Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta

Request to:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Anne Berner kirjoittaa 19.08.2016 seuravaa: http://anneberner.fi/anne-berner-totu... "Deloitten ja Finavian välinen sopimus neuvoteltiin yhtiöiden toimitusjohtajien toimesta ja hyväksyttiin molempien yhtiöiden hallituksessa. Sopimus todettiin salaiseksi. Sopimus koski muutakin kuin kanteen perumista minulle kerrotun mukaan, itse sopimusta en ole nähnyt. " Onko Liikenne- ja viestintäministeriö ohjeistanut asiakirjalla Finavian toimitusjohtajaa sopimaan Deloitten vahingonkorvauskanteen? Jos on, niin pyydän kyseistä asiakirjaa, sähköpostia, pikaviestiä tai tekstiviestiä. Mediatietojen mukaan Finavian hallitus on päättänyt nostaa vahingonkorvauskanteen Deloittea vastaan alkuvuonna 2015. Käsittääkseni Finavian hallitus ei ole tämän päätöksen jälkeen valtuuttanut Finavian toimitusjohtajaa neuvottelemaan asiasta Deloitten toimitusjohtajan kanssa.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta [#372]
Date
Sept. 20, 2016, 12:01 p.m.
To
Liikenne- ja viestintäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Anne Berner kirjoittaa 19.08.2016 seuravaa: http://anneberner.fi/anne-berner-totu... "Deloitten ja Finavian välinen sopimus neuvoteltiin yhtiöiden toimitusjohtajien toimesta ja hyväksyttiin molempien yhtiöiden hallituksessa. Sopimus todettiin salaiseksi. Sopimus koski muutakin kuin kanteen perumista minulle kerrotun mukaan, itse sopimusta en ole nähnyt. " Onko Liikenne- ja viestintäministeriö ohjeistanut asiakirjalla Finavian toimitusjohtajaa sopimaan Deloitten vahingonkorvauskanteen? Jos on, niin pyydän kyseistä asiakirjaa, sähköpostia, pikaviestiä tai tekstiviestiä. Mediatietojen mukaan Finavian hallitus on päättänyt nostaa vahingonkorvauskanteen Deloittea vastaan alkuvuonna 2015. Käsittääkseni Finavian hallitus ei ole tämän päätöksen jälkeen valtuuttanut Finavian toimitusjohtajaa neuvottelemaan asiasta Deloitten toimitusjohtajan kanssa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/372/up/47643015ac192df8d5e0eac9cfaa06bb822d1633/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 9 months agoSept. 20, 2016, 12:01 p.m.: Mika Lako sent a message to Liikenne- ja viestintäministeriö.
From
Kirjaamo <kirjaamo@mintc.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
VS: Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta [#372]
Date
Sept. 20, 2016, 2:12 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tietopyyntönne on rekisteröity ministeriön asianhallintaan numerolla LVM/1669/02/2016 . Ystävällisin terveisin, Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo
  1. 7 years, 9 months agoSept. 20, 2016, 2:13 p.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
From
"kirjaamo@lvm.fi" <kirjaamo@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
Päätös tietopyyntöön
Date
Oct. 4, 2016, 4:17 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Asia/Ärende: Tietopyyntö; Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta Asianumero/Ärendenummer: LVM/1669/02/2016 Lähetyspäivämäärä/Utskicksdatum: 04.10.2016 Käsittelijä/Handläggare: Aaltonen Silja Käsittelijän puhelinnumero/Handläggarens telefonnummer: 0295342381 Ohessa tiedoksi: Hei, ohessa vastaus tietopyyntöönne. Toimeksi saaneena, Silja Aaltonen Tämä viesti on lähetetty liikenne- ja viestintäministeriön asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin. Detta meddelande har skickats från kommunikationsministeriets dokumenthanteringssystem, svara inte på meddelandet. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. Ytterligare information fås av handläggaren.
  1. 7 years, 8 months agoOct. 4, 2016, 4:18 p.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 7 years, 8 months agoOct. 4, 2016, 8:45 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta.
  3. 7 years, 8 months agoOct. 4, 2016, 8:45 p.m.: Mika Lako set status to 'Tietopyyntö onnistui'.