Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta

Pyynnön vastaanottaja:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Anne Berner kirjoittaa 19.08.2016 seuravaa: http://anneberner.fi/anne-berner-totu... "Deloitten ja Finavian välinen sopimus neuvoteltiin yhtiöiden toimitusjohtajien toimesta ja hyväksyttiin molempien yhtiöiden hallituksessa. Sopimus todettiin salaiseksi. Sopimus koski muutakin kuin kanteen perumista minulle kerrotun mukaan, itse sopimusta en ole nähnyt. " Onko Liikenne- ja viestintäministeriö ohjeistanut asiakirjalla Finavian toimitusjohtajaa sopimaan Deloitten vahingonkorvauskanteen? Jos on, niin pyydän kyseistä asiakirjaa, sähköpostia, pikaviestiä tai tekstiviestiä. Mediatietojen mukaan Finavian hallitus on päättänyt nostaa vahingonkorvauskanteen Deloittea vastaan alkuvuonna 2015. Käsittääkseni Finavian hallitus ei ole tämän päätöksen jälkeen valtuuttanut Finavian toimitusjohtajaa neuvottelemaan asiasta Deloitten toimitusjohtajan kanssa.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Mika Lako
Otsikko
Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta [#372]
Päivämäärä
20. syyskuuta 2016 kello 12.01
Vastaanottaja
Liikenne- ja viestintäministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Anne Berner kirjoittaa 19.08.2016 seuravaa: http://anneberner.fi/anne-berner-totu... "Deloitten ja Finavian välinen sopimus neuvoteltiin yhtiöiden toimitusjohtajien toimesta ja hyväksyttiin molempien yhtiöiden hallituksessa. Sopimus todettiin salaiseksi. Sopimus koski muutakin kuin kanteen perumista minulle kerrotun mukaan, itse sopimusta en ole nähnyt. " Onko Liikenne- ja viestintäministeriö ohjeistanut asiakirjalla Finavian toimitusjohtajaa sopimaan Deloitten vahingonkorvauskanteen? Jos on, niin pyydän kyseistä asiakirjaa, sähköpostia, pikaviestiä tai tekstiviestiä. Mediatietojen mukaan Finavian hallitus on päättänyt nostaa vahingonkorvauskanteen Deloittea vastaan alkuvuonna 2015. Käsittääkseni Finavian hallitus ei ole tämän päätöksen jälkeen valtuuttanut Finavian toimitusjohtajaa neuvottelemaan asiasta Deloitten toimitusjohtajan kanssa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/372/up/47643015ac192df8d5e0eac9cfaa06bb822d1633/
Ystävällisin terveisin, Mika Lako
  1. 2 vuotta, 5 kuukautta sitten20. syyskuuta 2016 kello 12.01: Käyttäjä Mika Lako lähetti viestin viranomaiselle Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
Kirjaamo <kirjaamo@mintc.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
VS: Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta [#372]
Päivämäärä
20. syyskuuta 2016 kello 14.12
Tila
Odotetaan vastausta

Hei, Tietopyyntönne on rekisteröity ministeriön asianhallintaan numerolla LVM/1669/02/2016 . Ystävällisin terveisin, Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo
  1. 2 vuotta, 5 kuukautta sitten20. syyskuuta 2016 kello 14.13: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
"kirjaamo@lvm.fi" <kirjaamo@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
Päätös tietopyyntöön
Päivämäärä
4. lokakuuta 2016 kello 16.17
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Asia/Ärende: Tietopyyntö; Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta Asianumero/Ärendenummer: LVM/1669/02/2016 Lähetyspäivämäärä/Utskicksdatum: 04.10.2016 Käsittelijä/Handläggare: Aaltonen Silja Käsittelijän puhelinnumero/Handläggarens telefonnummer: 0295342381 Ohessa tiedoksi: Hei, ohessa vastaus tietopyyntöönne. Toimeksi saaneena, Silja Aaltonen Tämä viesti on lähetetty liikenne- ja viestintäministeriön asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin. Detta meddelande har skickats från kommunikationsministeriets dokumenthanteringssystem, svara inte på meddelandet. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. Ytterligare information fås av handläggaren.
  1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten4. lokakuuta 2016 kello 16.18: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten4. lokakuuta 2016 kello 20.45: Mika Lako julkaisi liitteen tietopyyntöön Finavian toimitusjohtajan toimivalta neuvotella Deloitten sovintosopimuksesta.
  3. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten4. lokakuuta 2016 kello 20.45: Käyttäjä Mika Lako asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.