Dokumentit Stubbin 90% arviosta

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän valmisteludokumentit, muistiot tiedotteet, sekä kuultujen tai muuten asian tiimoilta yhteidessä olleiden tahojen lähettämät tai jakamat dokumentit liittyen omistusten hallintarekisteröintiin. Pyydän näitä dokumentteja niiltä virkamiehiltä jotka ovat olleet osallisia HE 11/2015 vp "Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi" valmistelusta. Erityisesti kiinnostaa viranomaistoimeen kuuluvat lausunnot valmistelussa olleen lain kokonaistilanteesta, joita on varmasti myös web-sivuilla eri verkoissa, sähköposteissa, pikaviestimissä tai tekstiviesteissä. Odotan näistä ilmenevän, mitkä tahot on olettaneet valtaosan hallintoa puoltavan esitystä. Odotan näistä myös ilmenevän, minkälainen viestintä, ja minkä sidosryhmien kanssa, on ollut hallintarekisterilain valmistelussa normaalia toimintaa. http://yle.fi/uutiset/vmn_viestintajo... Pyydän huomioimaan että julkl. 5 § mukaan myös vastaanotetut tai muuten haltuun saatetut asiakirjat on viranomaisen dokumentteja, riippumatta siitä ovatko diaarissa tai muussa arkistoitijärjestelmässä. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Dokumentit pyydän muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän vastaamaan viivytyksettä ja toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti viivytyksettä, viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan viivytyksettä mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.

Messages in this request

From
=?utf-8?b?S2F0aSBTw6TDpGtzasOkcnZp?= <> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Dokumentit Stubbin 90% arviosta [#253]
Date
Nov. 11, 2015
Status
Request resolved
Attachments

muistikortilla saatu liite ohessa
Kind Regards, =?utf-8?b?S2F0aSBTw6TDpGtzasOkcnZp?= <>
From
<< Name Not Public >>
Subject
Dokumentit Stubbin 90% arviosta [#253]
Date
Dec. 1, 2015, 12:53 a.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän valmisteludokumentit, muistiot tiedotteet, sekä kuultujen tai muuten asian tiimoilta yhteidessä olleiden tahojen lähettämät tai jakamat dokumentit liittyen omistusten hallintarekisteröintiin. Pyydän näitä dokumentteja niiltä virkamiehiltä jotka ovat olleet osallisia HE 11/2015 vp "Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi" valmistelusta. Erityisesti kiinnostaa viranomaistoimeen kuuluvat lausunnot valmistelussa olleen lain kokonaistilanteesta, joita on varmasti myös web-sivuilla eri verkoissa, sähköposteissa, pikaviestimissä tai tekstiviesteissä. Odotan näistä ilmenevän, mitkä tahot on olettaneet valtaosan hallintoa puoltavan esitystä. Odotan näistä myös ilmenevän, minkälainen viestintä, ja minkä sidosryhmien kanssa, on ollut hallintarekisterilain valmistelussa normaalia toimintaa. http://yle.fi/uutiset/vmn_viestintajo... Pyydän huomioimaan että julkl. 5 § mukaan myös vastaanotetut tai muuten haltuun saatetut asiakirjat on viranomaisen dokumentteja, riippumatta siitä ovatko diaarissa tai muussa arkistoitijärjestelmässä. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Dokumentit pyydän muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän vastaamaan viivytyksettä ja toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti viivytyksettä, viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan viivytyksettä mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 11 months agoDec. 1, 2015, 12:53 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Dokumentit Stubbin 90% arviosta [#253]
Date
Dec. 1, 2015, 2:26 p.m.
Status
Awaiting response

Tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/2703/07.01.01.00/2015.
 1. 4 years, 11 months agoDec. 1, 2015, 2:27 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: tietopyyntö / täsmennyspyyntö
Date
Dec. 3, 2015, 1:07 p.m.

Hei, välitän ohessa valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston vastauksen: Kiitämme lähettämästänne tietopyynnöstä. Viittaatte tietopyynnössänne hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 11/2015). Esityksellä on pantu täytäntöön niin sanottuun avoimuusdirektiiviin tehdyt muutokset. Avoimuusdirektiivi koskee pörssiyhtiöitä ja muita liikkeeseenlaskijoita, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi sekä niiden osakkeenomistajia. Kyseisessä hallituksen esityksessä ei käsitellä lainkaan hallintarekisteröintiin liittyviä kysymyksiä. Tämän vuoksi pyytäisimme teitä ystävällisesti täsmentämään tietopyyntöänne siltä osin kuin se koskee yllämainittua hallituksen esitystä. Mikäli tietopyyntönne koskee myös kyseistä hallituksen esitystä, pyydämme kiinnittämään huomiota, että eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt lakimuutokset ja ne ovat tulleet voimaan 26.11.2015. Lakimuutosten säädöskokoelmanumero Finlexissä on 1278/2015. Ystävällisin terveisin, Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö / Tiedonhallinta p. 358 2951 60846
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: tietopyyntö / täsmennyspyyntö
Date
Dec. 3, 2015, 1:07 p.m.

Hei, välitän ohessa valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston vastauksen: Kiitämme lähettämästänne tietopyynnöstä. Viittaatte tietopyynnössänne hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 11/2015). Esityksellä on pantu täytäntöön niin sanottuun avoimuusdirektiiviin tehdyt muutokset. Avoimuusdirektiivi koskee pörssiyhtiöitä ja muita liikkeeseenlaskijoita, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi sekä niiden osakkeenomistajia. Kyseisessä hallituksen esityksessä ei käsitellä lainkaan hallintarekisteröintiin liittyviä kysymyksiä. Tämän vuoksi pyytäisimme teitä ystävällisesti täsmentämään tietopyyntöänne siltä osin kuin se koskee yllämainittua hallituksen esitystä. Mikäli tietopyyntönne koskee myös kyseistä hallituksen esitystä, pyydämme kiinnittämään huomiota, että eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt lakimuutokset ja ne ovat tulleet voimaan 26.11.2015. Lakimuutosten säädöskokoelmanumero Finlexissä on 1278/2015. Ystävällisin terveisin, Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö / Tiedonhallinta p. 358 2951 60846
 1. 4 years, 11 months agoDec. 3, 2015, 1:09 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
 2. 4 years, 11 months agoDec. 3, 2015, 1:09 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: tietopyyntö / täsmennyspyyntö [#253]
Date
Dec. 10, 2015, 9:16 p.m.
To
Valtiovarainministerio

Hyvä Kati Sääksjärvi, kiitos huomaavaisesta tarkennuspyynnöstä. Näistä on tosiaan kansalaisen vaikea pysyä kärryillä. Eiköhän kyseessä ole tosiaan tämä hanke http://vm.fi/hanke?selectedProjectId=186, VM033:00/2014. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 253 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 11 months agoDec. 10, 2015, 9:16 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: VS: tietopyyntö / täsmennyspyyntö [#253]
Date
Dec. 11, 2015, 9:55 a.m.

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja välitetty rahoitusmarkkinosastollemme.
 1. 4 years, 11 months agoDec. 11, 2015, 9:56 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Asiakirjapyyntöä koskeva päätös, 15.12.2015
Date
Dec. 15, 2015, 12:51 p.m.
Attachments

Asia/Ärende Tietopyyntö; Dokumentit Stubbin 90% arviosta (valmisteludokumentit, muistiot, tiedotteet, sekä kuultujen tai muuten asian tiimoilta yhteydessä olleiden tahojen lähettämät tai jakamat dokumentit liittyen omistusten hallintarekisteröintiin) Lähetyspäivämäärä/Avsänt 15.12.2015 Asianumero/Ärendenummer VM/2703/07.01.01.00/2015 Hei, ohessa valtiovarainministeriön päätös asiakirjapyyntöönne. Päätöksessä mainitut asiakirjaliitteet ovat muodostavat liian suuren massan, jotta sen saisi lähetettyä sähköpostin liitteenä. Nämä asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.vm.fi/arvopaperisailytys. Asiakirjaliitteet on myös kerätty teille muistitikkuun, jonka saatte postitse ilmoitettuanne haluamanne toimitusosoitteen. toimeksisaaneena Kati Sääksjärvi valtioneuvoston hallintoyksikkö, tiedonhallinta Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
 1. 4 years, 11 months agoDec. 15, 2015, 12:52 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Asiakirjapyyntöä koskeva päätös, 15.12.2015 [#253]
Date
Dec. 21, 2015, 4:33 p.m.
To
Valtiovarainministerio

Hyvä Kati Sääksjärvi, voitte lähettää muistitikun osoitteeseen << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Caloniuksenkatu 9 D 64, 00100, Helsinki. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 253 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 11 months agoDec. 21, 2015, 4:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Asiakirjapyyntöä koskeva päätös, 15.12.2015 [#253]
Date
Dec. 22, 2015, 9:52 a.m.

Hei, päätös ja muistitikku on nyt lähetetty pyytämäänne osoitteeseen. ystävällisin terveisin Kati Sääksjärvi
 1. 4 years, 11 months agoDec. 22, 2015, 9:53 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
 2. 4 years, 10 months agoDec. 30, 2015, 11:55 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Dokumentit Stubbin 90% arviosta.
 3. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 12:07 a.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
 4. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 12:07 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Dokumentit Stubbin 90% arviosta.
 5. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 12:58 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Asiakirjapyyntöä koskeva päätös, 15.12.2015 [#253]
Date
Dec. 31, 2015, 12:59 a.m.
To
Valtiovarainministerio

Hyvä Kati Sääksjärvi, kiitoksia dokumenteista. Nämä tosiaan toivat lisävaloa asiaan. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 253 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 10 months agoDec. 31, 2015, 12:59 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.