This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Diaariotepyyntö harmaan talouden toimintaohjelman lähdetietodokumenteista

Request to:
Sisäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoiteltiin varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista, saanko diaariotteen näistä dokumenteista?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariotepyyntö harmaan talouden toimintaohjelman lähdetietodokumenteista [#334]
Date
April 18, 2016, 12:10 p.m.
To
Sisäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoiteltiin varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista, saanko diaariotteen näistä dokumenteista?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/334/up/2c9745ca9ad827c98a15af82b67a2428e07495cd/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years agoApril 18, 2016, 12:10 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisäministeriö.
From
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
Diaariotepyyntö harmaan talouden toimintaohjelman lähdetietodokumenteista [#334]
Date
April 20, 2016, 12:44 p.m.
Status
Awaiting response

Teille on vastattu 5.4.2016 samansisältöiseen pyyntöön asianumerolla SMDno-2016-477. toimeksi saaneena sisäministeriön kirjaamo
  1. 5 years agoApril 20, 2016, 12:46 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Diaariotepyyntö harmaan talouden toimintaohjelman lähdetietodokumenteista [#334]
Date
Oct. 9, 2016, 12:25 p.m.
To
Sisäministeriö

Hyvä vastaanottaja, Saanko sähköisen kopion asian SMDno-2016-477 dokumenteista? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 334 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 7 months agoOct. 9, 2016, 12:25 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisäministeriö.
From
Paukkunen Juha SM <juha.paukkunen@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
Tietopyyntö harmaan talouden lähdedokumenteista/SMDno-2016-477
Date
Oct. 12, 2016, 3:48 p.m.

<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Tietopyyntönne 11.10.2016 / SMDno-2016-477 Olette lähettänyt sähköpostilla tietopyynnön 2.3.2016 valtionvarainministeriöön koskien harmaan talouden toimintaohjelmaa ja siihen liittyviä lähdedokumentteja. Valtionvarainministeriö on siirtänyt 8.3.2016 asian sisäministeriön vastattavaksi.Teille on toimitettu 5.4.2016 sähköpostitse sisäministeriön vastaus ja sen liitteenä on ollut Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010, "Suomen kansainvälistyvä harmaa talous 2010". Kyseinen julkaisu on vastauksen mukaan ollut keskeinen asiakirja toimintaohjelman valmistelun aikana. Olette lähettänyt 18.4.2016 sähköpostitse sisäministeriön kirjaamoon samansisältöisen tietopyynnön. Teille on vastattu siihen sähköpostitse 20.4.2016, että olette jo 5.4.2016 saaneet vastauksen esittämäänne tietopyyntöön asianumerolla SMDno-2016-477. Olette toimittaneet uudelleen 11.10.2016 sisäministeriön kirjaamoon vastaavan pyynnön samalla otsikoinnilla kuin aikaisemminkin. Asia on avattu uudelleen ja tämä vastaus liitetään samalle diaarinumerolle. Viittaan aikaisempiin vastauksiin ja totean, että asianne on jo käsitelty ja Teille on toimitettu siitä tieto sähköpostitse em. tavalla. Juha Paukkunen Poliisitarkastaja Sisäministeriö Poliisiosasto / suunnitteluyksikkö +358295488241 <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 7 months agoOct. 12, 2016, 3:49 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö harmaan talouden lähdedokumenteista/SMDno-2016-477 [#334]
Date
Nov. 14, 2016, 10:27 a.m.
To
Sisäministeriö

Hyvä vastaanottaja, en ole saanut sähköistä kopiota asian SMDno-2016-477 dokumenteista? Riippumatta siitä, onko sähköistä kopiota minulle yritetty lähettää, saanko sähköisen kopion asian SMDno-2016-477 dokumenteista? Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja tai lähettämisessä on ongelmia, voitte lähettää ne osoitteessa: https://tietopyynto.fi/r/334/up/2c974... ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 334 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 6 months agoNov. 14, 2016, 10:27 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisäministeriö.
From
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
VS: Tietopyyntö harmaan talouden lähdedokumenteista/SMDno-2016-477 [#334]
Date
Nov. 14, 2016, 11:14 a.m.
Attachments

Hei, liitteenä 12.10.2016 teille lähetetty vastaus. terveisin sisäministeriön kirjaamo
  1. 4 years, 6 months agoNov. 14, 2016, 11:15 a.m.: Received an email from Sisäministeriö.
On Jan. 19, 2018, 1:24 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Viitattu julkaisu löytyy täältä: https://www.eduskunta.fi/fi/tietoaedu...

From
Eduskunta <> – Sisäministeriö
Subject
Suomen kansainvälistyvä harmaa talous
Date
Jan. 19, 2018
Attachments

eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010
  1. 3 years, 3 months agoJan. 19, 2018, 1:25 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
  2. 3 years, 3 months agoJan. 19, 2018, 1:26 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Diaariotepyyntö harmaan talouden toimintaohjelman lähdetietodokumenteista.