Arvopaperikeskuskuksen säännöt

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministerio
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto

"23 § Arvopaperikeskuksen sääntöjen vahvistaminen
Arvopaperikeskuksen säännöt vahvistaa hakemuksesta valtiovarainministeriö."

Pyytäisin tiedon, koska valtiovarainministeriö on vahvistanut Euroclearin säännöt, sekä kopion säännöistä.

Lain mukaan

"Arvopaperikeskuksen on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla sen toimintaa koskevat säännöt, jotka sisältävät määräykset ainakin:

1) arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajien keskinäistä tiedonvaihtoa koskevista säännöistä ja periaatteista sekä arvo-osuuksien ja oikeudenhaltijoiden yksilöimisessä käytettävistä tunnuksista ja muista arvo-osuusjärjestelmän edellyttämistä yhteisistä käytännöistä;

2) tilinhoitajien vähimmäisaukioloajoista;

3) kirjaustoiminnassa tapahtuneiden virheiden ja epäselvyyksien selvityksessä noudatettavasta menettelystä; "
---------------------------

Käsittääkseni nämä säännöt eivät ole internetissä, joten ainakaan tässä mielessä säännöt eivät ole "yleisön saatavilla".


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä Mika Lako
Otsikko Arvopaperikeskuskuksen säännöt [#419]
Päivämäärä 20. helmikuuta 2017 kello 11.28
Vastaanottaja Valtiovarainministerio
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
"23 § Arvopaperikeskuksen sääntöjen vahvistaminen Arvopaperikeskuksen säännöt vahvistaa hakemuksesta valtiovarainministeriö." Pyytäisin tiedon, koska valtiovarainministeriö on vahvistanut Euroclearin säännöt, sekä kopion säännöistä. Lain mukaan "Arvopaperikeskuksen on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla sen toimintaa koskevat säännöt, jotka sisältävät määräykset ainakin: 1) arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajien keskinäistä tiedonvaihtoa koskevista säännöistä ja periaatteista sekä arvo-osuuksien ja oikeudenhaltijoiden yksilöimisessä käytettävistä tunnuksista ja muista arvo-osuusjärjestelmän edellyttämistä yhteisistä käytännöistä; 2) tilinhoitajien vähimmäisaukioloajoista; 3) kirjaustoiminnassa tapahtuneiden virheiden ja epäselvyyksien selvityksessä noudatettavasta menettelystä; " --------------------------- Käsittääkseni nämä säännöt eivät ole internetissä, joten ainakaan tässä mielessä säännöt eivät ole "yleisön saatavilla".
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, Mika Lako
  1. 11 kuukautta, 1 viikkoitten20. helmikuuta 2017 kello 11.28: Käyttäjä Mika Lako lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministerio.
Lähettäjä Risto Koponen <valtiovarainministerio@vm.fi>
Otsikko Web form upload
Päivämäärä 28. helmikuuta 2017 kello 14.29
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä Mika, tietopyyntösi on kirjattu asianumerolla VM/353/07.01.01.00/2017. Euroclear Finlandin (EFi) säännöt ovat saatavilla heidän kotisivuillaan osoitteessa https://www.euroclear.com/en/about/ou... . Säännöt ovat myös ohessa. Kyseisellä sivustolla ovat saatavilla myös EFin toimitusjohtajan päätökset. Valtiovarainministeriö on vahvistanut EFin säännöt 1.10.2014, oheisena kyseinen päätös. Annettuun vastaussähköpostiosoitteeseen ei pystynyt lähettämään viestiä, joten vastaamme siksi tätä kautta. Pyydämme kuittaamaan, että tämä viesti on tullut perille. Ystävällisin terveisin Risto Koponen Finanssineuvos Valtiovarainministeriö tel. +358 2955 30355
  1. 10 kuukautta, 4 viikkoaitten28. helmikuuta 2017 kello 14.29: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministerio.
  2. 10 kuukautta, 4 viikkoaitten28. helmikuuta 2017 kello 15.21: Mika Lako julkaisi liitteen tietopyyntöön Arvopaperikeskuskuksen säännöt.
  3. 10 kuukautta, 4 viikkoaitten28. helmikuuta 2017 kello 15.21: Mika Lako julkaisi liitteen tietopyyntöön Arvopaperikeskuskuksen säännöt.
Lähettäjä Mika Lako
Otsikko Re: Web form upload [#419]
Päivämäärä 28. helmikuuta 2017 kello 15.24
Vastaanottaja Risto Koponen

Hyvä vastaanottaja, Kiitos nopeasta ja hyvästä palvelusta VVM :-) Euroclearilla ei tosiaan ole lakisääteistä velvollisuutta palvella suomalaisia suomen kielellä. ... Ystävällisin terveisin Mika Lako Pyynnön numero: 419 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/419/up/0d1c0a...
  1. 10 kuukautta, 4 viikkoaitten28. helmikuuta 2017 kello 15.24: Käyttäjä Mika Lako lähetti viestin viranomaiselle .
  2. 10 kuukautta, 4 viikkoaitten28. helmikuuta 2017 kello 15.25: Käyttäjä Mika Lako asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.