Arvopaperikeskuskuksen säännöt

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministerio
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
"23 § Arvopaperikeskuksen sääntöjen vahvistaminen Arvopaperikeskuksen säännöt vahvistaa hakemuksesta valtiovarainministeriö." Pyytäisin tiedon, koska valtiovarainministeriö on vahvistanut Euroclearin säännöt, sekä kopion säännöistä. Lain mukaan "Arvopaperikeskuksen on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla sen toimintaa koskevat säännöt, jotka sisältävät määräykset ainakin: 1) arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajien keskinäistä tiedonvaihtoa koskevista säännöistä ja periaatteista sekä arvo-osuuksien ja oikeudenhaltijoiden yksilöimisessä käytettävistä tunnuksista ja muista arvo-osuusjärjestelmän edellyttämistä yhteisistä käytännöistä; 2) tilinhoitajien vähimmäisaukioloajoista; 3) kirjaustoiminnassa tapahtuneiden virheiden ja epäselvyyksien selvityksessä noudatettavasta menettelystä; " --------------------------- Käsittääkseni nämä säännöt eivät ole internetissä, joten ainakaan tässä mielessä säännöt eivät ole "yleisön saatavilla".

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Mika Lako
Otsikko
Arvopaperikeskuskuksen säännöt [#419]
Päivämäärä
20. helmikuuta 2017 kello 11.28
Vastaanottaja
Valtiovarainministerio
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
"23 § Arvopaperikeskuksen sääntöjen vahvistaminen Arvopaperikeskuksen säännöt vahvistaa hakemuksesta valtiovarainministeriö." Pyytäisin tiedon, koska valtiovarainministeriö on vahvistanut Euroclearin säännöt, sekä kopion säännöistä. Lain mukaan "Arvopaperikeskuksen on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla sen toimintaa koskevat säännöt, jotka sisältävät määräykset ainakin: 1) arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajien keskinäistä tiedonvaihtoa koskevista säännöistä ja periaatteista sekä arvo-osuuksien ja oikeudenhaltijoiden yksilöimisessä käytettävistä tunnuksista ja muista arvo-osuusjärjestelmän edellyttämistä yhteisistä käytännöistä; 2) tilinhoitajien vähimmäisaukioloajoista; 3) kirjaustoiminnassa tapahtuneiden virheiden ja epäselvyyksien selvityksessä noudatettavasta menettelystä; " --------------------------- Käsittääkseni nämä säännöt eivät ole internetissä, joten ainakaan tässä mielessä säännöt eivät ole "yleisön saatavilla".
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/419/up/0d1c0a7eb0a8a713d34f5817097b2315f98fd6a7/
Ystävällisin terveisin, Mika Lako
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten20. helmikuuta 2017 kello 11.28: Käyttäjä Mika Lako lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministerio.
Lähettäjä
Risto Koponen <valtiovarainministerio@vm.fi>
Otsikko
Web form upload
Päivämäärä
28. helmikuuta 2017 kello 14.29
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä Mika, tietopyyntösi on kirjattu asianumerolla VM/353/07.01.01.00/2017. Euroclear Finlandin (EFi) säännöt ovat saatavilla heidän kotisivuillaan osoitteessa https://www.euroclear.com/en/about/ou... . Säännöt ovat myös ohessa. Kyseisellä sivustolla ovat saatavilla myös EFin toimitusjohtajan päätökset. Valtiovarainministeriö on vahvistanut EFin säännöt 1.10.2014, oheisena kyseinen päätös. Annettuun vastaussähköpostiosoitteeseen ei pystynyt lähettämään viestiä, joten vastaamme siksi tätä kautta. Pyydämme kuittaamaan, että tämä viesti on tullut perille. Ystävällisin terveisin Risto Koponen Finanssineuvos Valtiovarainministeriö tel. +358 2955 30355
  1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten28. helmikuuta 2017 kello 14.29: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministerio.
  2. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten28. helmikuuta 2017 kello 15.21: Mika Lako julkaisi liitteen tietopyyntöön Arvopaperikeskuskuksen säännöt.
  3. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten28. helmikuuta 2017 kello 15.21: Mika Lako julkaisi liitteen tietopyyntöön Arvopaperikeskuskuksen säännöt.
Lähettäjä
Mika Lako
Otsikko
Re: Web form upload [#419]
Päivämäärä
28. helmikuuta 2017 kello 15.24
Vastaanottaja
Risto Koponen

Hyvä vastaanottaja, Kiitos nopeasta ja hyvästä palvelusta VVM :-) Euroclearilla ei tosiaan ole lakisääteistä velvollisuutta palvella suomalaisia suomen kielellä. ... Ystävällisin terveisin Mika Lako Pyynnön numero: 419 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten28. helmikuuta 2017 kello 15.24: Käyttäjä Mika Lako lähetti viestin viranomaiselle .
  2. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten28. helmikuuta 2017 kello 15.25: Käyttäjä Mika Lako asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.