Arvopaperikeskuskuksen säännöt

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
"23 § Arvopaperikeskuksen sääntöjen vahvistaminen Arvopaperikeskuksen säännöt vahvistaa hakemuksesta valtiovarainministeriö." Pyytäisin tiedon, koska valtiovarainministeriö on vahvistanut Euroclearin säännöt, sekä kopion säännöistä. Lain mukaan "Arvopaperikeskuksen on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla sen toimintaa koskevat säännöt, jotka sisältävät määräykset ainakin: 1) arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajien keskinäistä tiedonvaihtoa koskevista säännöistä ja periaatteista sekä arvo-osuuksien ja oikeudenhaltijoiden yksilöimisessä käytettävistä tunnuksista ja muista arvo-osuusjärjestelmän edellyttämistä yhteisistä käytännöistä; 2) tilinhoitajien vähimmäisaukioloajoista; 3) kirjaustoiminnassa tapahtuneiden virheiden ja epäselvyyksien selvityksessä noudatettavasta menettelystä; " --------------------------- Käsittääkseni nämä säännöt eivät ole internetissä, joten ainakaan tässä mielessä säännöt eivät ole "yleisön saatavilla".

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Arvopaperikeskuskuksen säännöt [#419]
Date
Feb. 20, 2017, 11:28 a.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
"23 § Arvopaperikeskuksen sääntöjen vahvistaminen Arvopaperikeskuksen säännöt vahvistaa hakemuksesta valtiovarainministeriö." Pyytäisin tiedon, koska valtiovarainministeriö on vahvistanut Euroclearin säännöt, sekä kopion säännöistä. Lain mukaan "Arvopaperikeskuksen on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla sen toimintaa koskevat säännöt, jotka sisältävät määräykset ainakin: 1) arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajien keskinäistä tiedonvaihtoa koskevista säännöistä ja periaatteista sekä arvo-osuuksien ja oikeudenhaltijoiden yksilöimisessä käytettävistä tunnuksista ja muista arvo-osuusjärjestelmän edellyttämistä yhteisistä käytännöistä; 2) tilinhoitajien vähimmäisaukioloajoista; 3) kirjaustoiminnassa tapahtuneiden virheiden ja epäselvyyksien selvityksessä noudatettavasta menettelystä; " --------------------------- Käsittääkseni nämä säännöt eivät ole internetissä, joten ainakaan tässä mielessä säännöt eivät ole "yleisön saatavilla".
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/419/up/0d1c0a7eb0a8a713d34f5817097b2315f98fd6a7/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 20, 2017, 11:28 a.m.: Mika Lako sent a message to Valtiovarainministerio.
From
Risto Koponen <valtiovarainministerio@vm.fi>
Subject
Web form upload
Date
Feb. 28, 2017, 2:29 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä Mika, tietopyyntösi on kirjattu asianumerolla VM/353/07.01.01.00/2017. Euroclear Finlandin (EFi) säännöt ovat saatavilla heidän kotisivuillaan osoitteessa https://www.euroclear.com/en/about/ou... . Säännöt ovat myös ohessa. Kyseisellä sivustolla ovat saatavilla myös EFin toimitusjohtajan päätökset. Valtiovarainministeriö on vahvistanut EFin säännöt 1.10.2014, oheisena kyseinen päätös. Annettuun vastaussähköpostiosoitteeseen ei pystynyt lähettämään viestiä, joten vastaamme siksi tätä kautta. Pyydämme kuittaamaan, että tämä viesti on tullut perille. Ystävällisin terveisin Risto Koponen Finanssineuvos Valtiovarainministeriö tel. +358 2955 30355
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 28, 2017, 2:29 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  2. 6 years, 3 months agoFeb. 28, 2017, 3:21 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Arvopaperikeskuskuksen säännöt.
  3. 6 years, 3 months agoFeb. 28, 2017, 3:21 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Arvopaperikeskuskuksen säännöt.
From
Mika Lako
Subject
Re: Web form upload [#419]
Date
Feb. 28, 2017, 3:24 p.m.
To
Risto Koponen

Hyvä vastaanottaja, Kiitos nopeasta ja hyvästä palvelusta VVM :-) Euroclearilla ei tosiaan ole lakisääteistä velvollisuutta palvella suomalaisia suomen kielellä. ... Ystävällisin terveisin Mika Lako Pyynnön numero: 419 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 28, 2017, 3:24 p.m.: Mika Lako sent a message to .
  2. 6 years, 3 months agoFeb. 28, 2017, 3:25 p.m.: Mika Lako set status to 'Tietopyyntö onnistui'.