Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista?

Request to:
Tulli
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Erilaisia kemikaaleja ja yhdisteitä, myös huumeita, voidaan testata niin kutsutuin värireagenssitestein. Reagenssi reagoi testattavaan aineeseen värimuutoksella, jonka perusteella voidaan tehdä arvioita testattavan aineen koostumuksesta. Tässä yksi esimerkki reagenssitestistä https://dancesafe.org/product/marquis... Aiheuttaako tällaisen testin tilaaminen syytä epäillä tilaajaa huumausainerikoksista? Onko näin toimittu joissain tapauksissa?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista? [#904]
Date
Feb. 2, 2020, 3:21 p.m.
To
Tulli
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Erilaisia kemikaaleja ja yhdisteitä, myös huumeita, voidaan testata niin kutsutuin värireagenssitestein. Reagenssi reagoi testattavaan aineeseen värimuutoksella, jonka perusteella voidaan tehdä arvioita testattavan aineen koostumuksesta. Tässä yksi esimerkki reagenssitestistä https://dancesafe.org/product/marquis... Aiheuttaako tällaisen testin tilaaminen syytä epäillä tilaajaa huumausainerikoksista? Onko näin toimittu joissain tapauksissa?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
 1. 3 years, 10 months agoFeb. 2, 2020, 3:22 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
VS: Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista? [#904]
Date
Feb. 3, 2020, 12:09 p.m.
Status
Awaiting response

Hei. Tiedustelunne on kirjattu numerolle H225/08.01.01/2020 Ystävällisin terveisin, Tullin kirjaamo/ Minna Hartikainen Tulli/ Tull/ Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn./tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 3 years, 10 months agoFeb. 3, 2020, 12:10 p.m.: Received an email from Tulli.
 2. 3 years, 9 months agoFeb. 17, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: VS: Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista? [#904]
Date
May 27, 2020, 8:27 p.m.
To
Tulli

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista?" (2.2.2020, #904) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos olette jo vastanneet niin voitteko lähettää kopion vastauksesta sähköpostilla osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 904 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: VS: Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista? [#904]
Date
May 27, 2020, 8:27 p.m.
Status
Awaiting response

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 3 years, 6 months agoMay 27, 2020, 8:28 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
 2. 3 years, 6 months agoMay 27, 2020, 8:28 p.m.: Received an email from Tulli.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Automaattinen vastaus: VS: Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista? [#904]
Date
Nov. 22, 2020, 9:09 p.m.
To
Tulli

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntöömme "Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista?" (2.2.2020, #904) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 281 päivää myöhässä. Toivomme pikaista vastausta. Jos tietopyyntöömme ei vastata, joudumme tekemään asiasta kantelun laillisuusvalvojalle tai rikosilmoituksen poliisille. Jos olette jo vastanneet tähän tietopyyntöön, voitteko lähettää vastauksesta kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania päihdepolitiikkaa ry Pyynnön numero: 904 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: Automaattinen vastaus: VS: Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista? [#904]
Date
Nov. 22, 2020, 9:09 p.m.
Status
Request resolved

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 3 years agoNov. 22, 2020, 9:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
 2. 3 years agoNov. 22, 2020, 9:10 p.m.: Received an email from Tulli.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
VL: Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista?
Date
Nov. 24, 2020, 1:08 p.m.
Attachments

Hei. Tämä tiedoksenne. Ystävällisin terveisin, Tullin kirjaamo Tulli/ Tull/ Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn./tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 3 years agoNov. 24, 2020, 1:09 p.m.: Received an email from Tulli.
 2. 3 years agoNov. 24, 2020, 7:51 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 3 years agoNov. 24, 2020, 7:51 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista?' public.
 4. 3 years agoNov. 24, 2020, 8:44 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista?.