Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tili tiedotti 22. elokuuta 2019, että esirakentaminen Malmin lentoasemalla alkaa 2020-luvun alussa, ja että alueelle mahtuu monenlaista toimintaa ennen asuinrakentamista. "Suunnitelmia on tekeillä." https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... "Malmin lentokentän alueella olevan valvomattoman lentopaikan toiminta on päättymässä tämän vuoden lopussa. Tämän alueen maanvuokrasopimus sovittiin jo vuokrasopimusta tehtäessä jatkuvan enintään 31.12.2019 asti." "Esirakentaminen alkaa 2020-luvun alussa. Alueelle mahtuu monenlaista toimintaa ennen asuinrakentamista. Suunnitelmia on tekeillä." 1. Pyydämme saada nähtäväksi ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, selvitykset, aikataulut ja muut vastaavat julkiset asiakirjat. 2. Pyydämme saada nähtäväksi myös alueella toimivien yhteisöjen ja yritysten maanvuokrasopimukset, ja niiden mahdollisiin irtisanomisiin liittyvät julkiset asiakirjat. Twitterissä on esitetty väite, että Helsingin kaupunkiympäristön toimialan edellä esittämä väite maanvuokrasopimuksen määräaikaisuudesta 31.12.2019 asti ei pidä paikkaansa. Helsingin kaupungilla on siis velvollisuus osoittaa väite todeksi esittämällä asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja sopimukset. Asiakirjojen perusteella alueella on myös muita maanvuokrasopimuksia. 3. Helsingin kaupunki on erikseen maininnut asiakirjoissa joulukuussa 2018, että lentotoiminnan päättämisestä tehdään päätökset erikseen. Pyydämme saada nähtäväksi päätökset lentotoiminnan päättämisestä. Muistutamme samalla myös Helsingin kaupunkia Malmigaten aiemmasta tietopyynnöstä liittyen väliaikaiskäytön ideahakuun, jonka kaupunki järjesti keväällä 15.5. - 20.6.2019 Questback-alustalla. Pyynnöistä ja muistutuksista huolimatta Helsingin kaupunki ei ole julkaissut "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle" kyselyyn saamiaan vastauksia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 1 § Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat [#779]
Date
Aug. 23, 2019, 9:08 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tili tiedotti 22. elokuuta 2019, että esirakentaminen Malmin lentoasemalla alkaa 2020-luvun alussa, ja että alueelle mahtuu monenlaista toimintaa ennen asuinrakentamista. "Suunnitelmia on tekeillä." https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... "Malmin lentokentän alueella olevan valvomattoman lentopaikan toiminta on päättymässä tämän vuoden lopussa. Tämän alueen maanvuokrasopimus sovittiin jo vuokrasopimusta tehtäessä jatkuvan enintään 31.12.2019 asti." "Esirakentaminen alkaa 2020-luvun alussa. Alueelle mahtuu monenlaista toimintaa ennen asuinrakentamista. Suunnitelmia on tekeillä." 1. Pyydämme saada nähtäväksi ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, selvitykset, aikataulut ja muut vastaavat julkiset asiakirjat. 2. Pyydämme saada nähtäväksi myös alueella toimivien yhteisöjen ja yritysten maanvuokrasopimukset, ja niiden mahdollisiin irtisanomisiin liittyvät julkiset asiakirjat. Twitterissä on esitetty väite, että Helsingin kaupunkiympäristön toimialan edellä esittämä väite maanvuokrasopimuksen määräaikaisuudesta 31.12.2019 asti ei pidä paikkaansa. Helsingin kaupungilla on siis velvollisuus osoittaa väite todeksi esittämällä asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja sopimukset. Asiakirjojen perusteella alueella on myös muita maanvuokrasopimuksia. 3. Helsingin kaupunki on erikseen maininnut asiakirjoissa joulukuussa 2018, että lentotoiminnan päättämisestä tehdään päätökset erikseen. Pyydämme saada nähtäväksi päätökset lentotoiminnan päättämisestä. Muistutamme samalla myös Helsingin kaupunkia Malmigaten aiemmasta tietopyynnöstä liittyen väliaikaiskäytön ideahakuun, jonka kaupunki järjesti keväällä 15.5. - 20.6.2019 Questback-alustalla. Pyynnöistä ja muistutuksista huolimatta Helsingin kaupunki ei ole julkaissut "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle" kyselyyn saamiaan vastauksia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 1 § Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 4 years, 10 months agoAug. 23, 2019, 9:09 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Aug. 23, 2019, 9:09 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Aug. 23, 2019, 9:09 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 10 months agoAug. 23, 2019, 9:10 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008904/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 23, 2019, 12:39 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, Malmin lentokenttä, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-008904.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008904/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 23, 2019, 12:39 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, Malmin lentokenttä, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-008904.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 4 years, 10 months agoAug. 23, 2019, 12:40 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 9 months agoSept. 7, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008904/Helsingin kaupunki [#779]
Date
Sept. 18, 2019, 9:34 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat" (23.8.2019, HEL 2019-008904) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 13 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 779 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008904/Helsingin kaupunki [#779]
Date
Oct. 21, 2019, 9:45 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat" (23.8.2019, HEL 2019-008904) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 46 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 779 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 8 months agoOct. 21, 2019, 9:46 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Oct. 21, 2019, 9:48 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 11:58 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 11:58 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:27 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Jama Kaisa <kaisa.jama@hel.fi> – Helsinki
Subject
vastaus tietopyyntöön HEL2019-008904
Date
Nov. 7, 2019, 9:31 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa vastaus tietopyyntöön. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 7, 2019, 9:32 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 7, 2019, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat.
 3. 4 years, 7 months agoNov. 7, 2019, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat.
 4. 4 years, 7 months agoNov. 7, 2019, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat.
 5. 4 years, 7 months agoNov. 7, 2019, 10:28 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: vastaus tietopyyntöön HEL2019-008904 [#779]
Date
Nov. 7, 2019, 10:30 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos vastauksestanne. Tämä on nyt kuitenkin epäloogista. Helsingin kaupunki on erikseen maininnut asiakirjoissa joulukuussa 2018, että lentotoiminnan päättämisestä tehdään päätökset erikseen. Pyydämme saada nähtäväksi päätökset lentotoiminnan päättämisestä. Nyt kuitenkin viittaatte päätökseen yleiskaavasta 2016. Löytyykö vai eikö löydy päätöstä lentotoiminnan päättämisestä? Jos ei löydy, niin saisiko hallintopäätöksen asiasta, että asiakirjoissa viitattua päätöstä ei ole? Lainvoimaisen asemakaavan mukaan Malmin lentoasema on edelleen lentoliikennealue (LL). Malmigate Request Number: 779 Reply To: <<email a ddress >> Post Address : Malmigate Net
 1. 4 years, 7 months agoNov. 7, 2019, 10:30 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: vastaus tietopyyntöön HEL2019-008904 [#779]
Date
Nov. 7, 2019, 10:33 a.m.
To
Helsinki

Hei, pyydämme toimittamaan maanvuokrasopimukset nro 23677, 24298, 24304, 24305, 24306, 24310, 24315, 24316, 24350 ja 25127 sähköisinä. Jos Helsingin kaupungilla ei ole em. sopimuksia sähköisinä, pyydämme saada asiasta hallintopäätöksen. Malmigate Request Number: 779 Reply To: <<email a ddress >> Post Address : Malmigate Net
 1. 4 years, 7 months agoNov. 7, 2019, 10:34 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: vastaus tietopyyntöön HEL2019-008904 [#779]
Date
Dec. 12, 2019, 11:22 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat" (7.11.2019, HEL 2019-008904) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 17 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 779 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoDec. 12, 2019, 11:22 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 12, 2019, 11:23 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 6 months agoDec. 12, 2019, 11:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 12, 2019, 11:26 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Jama Kaisa <kaisa.jama@hel.fi> – Helsinki
Subject
HEL 2019-008904, Tietopyynnön muistutus 12.12.2019, ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, Malmin lentokenttä, Malmigate Net
Date
Dec. 12, 2019, 1:29 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Vastaus tietopyyntöön HEL2019-008904 on toimitettu 6.11.2019. Ohessa vielä vastaus uudestaan. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 6 months agoDec. 12, 2019, 1:30 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:20 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat.
 3. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:20 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat.
 4. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:20 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat.
From
Malmigate Net
Subject
Re: HEL 2019-008904, Tietopyynnön muistutus 12.12.2019, ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, Malmin lentokenttä, Malmigate Net [#779]
Date
Dec. 13, 2019, 12:21 p.m.
To
Helsinki

Hei, kyllä, alkuperäiseen tietopyyntöön, mutta tietopyyntöön 7.11. ette ole vastanneet. Kopio tietopyynnöstä alla. Malmigate Hei, pyydämme toimittamaan maanvuokrasopimukset nro 23677, 24298, 24304, 24305, 24306, 24310, 24315, 24316, 24350 ja 25127 sähköisinä. Jos Helsingin kaupungilla ei ole em. sopimuksia sähköisinä, pyydämme saada asiasta hallintopäätöksen. Malmigate Request Number: 779 Reply To: <<email a ddress >> Post Address : Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:21 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: HEL 2019-008904, Tietopyynnön muistutus 12.12.2019, ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, Malmin lentokenttä, Malmigate Net [#779]
Date
Dec. 13, 2019, 12:24 p.m.
To
Helsinki

Hei, kyllä, alkuperäiseen tietopyyntöön, mutta tietopyyntöön 7.11. ette ole vastanneet. Kopio tietopyynnöstä alla. Malmigate Hei, kiitos vastauksestanne. Tämä on nyt kuitenkin epäloogista. Helsingin kaupunki on erikseen maininnut asiakirjoissa joulukuussa 2018, että lentotoiminnan päättämisestä tehdään päätökset erikseen. Pyydämme saada nähtäväksi päätökset lentotoiminnan päättämisestä. Nyt kuitenkin viittaatte päätökseen yleiskaavasta 2016. Löytyykö vai eikö löydy päätöstä lentotoiminnan päättämisestä? Jos ei löydy, niin saisiko hallintopäätöksen asiasta, että asiakirjoissa viitattua päätöstä ei ole? Lainvoimaisen asemakaavan mukaan Malmin lentoasema on edelleen lentoliikennealue (LL). Malmigate Hei, pyydämme toimittamaan maanvuokrasopimukset nro 23677, 24298, 24304, 24305, 24306, 24310, 24315, 24316, 24350 ja 25127 sähköisinä. Jos Helsingin kaupungilla ei ole em. sopimuksia sähköisinä, pyydämme saada asiasta hallintopäätöksen. Malmigate Request Number: 779 Reply To: <<email a ddress >> Post Address : Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:26 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.