Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Sept. 6, 2019 - 2 weeks, 2 days ago
Summary of Request
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tili tiedotti 22. elokuuta 2019, että esirakentaminen Malmin lentoasemalla alkaa 2020-luvun alussa, ja että alueelle mahtuu monenlaista toimintaa ennen asuinrakentamista. "Suunnitelmia on tekeillä." https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... "Malmin lentokentän alueella olevan valvomattoman lentopaikan toiminta on päättymässä tämän vuoden lopussa. Tämän alueen maanvuokrasopimus sovittiin jo vuokrasopimusta tehtäessä jatkuvan enintään 31.12.2019 asti." "Esirakentaminen alkaa 2020-luvun alussa. Alueelle mahtuu monenlaista toimintaa ennen asuinrakentamista. Suunnitelmia on tekeillä." 1. Pyydämme saada nähtäväksi ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, selvitykset, aikataulut ja muut vastaavat julkiset asiakirjat. 2. Pyydämme saada nähtäväksi myös alueella toimivien yhteisöjen ja yritysten maanvuokrasopimukset, ja niiden mahdollisiin irtisanomisiin liittyvät julkiset asiakirjat. Twitterissä on esitetty väite, että Helsingin kaupunkiympäristön toimialan edellä esittämä väite maanvuokrasopimuksen määräaikaisuudesta 31.12.2019 asti ei pidä paikkaansa. Helsingin kaupungilla on siis velvollisuus osoittaa väite todeksi esittämällä asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja sopimukset. Asiakirjojen perusteella alueella on myös muita maanvuokrasopimuksia. 3. Helsingin kaupunki on erikseen maininnut asiakirjoissa joulukuussa 2018, että lentotoiminnan päättämisestä tehdään päätökset erikseen. Pyydämme saada nähtäväksi päätökset lentotoiminnan päättämisestä. Muistutamme samalla myös Helsingin kaupunkia Malmigaten aiemmasta tietopyynnöstä liittyen väliaikaiskäytön ideahakuun, jonka kaupunki järjesti keväällä 15.5. - 20.6.2019 Questback-alustalla. Pyynnöistä ja muistutuksista huolimatta Helsingin kaupunki ei ole julkaissut "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle" kyselyyn saamiaan vastauksia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 1 § Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat [#779]
Date
Aug. 23, 2019, 9:08 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tili tiedotti 22. elokuuta 2019, että esirakentaminen Malmin lentoasemalla alkaa 2020-luvun alussa, ja että alueelle mahtuu monenlaista toimintaa ennen asuinrakentamista. "Suunnitelmia on tekeillä." https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... "Malmin lentokentän alueella olevan valvomattoman lentopaikan toiminta on päättymässä tämän vuoden lopussa. Tämän alueen maanvuokrasopimus sovittiin jo vuokrasopimusta tehtäessä jatkuvan enintään 31.12.2019 asti." "Esirakentaminen alkaa 2020-luvun alussa. Alueelle mahtuu monenlaista toimintaa ennen asuinrakentamista. Suunnitelmia on tekeillä." 1. Pyydämme saada nähtäväksi ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, selvitykset, aikataulut ja muut vastaavat julkiset asiakirjat. 2. Pyydämme saada nähtäväksi myös alueella toimivien yhteisöjen ja yritysten maanvuokrasopimukset, ja niiden mahdollisiin irtisanomisiin liittyvät julkiset asiakirjat. Twitterissä on esitetty väite, että Helsingin kaupunkiympäristön toimialan edellä esittämä väite maanvuokrasopimuksen määräaikaisuudesta 31.12.2019 asti ei pidä paikkaansa. Helsingin kaupungilla on siis velvollisuus osoittaa väite todeksi esittämällä asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja sopimukset. Asiakirjojen perusteella alueella on myös muita maanvuokrasopimuksia. 3. Helsingin kaupunki on erikseen maininnut asiakirjoissa joulukuussa 2018, että lentotoiminnan päättämisestä tehdään päätökset erikseen. Pyydämme saada nähtäväksi päätökset lentotoiminnan päättämisestä. Muistutamme samalla myös Helsingin kaupunkia Malmigaten aiemmasta tietopyynnöstä liittyen väliaikaiskäytön ideahakuun, jonka kaupunki järjesti keväällä 15.5. - 20.6.2019 Questback-alustalla. Pyynnöistä ja muistutuksista huolimatta Helsingin kaupunki ei ole julkaissut "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle" kyselyyn saamiaan vastauksia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 1 § Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 1 month agoAug. 23, 2019, 9:09 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Aug. 23, 2019, 9:09 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 1 month agoAug. 23, 2019, 9:10 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008904/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 23, 2019, 12:39 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, ajantasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat, Malmin lentokenttä, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-008904.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 4 weeks, 1 day agoAug. 23, 2019, 12:40 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 2 weeks, 1 day agoSept. 7, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008904/Helsingin kaupunki [#779]
Date
Sept. 18, 2019, 9:34 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat" (23.8.2019, HEL 2019-008904) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 13 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 779 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net