Yliopisten julkisten tilojen valikoiva sulkeminen

Request to:
Tampereen yliopisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Koronaviruksen johdosta yliopisto on sulkenut tilansa muilta kuin omilta opiskelijoiltaan ja henkilökunnaltaan. Pyydän saada nähtävilleni tiedot siitä, miten ja milloin tämä päätös on tehty, kenen toimesta, ja myös mahdolliset asiaan liittyvät kokouspöytäkirjat olennaisilta osin (sähköpostitse). Pyydän myös yliopistoa selvittämään ja kertomaan, millä perusteella on katsottu, että oppilaitoksen julkiset tilat (aulat, ravintolat ja kirjastot) voidaan valikoidusti sulkea yliopisto-organisaation ulkopuolisilta ihmisiltä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Yliopisten julkisten tilojen valikoiva sulkeminen [#1161]
Date
Jan. 10, 2021, 4:26 p.m.
To
Tampereen yliopisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Koronaviruksen johdosta yliopisto on sulkenut tilansa muilta kuin omilta opiskelijoiltaan ja henkilökunnaltaan. Pyydän saada nähtävilleni tiedot siitä, miten ja milloin tämä päätös on tehty, kenen toimesta, ja myös mahdolliset asiaan liittyvät kokouspöytäkirjat olennaisilta osin (sähköpostitse). Pyydän myös yliopistoa selvittämään ja kertomaan, millä perusteella on katsottu, että oppilaitoksen julkiset tilat (aulat, ravintolat ja kirjastot) voidaan valikoidusti sulkea yliopisto-organisaation ulkopuolisilta ihmisiltä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"Tampereen yliopisto (TAU)" <tau@tuni.fi> – Tampereen yliopisto
Subject
Automaattinen vastaus: Yliopisten julkisten tilojen valikoiva sulkeminen [#1161]
Date
Jan. 10, 2021, 4:28 p.m.
Status
Awaiting response

Kiitos, Tampereen yliopisto on vastaanottanut viestisi. Huomioitavaa: Koronavirusepidemian poikkeusolojärjestelyistä johtuen mm. yliopistolle osoitettujen tieto- ja asiakirjapyyntöjen käsittelyssä voi esiintyä viiveitä. Tähän automaattivastaukseen ei tarvitse vastata. ****** Thank you, Tampere University has received your email. Notice: Due to current coronavirus circumstances, there might be delays in processing information inquiries about administrative affairs and record orders. Please do not reply to this automated message. Tampereen yliopisto 33014 Tampereen yliopisto <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.tuni.fi<http://www.tuni.fi/> 0294 5211 Tampere University FI-33014 Tampere University <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.tuni.fi<http://www.tuni.fi/> +358 (0) 294 52 11
  1. 2 years agoJan. 10, 2021, 4:28 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tampereen yliopisto.
  2. 2 years agoJan. 10, 2021, 4:29 p.m.: Received an email from Tampereen yliopisto.
From
"Tampereen yliopisto (TAU)" <tau@tuni.fi> – Tampereen yliopisto
Subject
VS: Yliopisten julkisten tilojen valikoiva sulkeminen [#1161]
Date
Jan. 11, 2021, 2:29 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, tietopyyntösi on vastaanotettu Tampereen yliopiston asianhallinnassa ja sen asianumero on TAU/186/061/2021. Ystävällisin terveisin Kristiina Törmälä Tietopalvelusihteeri, TAU Asianhallinta
  1. 2 years agoJan. 11, 2021, 2:30 p.m.: Received an email from Tampereen yliopisto.
From
"Tampereen yliopisto (TAU)" <tau@tuni.fi> – Tampereen yliopisto
Subject
VS: Yliopisten julkisten tilojen valikoiva sulkeminen [#1161]
Date
Jan. 12, 2021, 12:38 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Viite: Tietopyyntö TAU/186/061/2021 Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Oheisena Tampereen yliopiston asiakirjat tietopyyntönne 10.1.2020 johdosta. Luovutukseen sovelletaan julkisuuslakia (621/1999). Lisätietoja asiasta antaa turvallisuusasiantuntija Riikka Laurila, <<sähköpostiosoite>> Koronavirustautiin liittyvän tartuntariskin minimoimiseksi kampusten ulko-ovet ovat kiinni ja kulku tiloihin ainoastaan kulkukortilla (opiskelijat ja henkilökunta). Tampereen yliopiston asianhallinta Kristiina Törmälä tietopalvelusihteeri/TAU Asianhallinta
  1. 2 years agoJan. 12, 2021, 12:39 p.m.: Received an email from Tampereen yliopisto.
  2. 2 years agoJan. 17, 2021, 10:53 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 2 years agoJan. 17, 2021, 10:53 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Yliopisten julkisten tilojen valikoiva sulkeminen.
  4. 2 years agoJan. 17, 2021, 10:53 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Yliopisten julkisten tilojen valikoiva sulkeminen.