Yksityishenkilöiden Facebookissa tekemät varainkeruukampanjat

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Poliisihallituksen ylitarkastajat ovat kommentoineet uutisissa Facebookissa yksityishenkilöiden käynnistämiä varainkeruukampanjoita, esim. https://www.is.fi/digitoday/art-20000... Facebook ei ohjeistuksessaan mainitse, että järjestöiltä vaadittaisiin rahankeräyslupaa, jotta järjestö voisi rekisteröityä lahjoituksen vastaanottavaksi tahoksi https://www.facebook.com/help/1251484... Onko järjestön laillista ilman rahankeräyslupaa rekisteröityä lahjoituksia vastaanottavaksi tahoksi Facebookin palveluun, jossa yksityishenkilöt voivat omasta aloitteestaan käynnistää Facebookissa varainkeräyksiä järjestön hyväksi?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Yksityishenkilöiden Facebookissa tekemät varainkeruukampanjat [#795]
Date
Oct. 1, 2019, 9:15 a.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Poliisihallituksen ylitarkastajat ovat kommentoineet uutisissa Facebookissa yksityishenkilöiden käynnistämiä varainkeruukampanjoita, esim. https://www.is.fi/digitoday/art-20000... Facebook ei ohjeistuksessaan mainitse, että järjestöiltä vaadittaisiin rahankeräyslupaa, jotta järjestö voisi rekisteröityä lahjoituksen vastaanottavaksi tahoksi https://www.facebook.com/help/1251484... Onko järjestön laillista ilman rahankeräyslupaa rekisteröityä lahjoituksia vastaanottavaksi tahoksi Facebookin palveluun, jossa yksityishenkilöt voivat omasta aloitteestaan käynnistää Facebookissa varainkeräyksiä järjestön hyväksi?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 4 years, 8 months agoOct. 1, 2019, 9:15 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Oct. 1, 2019, 9:16 a.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Oct. 1, 2019, 9:16 a.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 8 months agoOct. 1, 2019, 9:17 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:18 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. [#795]
Date
Oct. 25, 2019, 6:50 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Yksityishenkilöiden Facebookissa tekemät varainkeruukampanjat" (1.10.2019, #795) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 11 päivää myöhässä. Voitteko antaa pyynnöstä päätöksen. Jos olette päätöksen jo antaneet, voitteko toimittaa siitä kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 795 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 6:50 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. [#795]
Date
Dec. 20, 2019, 8:43 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Yksityishenkilöiden Facebookissa tekemät varainkeruukampanjat" (1.10.2019, #795) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 67 päivää myöhässä. Voitteko antaa pyynnöstä päätöksen? Jos olette päätöksen jo antaneet, voitteko toimittaa siitä kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 795 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 4 years, 5 months agoDec. 20, 2019, 8:44 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Re: Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. [#795]
Date
Feb. 2, 2020, 2:17 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Yksityishenkilöiden Facebookissa tekemät varainkeruukampanjat" (1.10.2019, #795) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 111 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Voisitteko toimittaa vastauksesta kopion myös osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 795 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 4 years, 3 months agoFeb. 2, 2020, 2:17 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Kitunen Jouni POL POHA <jouni.kitunen@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VL: Yksityishenkilöiden Facebookissa tekemät varainkeruukampanjat [#795]
Date
Feb. 7, 2020, 11:06 a.m.
Status
Request resolved

Hei Rahankeräyslain 3.1 §:n mukaan rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Rahankeräys on välineneutraalia, eli rahaa voi kerätä ja yleisöön voi vedota kaikin käytössä olevin keinoin, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Facebookin tarjoaman varainhankintatyökalun käyttö katsotaan lähtökohtaisesti luvanvaraiseksi rahankeräykseksi, sillä sen tarkoituksena on vedota yleisöön vastikkeettomien lahjoitusten saamiseksi. Mikäli varainhankintatyökalun käytön pystyy rajaamaan tiettyyn ennalta määriteltyyn ja rajattuun henkilöryhmään, jonka vetoaja henkilökohtaisesti tuntee, olisi työkalua periaatteessa mahdollista käyttää ilman rahankeräyslupaa. Käytännössä sosiaalisessa mediassa on kuitenkin vaara vetoamisen leviämiselle, joten asia voi olla hankalahko toteuttaa. terveisin, Jouni Kitunen Ylitarkastaja Poliisihallitus Arpajaishallinto PL 50, 11101 RIIHIMÄKI p. 0295 481 846 <<sähköpostiosoite>> www.arpajaishallinto.fi
  1. 4 years, 3 months agoFeb. 7, 2020, 11:07 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 4 years, 3 months agoFeb. 8, 2020, 4:16 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 4 years, 3 months agoFeb. 8, 2020, 4:16 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Yksityishenkilöiden Facebookissa tekemät varainkeruukampanjat' public.