Vuoden 2016 joukkosurmat

Request to:
Keskusrikospoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Haluasin sähköisessä muodossa diaaarinumerot, tai muut kattavat todisteet, siitä että poliisi on todellakin estänyt kymmeniä joukkosurmia vuoden 2016 alussa kuten rikosylitarkastaja Sanna Palo julkisuudessa väittää. Haluaisin myös poliiseja koskevan ohjeistuksen mediassa esiintymistä varten.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Vuoden 2016 joukkosurmat [#337]
Date
May 17, 2016, 4:30 p.m.
To
Keskusrikospoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluasin sähköisessä muodossa diaaarinumerot, tai muut kattavat todisteet, siitä että poliisi on todellakin estänyt kymmeniä joukkosurmia vuoden 2016 alussa kuten rikosylitarkastaja Sanna Palo julkisuudessa väittää. Haluaisin myös poliiseja koskevan ohjeistuksen mediassa esiintymistä varten.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/337/up/dae554be3d10ddb57d0c8d505b26ad144ac9cc0b/
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 4 years, 11 months agoMay 17, 2016, 10:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Keskusrikospoliisi.
 2. 4 years, 11 months agoJune 1, 2016, midnight: This request became overdue
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Tiedoksenne
Date
June 1, 2016, 11:40 a.m.
Status
Awaiting response

Alla oleva viestinne on vastaanotettu, ja diaarinumero on POL-2016-7344. Asia on käsiteltävänä ja päätös saapuu lähipäivinä. Keskusrikospoliisi / kirjaamo ************************
 1. 4 years, 11 months agoJune 1, 2016, 11:41 a.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tiedoksenne [#337]
Date
July 3, 2016, 6:04 a.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Vuoden 2016 joukkosurmat" (17.5.2016, #337) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 33 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tarvittaessa ryhdymme juridisiin jatkotoimenpiteisiin! Terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 337 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 10 months agoJuly 3, 2016, 6:04 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Keskusrikospoliisi.
From
Ranta-aho Jenni POL KRP <jenni.ranta-aho@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Tietopyyntönne
Date
July 4, 2016, 10:28 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Keskusrikospoliisi on laatinut tietopyyntönne johdosta 9.6.2016 päivätyn vastauksen (POL-2016-7344). Keskusrikospoliisi on yrittänyt selvittää Teiltä henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, johon vastauksen voi toimittaa. Keskusrikospoliisi on tiedustellut Teiltä asiaa sekä vastaamalla antamaanne osoitteeseen << sähköpost iosoite>> ja sähköpostiosoite>> että lähettämällä tiedustelun osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>. Saatujen virheilmoitusten mukaan mainittuja sähköposteja ei ole pystytty toimittamaan perille. Keskusrikospoliisilla ei ole ollut tiedossaan henkilökohtaista sähköpostiosoitettanne, kotiosoitettanne eikä puhelinnumeroanne, joten vastausta ei ole näin ollen voitu Teille toimittaa. Mikäli vastaanotatte tämän viestin, pyydän Teitä ilmoittamaan Keskusrikospoliisin kirjaamoon osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > sellaisen henkilökohtaisen osoitteen, johon Keskusrikospoliisin vastaus valitusosoituksineen voidaan toimittaa. ---------------------------------- Ystävällisin terveisin Jenni Ranta-aho Ylitarkastaja Keskusrikospoliisi / Esikunta / Oikeusyksikkö [POL_200_sposti_330x55_FI]
 1. 4 years, 10 months agoJuly 4, 2016, 10:29 a.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntönne [#337]
Date
July 10, 2016, 11:46 a.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hei, viimeisin vastauksenne koskien tietopyyntöäni on tullut tietopyynto.fi palveluun. Olen ottanut sivuston ylläpitoon yhteyttä sen asian selvittämiseksi, miksi sähköpostinne ei tule perille. Asia on mielestäni kuitenkin yhteiskunnallisesti niin merkittävä, että sen selvittäminen tulisi olla mahdollisimman julkista ja avointa, joten tästä syystä en halua käyttää hekilökohtaista sähköpostiosoitettani asian selvittämiseen. Voitte kokeilla miös vaihtoehtoista vastaus sähköpostiosoitetta joka on <<sähköpostiosoite>> Terveisin: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 337 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 10 months agoJuly 10, 2016, 11:46 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Keskusrikospoliisi.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Tietopyyntönne [#337]
Date
July 31, 2016, 10:03 p.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Vuoden 2016 joukkosurmat" (17.5.2016, #337) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 61 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. tai sähköpostilla osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Imoittamistanne tietoliikenne ongelmista ollaan oltu yhteydessä sivuston ylläpitoon. Mitään ongelmia viestien perille tulossa ei ole löytynyt. Huomaattehan, että tiotopyyntö kirjoitetaan sähköpostiosoitteessa tietopyynto ilman ääkkösiä. Haluaisin vielä muistuttaa teitä julkisuuslaista ja sen periaatteista. Tietopyyntöön pitää saada valituskelpoinen päätös kahden viikon sisällä. Te varmasti olette tietoisia tästä, joten mielestäni kohta on syytä epäillä teidän tuottamuksellisesti rikkovan ko. lakia. Teiltä on nyt kestänyt yli kaksi kuukautta! Terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 337 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 4 years, 9 months agoJuly 31, 2016, 10:03 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Keskusrikospoliisi.
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Tietopyyntönne
Date
Aug. 2, 2016, 8:14 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Keskusrikospoliisi on tehnyt tietopyyntöänne koskevan päätöksen 9.6.2016 (POL-2016-73447). Samana päivänä vastaus on yritetty lähettää pyynnössänne mainittuun sähköpostiosoitteeseen, mutta saatujen virheilmoitusten mukaan viestien toimittaminen ei onnistunut. Olette lähettänyt tietopyyntöä koskevan tiedustelun 3.7.2016, johon ylitarkastaja Jenni Ranta-aho on vastannut 4.7.2016 liitteen sähköpostiviestin mukaisesti. Olette lähettäneet uuden tietopyyntöä koskevan tiedustelun. Viestissänne olette ilmoittanut uuden sähköpostiosoitteen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. Tämän viestin liitteenä ovat pyyntöänne koskeva 9.6.2016 päivätty päätös sekä ylitarkastaja Jenni Ranta-ahon teidän tavoittamiseksi lähettämä sähköpostiviesti. Ystävällisin terveisin rikoskomisario Simeon Oikarinen KRP, oikeusyksikkö 0295486506
 1. 4 years, 9 months agoAug. 2, 2016, 8:16 a.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
 2. 4 years, 9 months agoAug. 3, 2016, 10:41 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Vuoden 2016 joukkosurmat.
 3. 4 years, 9 months agoAug. 3, 2016, 10:51 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Vuoden 2016 joukkosurmat.
 4. 4 years, 9 months agoAug. 3, 2016, 10:53 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request partially successful'.