VM/241/02.07.01/2016 tarjousdokumentti ja tarjouspyyntö

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän VM/241/02.07.01/2016 tarjousdokumentin ja tarjouspyynnön.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
VM/241/02.07.01/2016 tarjousdokumentti ja tarjouspyyntö [#315]
Date
March 16, 2016, 6:28 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän VM/241/02.07.01/2016 tarjousdokumentin ja tarjouspyynnön.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/315/up/3868a50bf4e9cb31d5c72b1a39a4e326e89cecfe/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 8 months agoMarch 16, 2016, 6:28 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: VM/241/02.07.01/2016 tarjousdokumentti ja tarjouspyyntö [#315]
Date
March 17, 2016, 8:11 a.m.
Status
Request resolved

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: VM/241/02.07.01/2016 tarjousdokumentti ja tarjouspyyntö [#315]
Date
March 17, 2016, 12:16 p.m.

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöön; tarjousdokumentti ja tarjouspyyntö asiassa JHS 179 teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu
Date
March 29, 2016, 10:37 a.m.
Attachments

Asia/Ärende Tietopyyntö; diaariotteet, joista näkee otsikkotasolla hankintapäätökset koskien valtiovarainministeriön hankintoja Lähetyspäivämäärä/Avsänt 29.03.2016 Asianumero/Ärendenummer VM/352/07.01.01.00/2016 Hei, ohessa pyytämänne tarjousdokumentti julkisilta osin. Tarjouspyyntö-asiakirjaa asiassa ei ole, koska kyseessä on pienhankinta. ystävällisin terveisin Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö, tiedonhallinta Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 4 years, 7 months agoMarch 30, 2016, 3:54 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  2. 4 years, 7 months agoMarch 30, 2016, 4:20 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  3. 4 years, 7 months agoMarch 30, 2016, 4:20 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  4. 4 years, 7 months agoApril 1, 2016, 4:07 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request VM/241/02.07.01/2016 tarjousdokumentti ja tarjouspyyntö.
  5. 4 years, 7 months agoApril 1, 2016, 4:07 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.