Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013

Request to:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyytäisin saada sähköisenä jäljennöksenä viraston diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla verkkokauppa.com toimintaan liittyvät asiat ja pyyntöjen tekijät. Pyydän näitä tietoja vuosilta 2012, 2013 ja 2014.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013 [#119]
Date
Oct. 21, 2014, 10:55 p.m.
To
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin saada sähköisenä jäljennöksenä viraston diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla verkkokauppa.com toimintaan liittyvät asiat ja pyyntöjen tekijät. Pyydän näitä tietoja vuosilta 2012, 2013 ja 2014.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 9 years, 1 month agoOct. 21, 2014, 10:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013 [#119]
Date
Oct. 22, 2014, 8:28 a.m.
Status
Awaiting response

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut sähköpostinne
 1. 9 years, 1 month agoOct. 22, 2014, 8:29 a.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
 2. 9 years agoNov. 21, 2014, midnight: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013 [#119]
Date
Dec. 23, 2014, 12:44 p.m.
To
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013" (21.10.2014, #119) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 33 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa minulle tietopyyntöni tilasta niin nopeasti kuin mahdollista. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 119 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 8 years, 11 months agoDec. 23, 2014, 12:44 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: VS: Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013 [#119]
Date
Dec. 23, 2014, 12:48 p.m.
Status
Awaiting response

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut sähköpostinne
 1. 8 years, 11 months agoDec. 23, 2014, 12:49 p.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013 [#119]
Date
Jan. 9, 2015, 5:03 a.m.
To
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Hyvä kirjaamo, Tietopyyntöni "Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013" (21.10.2014, #119) ei vastattu lain vaatimassa ajassa ja on nyt 50 päivää myöhässä. Muistuttaisin että elinkeinonharjoittajan asiointi viranomaisen kanssa on julkisuuslain alaista toimintaa. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> Request Number: 119 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 10 months agoJan. 9, 2015, 5:03 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: VS: VS: Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013 [#119]
Date
Jan. 9, 2015, 9:16 a.m.
Status
Awaiting response

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut sähköpostinne
 1. 8 years, 10 months agoJan. 9, 2015, 9:19 a.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
kirjaamo@kkv.fi – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
Vastaus tietopyyntöön ja siihen liittyviin lisätiedusteluihin
Date
Jan. 9, 2015, 11:50 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Asia: Diaarioteet verkkokauppa.com toimintaan liittyvistä asioista Asianumero: KKV/2874/07.01.04/2014 Käsittelijä: Hintikka Jaana Käsittelijän puhelinnumero: 029 505 3123 Ohessa tiedoksi... Liitteenä Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastaus tiedusteluunne diaariotetietojen toimittamisesta Tämä viesti on lähetetty Kilpailu- ja kuluttajaviraston järjestelmästä automaattisesti. Älä vastaa viestiin, koska vastaus ei välity Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Lisätietoja voi kysyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamosta, p. 029 505 3001 tai <<sähköpostiosoite>> KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTO Detta meddelande har skickats automatiskt från Konkurrens- och konsumentverkets system. Svara inte på meddelandet eftersom svaret inte överförs till Konkurrens- och konsumentverket. Tilläggsuppgifter från Konkurrens- och konsumentverkets registratur, tfn 029 505 3001 eller <<sähköpostiosoite>> KONKURRENS- OCH KONSUMENTVERKET
 1. 8 years, 10 months agoJan. 9, 2015, 11:52 a.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön ja siihen liittyviin lisätiedusteluihin [#119]
Date
Nov. 22, 2015, 12:54 p.m.
To
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Hyvä vastaanottaja, Pyytäisin saada sähköisenä jäljennöksenä viraston diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla verkkokauppa.com toimintaan liittyvät asiat ja pyyntöjen tekijät. Pyydän näitä tietoja vuosilta 2012, 2013 ja 2014. Pyydän tiedot nimenomaan sähköisessä muodossa, julkl 16 § mukaan, kohta asiakirjan antamistavat: Viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Viranomaisen ratkaisuista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyn rekisterin julkisista tiedoista on oikeus saada kopio teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä muodossa, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 119 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 8 years agoNov. 22, 2015, 12:54 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: Vastaus tietopyyntöön ja siihen liittyviin lisätiedusteluihin [#119]
Date
Nov. 23, 2015, 9:32 a.m.
Status
Request resolved

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut sähköpostinne Konkurrens- och konsumentverket har tagit emot er e-post Finnish Competition and Consumer Authority has received your e-mail
 1. 8 years agoNov. 23, 2015, 9:33 a.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
kirjaamo@kkv.fi – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöön liittyen verkkokauppa.com asioihin vuosilta 2012-2014
Date
Dec. 4, 2015, 1:50 p.m.
Attachments

Asia: Verkkokauppa.com Asiakirjapyyntö vuosilta 2012, 2013 ja 2014. Asianumero: KKV/1475/07.01.04/2015 Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastaus asiakirjapyyntöönne liittyen verkkokauppa.com asioiden diaarilistaa Tämä viesti on lähetetty Kilpailu- ja kuluttajaviraston järjestelmästä automaattisesti. Älä vastaa viestiin, koska vastaus ei välity Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Lisätietoja voi kysyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamosta, p. 029 505 3001 tai <<sähköpostiosoite>> KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTO Detta meddelande har skickats automatiskt från Konkurrens- och konsumentverkets system. Svara inte på meddelandet eftersom svaret inte överförs till Konkurrens- och konsumentverket. Tilläggsuppgifter från Konkurrens- och konsumentverkets registratur, tfn 029 505 3001 eller <<sähköpostiosoite>> KONKURRENS- OCH KONSUMENTVERKET
 1. 7 years, 12 months agoDec. 4, 2015, 1:51 p.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
 2. 7 years, 11 months agoDec. 30, 2015, 11:36 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Viraston diaariote verkkokauppa.com asioista vuosilta 2012 ja 2013.
 3. 7 years, 11 months agoDec. 31, 2015, 12:58 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
On Dec. 31, 2015, 12:55 a.m., Jaakko Korhonen wrote:

Liitteissä tekninen vika, tämä etenee kun tuo ratkeaa.

On Feb. 23, 2017, 6:02 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Henkilötietoja sisältävä dokumentti on palautettu redaktoitavaksi.