Värireagenssin tilaaminen Suomeen

Request to:
Tulli
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Erilaisia kemikaaleja ja yhdisteitä voidaan testata niin kutsutuin värireagenssitestein. Reagenssi reagoi testattavaan aineeseen värimuutoksella, jonka perusteella voidaan tehdä arvioita testattavan aineen koostumuksesta. Värireagenssit koostuvat pääsääntöisesti syövyttävistä aineista. Esimerkiksi: Marquis-reagenssi on sekoitus formaldehydia ja rikkihappoa https://dancesafe.org/product/marquis... Mandelin-reagenssi on sekoitus ammoniummetavanadaattia ja rikkihappoa https://dancesafe.org/product/mandeli... Mecke-reagenssi on sekoitus seleenihapoketta ja rikkihappoa https://dancesafe.org/product/mecke-r... Sisältyykö tällaisten värireagenssien Suomeen ulkomailta tilaamiseen ja matkustajatuontiin mitään rajoituksia tai velvollisuuksia?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
May 10, 2018, 8:35 p.m.
To
Tulli
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Erilaisia kemikaaleja ja yhdisteitä voidaan testata niin kutsutuin värireagenssitestein. Reagenssi reagoi testattavaan aineeseen värimuutoksella, jonka perusteella voidaan tehdä arvioita testattavan aineen koostumuksesta. Värireagenssit koostuvat pääsääntöisesti syövyttävistä aineista. Esimerkiksi: Marquis-reagenssi on sekoitus formaldehydia ja rikkihappoa https://dancesafe.org/product/marquis... Mandelin-reagenssi on sekoitus ammoniummetavanadaattia ja rikkihappoa https://dancesafe.org/product/mandeli... Mecke-reagenssi on sekoitus seleenihapoketta ja rikkihappoa https://dancesafe.org/product/mecke-r... Sisältyykö tällaisten värireagenssien Suomeen ulkomailta tilaamiseen ja matkustajatuontiin mitään rajoituksia tai velvollisuuksia?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
May 10, 2018, 8:35 p.m.
Status
Awaiting response

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 5 years, 6 months agoMay 10, 2018, 8:35 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
 2. 5 years, 6 months agoMay 10, 2018, 8:36 p.m.: Received an email from Tulli.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
May 11, 2018, 11 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne ja se on kirjattu numerolla H 784/08.01.01/2018. Terveisin Sari Parviainen kirjaamo Tulli/ Tull/ Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn./tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 5 years, 6 months agoMay 11, 2018, 11:01 a.m.: Received an email from Tulli.
 2. 5 years, 6 months agoMay 25, 2018, 3 a.m.: This request became overdue
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
May 28, 2018, 8:54 a.m.
To
Tulli

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Värireagenssin tilaaminen Suomeen" (10.5.2018, #595) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 4 päivää myöhässä. Lähettäisittekö vastauksen tietopyyntöömme tai kertoisitte pyynnön tilanteesta. Jos olette lähettäneet jo vastauksen, lähettäisittekö siitä kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 595 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
May 28, 2018, 8:55 a.m.
Status
Awaiting response

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 5 years, 6 months agoMay 28, 2018, 8:55 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
 2. 5 years, 6 months agoMay 28, 2018, 8:56 a.m.: Received an email from Tulli.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Automaattinen vastaus: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
July 25, 2018, 3:59 p.m.
To
Tulli

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Värireagenssin tilaaminen Suomeen" (10.5.2018, #595, Tullin diaari H 784/08.01.01/2018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 62 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 595 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: Automaattinen vastaus: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
July 25, 2018, 3:59 p.m.
Status
Awaiting response

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 5 years, 4 months agoJuly 25, 2018, 4 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Automaattinen vastaus: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
Aug. 28, 2018, 3:48 p.m.
To
Tulli

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Värireagenssin tilaaminen Suomeen" (10.5.2018, #595) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 96 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 595 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 5 years, 3 months agoAug. 28, 2018, 3:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: Re: Automaattinen vastaus: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
Aug. 28, 2018, 3:51 p.m.
Status
Awaiting response

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 5 years, 2 months agoSept. 6, 2018, 6:05 p.m.: Received an email from Tulli.
 2. 5 years, 2 months agoSept. 6, 2018, 6:10 p.m.: Received an email from Tulli.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Automaattinen vastaus: Re: Automaattinen vastaus: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
April 20, 2019, 2:42 p.m.
To
Tulli

Hyvä vastaanottaja, Emme ole jostain syystä koskaan saaneet vastausta tietopyyntöömme, joka on kirjattu diaarilla H 784/08.01.01/2018. Jos olette jo vastanneet tietopyyntöön, pyydämme lähettämään vastauksesta kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 595 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: Automaattinen vastaus: Re: Automaattinen vastaus: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
April 20, 2019, 2:43 p.m.
Status
Request resolved

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: Automaattinen vastaus: Re: Automaattinen vastaus: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
April 20, 2019, 2:43 p.m.
Status
Request resolved

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
 1. 4 years, 7 months agoApril 20, 2019, 2:43 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
 2. 4 years, 7 months agoApril 20, 2019, 2:44 p.m.: Received an email from Tulli.
From
Kirsi Taipale <> – Tulli
Subject
VL: VS: Värireagenssin tilaaminen Suomeen [#595]
Date
May 21, 2019

Hei, tällä ei ole mitään tuontirajoituksia.
 1. 4 years, 6 months agoMay 28, 2019, 5:15 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 4 years, 6 months agoMay 28, 2019, 5:15 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 3. 4 years, 6 months agoMay 28, 2019, 5:53 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Värireagenssin tilaaminen Suomeen' public.
 4. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:35 a.m.: Received an email from Tulli.
 5. 4 years, 4 months agoJuly 31, 2019, 5:37 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.