Varainsiirtoveron palautusta koskevat päätökset

Request to:
Verohallinto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Pyydän Verohallinnon tekemiä päätöksiä kun varainsiirtoveroa on haettu palautettavaksi kiinteistökaupan tai asuntokaupan purun johdosta. Mikäli asiakirjoja ei voida toimittaa lakiin perustuen edes siten, että henkilökohtaiset tiedot on peitetty, pyydän seuraavia tietoja Montako kiinteistön tai asuntokaupan varainsiirtoveron palautushakemusta on tehty A) tuomioistuimen päätökseen perustuen B) kaupan purkusopimuksen perusteella. Edelleen pyydän tietoa, moniko näistä hakemuksista on hyväksytty tai hylätty em jaottelulla. Jos asiakirjoja ei voida toimittaa, pyytäisin päätöksistä joko hyväksymisen tai hylkäämisen perustelut niissä tapauksissa, joissa kauppa on purettu ostajan ja myyjän välisellä sopimuksella.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Varainsiirtoveron palautusta koskevat päätökset [#1445]
Date
June 4, 2021, 10:48 p.m.
To
Verohallinto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Verohallinnon tekemiä päätöksiä kun varainsiirtoveroa on haettu palautettavaksi kiinteistökaupan tai asuntokaupan purun johdosta. Mikäli asiakirjoja ei voida toimittaa lakiin perustuen edes siten, että henkilökohtaiset tiedot on peitetty, pyydän seuraavia tietoja Montako kiinteistön tai asuntokaupan varainsiirtoveron palautushakemusta on tehty A) tuomioistuimen päätökseen perustuen B) kaupan purkusopimuksen perusteella. Edelleen pyydän tietoa, moniko näistä hakemuksista on hyväksytty tai hylätty em jaottelulla. Jos asiakirjoja ei voida toimittaa, pyytäisin päätöksistä joko hyväksymisen tai hylkäämisen perustelut niissä tapauksissa, joissa kauppa on purettu ostajan ja myyjän välisellä sopimuksella.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years agoJune 4, 2021, 10:51 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Verohallinto.
From
verohallinto@vero.fi – Verohallinto
Subject
Automaattinen vastaus: Varainsiirtoveron palautusta koskevat päätökset [#1445]
Date
June 4, 2021, 10:51 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu Verohallinnon kirjaamossa. Skatteförvaltningens registratorskontor har tagit emot ert e-postmeddelande. Your e-mail message has been received by the registry of the Tax Administration.
  1. 3 years agoJune 4, 2021, 10:52 p.m.: Received an email from Verohallinto.
From
vero.pj-sihteeri@vero.fi – Verohallinto
Subject
VS: Tietopyyntö; Varainsiirtoveron palautusta koskevat päätökset [#1445]; VH/2957/07.01.05/2021
Date
June 7, 2021, 10:01 a.m.
Status
Request resolved

Hei, Verohallinto on vastaanottanut tietopyynnön 7.6.2021 ja se on ohjattu vastattavaksi Esikunta- ja oikeusyksikölle. Tietopyynnön diaarinumero on VH/2957/07.01.05/2021. Ystävällisin terveisin Tuula Åhman Verohallinto/Esikunta- ja oikeusyksikkö PL 325, 00052 Vero puh. 029 512 5280
  1. 3 years agoJune 7, 2021, 10:02 a.m.: Received an email from Verohallinto.
  2. 3 years agoJune 12, 2021, 10:23 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Varainsiirtoveron palautusta koskevat päätökset' public.
From
taito.vonkonow@vero.fi – Verohallinto
Subject
VL: Tietopyyntö; Varainsiirtoveron palautusta koskevat päätökset [#1445]; VH/2957/07.01.05/2021
Date
June 14, 2021, 1:31 p.m.
Attachments

Hei Olette pyytänyt Verohallinnolta 4.6.2021 varainsiirtoverotusta koskevia tietoja. Verohallinto ei anna pyytämiänne tietoja. Kieltäytymisen perusteena on se, että pyyntöä ei ole yksilöity mihinkään tiettyyn asiakirjaan eikä Verohallinnolla ei ole toimintaansa varten kerättynä tai listattuna varainsiirtoverotuksen palauttamista koskevia asioita pyyntönne mukaisella tavalla. Verohallinnolla ei ole myöskään tiedossa palautushakemusten määrää tai niiden perusteita. Tietojen luovuttamista koskeva valituskelpoinen päätös ohessa. Pyynnössänne ei ole mainittuna Teidän kotipaikkaanne tai kotikuntaanne, joten osoitan valitusosoituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Ystävällisin terveisin Taito von Konow Erityisasiantuntija Verohallinto / Esikunta- ja oikeusyksikkö p. 029 5124165 taito.vonkonow(at)vero.fi
  1. 3 years agoJune 14, 2021, 1:32 p.m.: Received an email from Verohallinto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Tietopyyntö; Varainsiirtoveron palautusta koskevat päätökset [#1445]; VH/2957/07.01.05/2021 [#1445]
Date
June 19, 2021, 10:10 a.m.
To
Verohallinto

Hyvä vastaanottaja, Olin pyytänyt yksilöidysti päätöksiä, joissa varainsiirtoveroa on haettu palautettavaksi. Luonnollisestikaan en pääse arkistoihinne hakemaan esim diaarinumeroita näistä päätöksistä. Antaisitteko ohjeet miten voin pyytää näitä päätöksiä yksilöidysti? Tietopyyntööni "Varainsiirtoveron palautusta koskevat päätökset" (4.6.2021, #1445) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1445 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 3 years agoJune 19, 2021, 10:10 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Verohallinto.
From
taito.vonkonow@vero.fi – Verohallinto
Subject
VS: VL: Tietopyyntö; Varainsiirtoveron palautusta koskevat päätökset [#1445]; VH/2957/07.01.05/2021 [#1445]
Date
June 22, 2021, 4:34 p.m.

Hei Verohallinto on antanut pyyntöönne viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisen päätöksen ja ratkaissut asian 14.6.2021. Päätöksessä on todettu, että pyyntönne kohdistuu salassa pidettäviin verotustietoihin eikä Verohallinto voi antaa näitä tietoja siten, että päätöksiltä olisi verovelvollinen tunnistettavissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pyynnön yksilöiminen on käytännössä mahdotonta siten että yksittäisiä päätöksiä voitaisiin antaa. Verohallinto on järjestänyt varainsiirtoverotusta koskevien tietojen käsittelyn verotuksellisia tarpeita varten eikä Verohallinto voi poimia yksittäisiä päätöksiä, joihin viittaatte pyynnössänne. Näin ollen päätöksen sisältönä on, että Verohallinto ei voi antaa pyytämiänne tietoja. Ystävällisin terveisin Taito von Konow Erityisasiantuntija Verohallinto / Esikunta- ja oikeusyksikkö p. 029 5124165 taito.vonkonow(at)vero.fi
  1. 2 years, 12 months agoJune 22, 2021, 4:35 p.m.: Received an email from Verohallinto.
  2. 2 years, 11 months agoJuly 3, 2021, 10:05 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.