vapaat kuukaudet

Request to:
Not yet known
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
saisinko vapaita kuukausia kun on ylimääräisiä menoja marras ja joulukuussa

Messages in this request

From
Päivi Kemppainen
Subject
vapaat kuukaudet [#664]
Date
Oct. 18, 2018, 1:39 p.m.
To
Kainuun ulosottovirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
saisinko vapaita kuukausia kun on ylimääräisiä menoja marras ja joulukuussa
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Päivi Kemppainen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Päivi Kemppainen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Päivi Kemppainen
From
UO Kainuu <kainuu.uo@oikeus.fi>
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering
Date
Oct. 18, 2018, 1:41 p.m.
Status
Awaiting response

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har fått ert e-meddelande.
  1. 2 years, 6 months agoOct. 18, 2018, 1:41 p.m.: Päivi Kemppainen sent a message to .
  2. 2 years, 6 months agoOct. 18, 2018, 1:42 p.m.: Received an email from .
  3. 2 years agoApril 17, 2019, 9:30 a.m.: Päivi Kemppainen made the request 'vapaat kuukaudet' public.
From
Päivi Kemppainen
Subject
Re: Vastaanottokuittaus – Kvittering [#664]
Date
April 17, 2019, 9:32 a.m.
To
UO Kainuu

Hyvä vastaanottaja, ... Ystävällisin terveisin Päivi Kemppainen toukokuun ja kesäkuu Pyynnön numero: 664 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Päivi Kemppainen << Osoite poistettu >>
  1. 2 years agoApril 17, 2019, 9:32 a.m.: Päivi Kemppainen sent a message to .