Vapa-palvelun hankinnan dokumentit

Request to:
Arkistolaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Tivi uutisoi Vapa-palvelun hankinnasta http://summa.talentum.fi/article/tv/u... Pyytäisin saada sähköisenä jäljennöksenä laitoksen diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla Vapa-palvelun hankintaan liittyvät dokumentit, sopimukset, määrittelydokumentit ja liitteet, koko Vapa-palvelun ja siihen toiminnallisina osina liittyvien palvelujen valmistelun ja hankinnan ajalta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Vapa-palvelun hankinnan dokumentit [#116]
Date
Oct. 19, 2014, 7:30 p.m.
To
Arkistolaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tivi uutisoi Vapa-palvelun hankinnasta http://summa.talentum.fi/article/tv/u... Pyytäisin saada sähköisenä jäljennöksenä laitoksen diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla Vapa-palvelun hankintaan liittyvät dokumentit, sopimukset, määrittelydokumentit ja liitteet, koko Vapa-palvelun ja siihen toiminnallisina osina liittyvien palvelujen valmistelun ja hankinnan ajalta.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 9 years, 1 month agoOct. 19, 2014, 7:30 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Arkistolaitos.
From
Taina Salmi <taina.salmi@narc.fi> – Arkistolaitos
Subject
VAPA-järjestelmäkokonaisuuden hankinta
Date
Oct. 20, 2014, 2:56 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Arvoisa vastaanottaja, liitteessä diaariote asiankäsittelyjärjestelmämme asiasta AL/8290/2009, VAPA-järjestelmäkokonaisuuden hankinta. Ystävällisin terveisin Taina Salmi Arkistolaitoksen kirjaamo
  1. 9 years, 1 month agoOct. 20, 2014, 2:57 p.m.: Received an email from Arkistolaitos.
  2. 9 years, 1 month agoOct. 26, 2014, 10:02 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Vapa-palvelun hankinnan dokumentit.
  3. 9 years agoNov. 7, 2014, 10:33 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.