Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Onko poliisilla ohjeistusta lastensuojeluilmoitusten tekemisestä, kun alaikäisen lapsen vanhempi jää kiinni huumausaineen käyttörikoksesta? Pyytäisimme kyseisen ohjeistuksen. Tehdäänkö lastensuojeluilmoitus jo pelkän käyttörikoksesta epäilemisen perusteella? Voidaanko lastensuojeluilmoitus siis tehdä jo ennen rangaistuksen lainvoimaisuutta? Onko tilastoa, minkä verran lastensuojeluilmoituksia tehdään vanhemman/huoltajan käyttörikoksen seurauksena?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus [#905]
Date
Feb. 2, 2020, 3:38 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko poliisilla ohjeistusta lastensuojeluilmoitusten tekemisestä, kun alaikäisen lapsen vanhempi jää kiinni huumausaineen käyttörikoksesta? Pyytäisimme kyseisen ohjeistuksen. Tehdäänkö lastensuojeluilmoitus jo pelkän käyttörikoksesta epäilemisen perusteella? Voidaanko lastensuojeluilmoitus siis tehdä jo ennen rangaistuksen lainvoimaisuutta? Onko tilastoa, minkä verran lastensuojeluilmoituksia tehdään vanhemman/huoltajan käyttörikoksen seurauksena?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
 1. 3 years, 10 months agoFeb. 2, 2020, 3:39 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus [#905]
Date
Feb. 3, 2020, 12:45 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, pyyntönne on vastaanotettu ja kirjattu numerolla POL-2020-6517. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen Tiedonhallintasuunnittelija Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
 1. 3 years, 10 months agoFeb. 3, 2020, 12:46 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 3 years, 9 months agoFeb. 17, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa
Date
Feb. 17, 2020, 9:22 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Kirje: 17.02.2020 POL-2020-6511Toimeksi saaneenaPirkko VuorinenPoliisihallitus, sihteeripalvelutPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 17.02.2020 09:22:26 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö; onko pistovälineiden hallussapito huumausaineiden käyttörikosAsian tunnus: POL-2020-6511Valmistelija: Teemu SaukoniemiTehtävä: 07.02.06Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 17.02.2020 08:38:54Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 9 months agoFeb. 17, 2020, 9:23 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus liittyen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen vanhempien huumausaineen käyttörikosepäilyissä
Date
Feb. 17, 2020, 9:26 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Kirje: 17.02.2020 POL-2020-6517Toimeksi saaneenaPirkko VuorinenPoliisihallitus, sihteeripalvelutPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 17.02.2020 09:26:05 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; liittyen vanhemman käyttörikokseen ja lastensuojeluilmoituksiinAsian tunnus: POL-2020-6517Valmistelija: Teemu SaukoniemiTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus liittyen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen vanhempien huumausaineen käyttörikosepäilyissä Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 17.02.2020 08:36:57Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 9 months agoFeb. 17, 2020, 9:27 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 3 years, 9 months agoFeb. 21, 2020, 6:43 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus liittyen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen vanhempien huumausaineen käyttörikosepäilyissä [#905]
Date
Feb. 21, 2020, 6:46 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksesta. Kerroitte, että poliisilla ei ole erityistä ohjeistusta lastensuojeluilmoituksen tekemisestä huumausaineen käyttörikosepäilyn yhteydessä. Voimmeko saada jonkin yleisemmän lastensuojeluilmoitusten tekoa koskevan ohjeistuksen, jota voitaisiin esittämässämme tilanteessa soveltaa. Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 905 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 3 years, 9 months agoFeb. 21, 2020, 6:46 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus liittyen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen vanhempien huumausaineen käyttörikosepäilyissä [#905]
Date
May 27, 2020, 8:32 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntöömme "Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus" (2.2.2020, #905) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos olette jo vastanneet niin voitteko lähettää kopion vastauksesta sähköpostilla osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania päihdepolitiikkaa ry Pyynnön numero: 905 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 6 months agoMay 27, 2020, 8:32 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Re: Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus liittyen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen vanhempien huumausaineen käyttörikosepäilyissä [#905]
Date
Nov. 22, 2020, 9:04 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Lähetimme tietopyyntöömme jatkokysymyksen 21.2.2020 jossa pyysimme poliisin ohjetta lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, jos sellaista on. Emme ole saaneet vastausta laissa säädetyssä määräajassa ja vastaus on useita kuukausia myöhässä. Toivomme pikaista vastausta. Jos tietopyyntöömme ei vastata, joudumme tekemään asiasta kantelun laillisuusvalvojalle tai rikosilmoituksen poliisille. Jos olette jo vastanneet tähän tietopyyntöön, voitteko lähettää vastauksesta kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania päihdepolitiikkaa ry Pyynnön numero: 905 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Nov. 22, 2020, 9:05 p.m.

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years agoNov. 22, 2020, 9:05 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 3 years agoNov. 22, 2020, 9:06 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus liittyen kysymyksiin poliisin ohjeista lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi
Date
Nov. 24, 2020, 12:12 p.m.
Attachments

HeiOhessa Poliisihallituksen kirje.Toimeksi saaneena,Saara MikkanenPoliisihallitus, sihteeripalvelutPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 24.11.2020 12:12:42 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; liittyen vanhemman käyttörikokseen ja lastensuojeluilmoituksiinAsian tunnus: POL-2020-6517Valmistelija: Kari SiivoTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus liittyen kysymyksiin poliisin ohjeista lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 24.11.2020 11:07:13 Otsikko: Ohje 23.12.2019 Lapsi poliisitoiminnassa ja esitutkinnassa Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 24.11.2020 11:08:51Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years agoNov. 24, 2020, 12:13 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 3 years agoNov. 24, 2020, 7:46 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus.
 3. 3 years agoNov. 24, 2020, 7:46 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus.
 4. 3 years agoNov. 24, 2020, 7:47 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus.
 5. 3 years agoNov. 24, 2020, 7:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 6. 3 years agoNov. 24, 2020, 7:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus' public.