This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvaukset

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän valtiovarainministeriön aineet, tarvikkeet, tavarat, vuokrat, palvelujen ostot ja muut kulut sisältävän rekisterin tietuekuvaukset.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvaukset [#636]
Date
July 3, 2018, 1:17 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän valtiovarainministeriön aineet, tarvikkeet, tavarat, vuokrat, palvelujen ostot ja muut kulut sisältävän rekisterin tietuekuvaukset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvaukset [#636]
Date
July 3, 2018, 1:17 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finan
  1. 4 years, 6 months agoJuly 3, 2018, 1:17 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvaukset [#636]
Date
July 3, 2018, 3:13 p.m.

Hei, tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä, ja se on kirjattu diaarinumerolla VM/1482/07.01.01.00/2018. Ystävällisin terveisin, Katri Laakso Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
From
"Erno.Kyttanen@vm.fi" <erno.kyttanen@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Vastaus tietopyyntöön valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvauksista
Date
July 12, 2018, noon

Hei! Pyysitte saada valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvaukset. Valtiovarainministeriön taloustietoa on Kieku-järjestelmän taloushallintosovelluksessa (SAP FICO), laskujen ja asiakirjojen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä Rondossa sekä matkahallintajärjestelmä M2:ssa. Nämä kaikki taloustietojärjestelmät ovat valtion yhteisiä järjestelmiä ja niitä ylläpitää Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Tämän lisäksi edellä mainituista järjestelmistä siirtyy taloustietoa myös valtion raportointipalvelu Netraan, jota ylläpitää Valtiokonttori, ja Tutkihankintoja.fi-palveluun, josta vastaa puolestaan Hansel. Valtiovarainministeriö on näiden kaikkien järjestelmien osalta ainoastaan käyttäjän roolissa, eikä ministeriö näin ollen omista pyytämiänne tietuekuvauksia kyseisistä järjestelmistä. Voitte tiedustella tietuekuvauksia edellä mainituilta organisaatioilta niiden järjestelmien osalta, joista haluatte kyseiset kuvaukset. Voitte halutessanne saattaa asian valtiovarainministeriön ratkaistavaksi julkisuuslain 14 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella. Erno Kyttänen Valtiovarainministeriö
From
"Erno.Kyttanen@vm.fi" <erno.kyttanen@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Vastaus tietopyyntöön valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvauksista
Date
July 12, 2018, noon
Status
Awaiting response

Hei! Pyysitte saada valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvaukset. Valtiovarainministeriön taloustietoa on Kieku-järjestelmän taloushallintosovelluksessa (SAP FICO), laskujen ja asiakirjojen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä Rondossa sekä matkahallintajärjestelmä M2:ssa. Nämä kaikki taloustietojärjestelmät ovat valtion yhteisiä järjestelmiä ja niitä ylläpitää Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Tämän lisäksi edellä mainituista järjestelmistä siirtyy taloustietoa myös valtion raportointipalvelu Netraan, jota ylläpitää Valtiokonttori, ja Tutkihankintoja.fi-palveluun, josta vastaa puolestaan Hansel. Valtiovarainministeriö on näiden kaikkien järjestelmien osalta ainoastaan käyttäjän roolissa, eikä ministeriö näin ollen omista pyytämiänne tietuekuvauksia kyseisistä järjestelmistä. Voitte tiedustella tietuekuvauksia edellä mainituilta organisaatioilta niiden järjestelmien osalta, joista haluatte kyseiset kuvaukset. Voitte halutessanne saattaa asian valtiovarainministeriön ratkaistavaksi julkisuuslain 14 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella. Erno Kyttänen Valtiovarainministeriö
  1. 4 years, 6 months agoJuly 12, 2018, 12:01 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvauksista [#636]
Date
Aug. 29, 2018, 12:04 a.m.
To
Valtiovarainministerio

Hyvä Erno Kyttänen, Nyt pyydettiin kulut sisältävän rekisterin tietuekuvaukset. Jos teillä ei ole pääsyä pyydettyihin asiakirjoihin, siirtänette asian julkl. 15 § noudattaen oikealle viranomaiselle. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 636 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 5 months agoAug. 29, 2018, 12:05 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
kirjaamo@palkeet.fi – Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet
Subject
Vastaus tietopyyntöön valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvauksia, Lkp-tilikartta
Date
Sept. 6, 2018, 2:16 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö koskien valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvauksia Asianumero: Palkeet_D/662/07.00.00.02/2018 Käsittelijä: Laakkonen Merja Käsittelijän puhelinnumero: Hei Tässä teille asiakirjat pyytämäänne tietopyyntöön. Ystävällisin terveisin Palkeiden kirjaamo Tämä viesti on lähetetty Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon (Palkeet) asiankäsittelyjärjestelmästä, tähän viestiin ei voi vastata sähköpostilla. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä.
From
kirjaamo@palkeet.fi – Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet
Subject
Vastaus tietopyyntöön valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvauksia, Lkp-tilikartta
Date
Sept. 6, 2018, 2:16 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö koskien valtiovarainministeriön taloustietojärjestelmän tietuekuvauksia Asianumero: Palkeet_D/662/07.00.00.02/2018 Käsittelijä: Laakkonen Merja Käsittelijän puhelinnumero: Hei Tässä teille asiakirjat pyytämäänne tietopyyntöön. Ystävällisin terveisin Palkeiden kirjaamo Tämä viesti on lähetetty Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon (Palkeet) asiankäsittelyjärjestelmästä, tähän viestiin ei voi vastata sähköpostilla. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä.
  1. 4 years, 4 months agoSept. 6, 2018, 5:54 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  2. 4 years, 4 months agoSept. 6, 2018, 6:04 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  3. 4 years, 4 months agoSept. 6, 2018, 6:16 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  4. 4 years, 4 months agoSept. 10, 2018, 2:19 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  5. 4 years, 4 months agoSept. 10, 2018, 2:20 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.