Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n ("yhtiö"), Y-tunnus 2777483-1, yhtiön perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat. Molemmista (esivalmistelu ja perustaminen) eriteltynä mm. mahdolliset: - Muistiot - Kirjanpidot - Äänestykset, ml. äänestysten tulokset, aiheet ja paikallaolijat - Mukana olleet yhteistyökumppanit yhteystietoineen - Yhtiön pakolliset asiakirjat verohallinnolle, PRH:lle sekä näihin verrattaville tahoille - Kustannukset ml. mahdollisten asiantuntijoiden kulut sekä näiden yhteystiedot titteleineen - Hallitukseen valittujen henkilöiden perustelupäätökset ml. CV:t tai verrattavissa oleviin meriitteihin - Tiedotteet - Päätökset Asiakirjoihin tulee merkitä selvästi - Henkilöiden nimet titteleineen ja mahdollisine yrityksineen - Ajat ja paikat

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat [#724]
Date
March 11, 2019, 1:22 a.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n ("yhtiö"), Y-tunnus 2777483-1, yhtiön perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat. Molemmista (esivalmistelu ja perustaminen) eriteltynä mm. mahdolliset: - Muistiot - Kirjanpidot - Äänestykset, ml. äänestysten tulokset, aiheet ja paikallaolijat - Mukana olleet yhteistyökumppanit yhteystietoineen - Yhtiön pakolliset asiakirjat verohallinnolle, PRH:lle sekä näihin verrattaville tahoille - Kustannukset ml. mahdollisten asiantuntijoiden kulut sekä näiden yhteystiedot titteleineen - Hallitukseen valittujen henkilöiden perustelupäätökset ml. CV:t tai verrattavissa oleviin meriitteihin - Tiedotteet - Päätökset Asiakirjoihin tulee merkitä selvästi - Henkilöiden nimet titteleineen ja mahdollisine yrityksineen - Ajat ja paikat
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus
Date
March 11, 2019, 1:23 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
 1. 1 year, 10 months agoMarch 11, 2019, 1:24 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VS: Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat [#724]
Date
March 12, 2019, 3:11 p.m.
Status
Request resolved

Hei, olette pyytänyt 11.3.2019 valtioneuvoston kanslialta Valtion kehitysyhtiö Vaken perustamiseen ja esivalmisteluun liittyviä asiakirjoja. Tietopyyntönne on rekisteröity valtioneuvoston kanslian asianhallintajärjestelmään numerolla VNK/368/71/2019. Pyrimme käsittelemään tietopyyntönne mahdollisimman pikaisesti. Ystävällisin terveisin, Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
 1. 1 year, 10 months agoMarch 19, 2019, 12:38 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
 2. 1 year, 10 months agoMarch 19, 2019, 12:39 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
"sinikka.mustakari@vnk.fi" <sinikka.mustakari@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaus tietopyyntöönne
Date
March 22, 2019, 1:30 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Viite: Tietopyyntönne 11.3.2019 koskien Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyviä asiakirjoja Diaarinumero: VNK/368/71/2019 Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Tietopyyntönne mukaiset asiakirjat ovat tämän viestin liitteenä. Vake Oy:n esivalmistelu ja perustaminen on tehty virkatyönä. Valtioneuvoston kanslialla ei ole hallussaan Vaken nykyisen hallituksen jäsenten CV:itä. ystävällisin terveisin, Sinikka Mustakari Johtava erityisasiantuntija Omistajaohjausosasto Valtioneuvoston kanslia Käyntiosoite: Valtioneuvoston linna Snellmaninkatu 1 A, Sisäänkäynti pääovesta puh 0295 160159 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Tiedoksi: VNK/Kirjaamo
From
"sinikka.mustakari@vnk.fi" <sinikka.mustakari@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaus tietopyyntöönne
Date
March 22, 2019, 1:30 p.m.
Attachments

Viite: Tietopyyntönne 11.3.2019 koskien Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyviä asiakirjoja Diaarinumero: VNK/368/71/2019 Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Tietopyyntönne mukaiset asiakirjat ovat tämän viestin liitteenä. Vake Oy:n esivalmistelu ja perustaminen on tehty virkatyönä. Valtioneuvoston kanslialla ei ole hallussaan Vaken nykyisen hallituksen jäsenten CV:itä. ystävällisin terveisin, Sinikka Mustakari Johtava erityisasiantuntija Omistajaohjausosasto Valtioneuvoston kanslia Käyntiosoite: Valtioneuvoston linna Snellmaninkatu 1 A, Sisäänkäynti pääovesta puh 0295 160159 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Tiedoksi: VNK/Kirjaamo
From
"sinikka.mustakari@vnk.fi" <sinikka.mustakari@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaus tietopyyntöönne
Date
March 22, 2019, 1:30 p.m.
Attachments

Viite: Tietopyyntönne 11.3.2019 koskien Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyviä asiakirjoja Diaarinumero: VNK/368/71/2019 Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Tietopyyntönne mukaiset asiakirjat ovat tämän viestin liitteenä. Vake Oy:n esivalmistelu ja perustaminen on tehty virkatyönä. Valtioneuvoston kanslialla ei ole hallussaan Vaken nykyisen hallituksen jäsenten CV:itä. ystävällisin terveisin, Sinikka Mustakari Johtava erityisasiantuntija Omistajaohjausosasto Valtioneuvoston kanslia Käyntiosoite: Valtioneuvoston linna Snellmaninkatu 1 A, Sisäänkäynti pääovesta puh 0295 160159 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Tiedoksi: VNK/Kirjaamo
 1. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 1:31 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
 2. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:02 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 3. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 4. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 5. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 6. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 7. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:04 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 8. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:04 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 9. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:04 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 10. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 11. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 12. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 13. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:06 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat.
 14. 1 year, 10 months agoMarch 22, 2019, 6:37 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.
 15. 1 year, 9 months agoApril 3, 2019, 11:18 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
 16. 1 year, 9 months agoApril 7, 2019, 11:44 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.
 17. 1 year, 6 months agoJuly 19, 2019, 11:28 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
 18. 1 year, 1 month agoNov. 24, 2019, 7:18 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.