Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat

Pyynnön vastaanottaja:
Valtioneuvoston kanslia
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Pyydämme saada nähtäväksi Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n ("yhtiö"), Y-tunnus 2777483-1, yhtiön perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat. Molemmista (esivalmistelu ja perustaminen) eriteltynä mm. mahdolliset: - Muistiot - Kirjanpidot - Äänestykset, ml. äänestysten tulokset, aiheet ja paikallaolijat - Mukana olleet yhteistyökumppanit yhteystietoineen - Yhtiön pakolliset asiakirjat verohallinnolle, PRH:lle sekä näihin verrattaville tahoille - Kustannukset ml. mahdollisten asiantuntijoiden kulut sekä näiden yhteystiedot titteleineen - Hallitukseen valittujen henkilöiden perustelupäätökset ml. CV:t tai verrattavissa oleviin meriitteihin - Tiedotteet - Päätökset Asiakirjoihin tulee merkitä selvästi - Henkilöiden nimet titteleineen ja mahdollisine yrityksineen - Ajat ja paikat

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat [#724]
Päivämäärä
11. maaliskuuta 2019 kello 1.22
Vastaanottaja
Valtioneuvoston kanslia
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n ("yhtiö"), Y-tunnus 2777483-1, yhtiön perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat. Molemmista (esivalmistelu ja perustaminen) eriteltynä mm. mahdolliset: - Muistiot - Kirjanpidot - Äänestykset, ml. äänestysten tulokset, aiheet ja paikallaolijat - Mukana olleet yhteistyökumppanit yhteystietoineen - Yhtiön pakolliset asiakirjat verohallinnolle, PRH:lle sekä näihin verrattaville tahoille - Kustannukset ml. mahdollisten asiantuntijoiden kulut sekä näiden yhteystiedot titteleineen - Hallitukseen valittujen henkilöiden perustelupäätökset ml. CV:t tai verrattavissa oleviin meriitteihin - Tiedotteet - Päätökset Asiakirjoihin tulee merkitä selvästi - Henkilöiden nimet titteleineen ja mahdollisine yrityksineen - Ajat ja paikat
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
Lähettäjä
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Otsikko
Vastaanottokuittaus
Päivämäärä
11. maaliskuuta 2019 kello 1.23

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
  1. 1 viikko, 3 päivää sitten11. maaliskuuta 2019 kello 1.24: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtioneuvoston kanslia.
Lähettäjä
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Otsikko
VS: Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamiseen sekä esivalmisteluun liittyvät asiakirjat [#724]
Päivämäärä
12. maaliskuuta 2019 kello 15.11

Hei, olette pyytänyt 11.3.2019 valtioneuvoston kanslialta Valtion kehitysyhtiö Vaken perustamiseen ja esivalmisteluun liittyviä asiakirjoja. Tietopyyntönne on rekisteröity valtioneuvoston kanslian asianhallintajärjestelmään numerolla VNK/368/71/2019. Pyrimme käsittelemään tietopyyntönne mahdollisimman pikaisesti. Ystävällisin terveisin, Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
  1. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.38: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtioneuvoston kanslia.
  2. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.39: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtioneuvoston kanslia.