Valiokunnan puheenjohtajan ja sihteerin sähköpostien otsikko- ja lähettäjätiedot

Request to:
Eduskunta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
saisinko listauksen sivistysvaliokunnan puheenjohtajan ja valiokunnan sihteerin vastaanottamista sähköposteista (päivämäärä, lähettäjä, otsikko) ajalta 1.1.-28.2.2014.

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
Valiokunnan puheenjohtajan ja sihteerin sähköpostien otsikko- ja lähettäjätiedot [#117]
Date
Oct. 20, 2014, 8:30 a.m.
To
Eduskunta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
saisinko listauksen sivistysvaliokunnan puheenjohtajan ja valiokunnan sihteerin vastaanottamista sähköposteista (päivämäärä, lähettäjä, otsikko) ajalta 1.1.-28.2.2014.
Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Joonas Pekkanen
  1. 9 years, 8 months agoOct. 24, 2014, 7:01 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Eduskunta.
From
Hannu Laitinen <> – Eduskunta
Subject
Vastaus tietopyyntöön
Date
Oct. 31, 2014
Status
Awaiting response
Attachments

Ks. liite
  1. 9 years, 7 months agoNov. 12, 2014, 8:26 p.m.: Joonas Pekkanen added a reply that was received via snail mail.
  2. 9 years, 7 months agoNov. 12, 2014, 8:52 p.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Valiokunnan puheenjohtajan ja sihteerin sähköpostien otsikko- ja lähettäjätiedot.
From
Joonas Pekkanen
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön [#117]
Date
Nov. 12, 2014, 8:57 p.m.
To
Eduskunta

Hyvä Hannu Laitinen, Vastaanotin 31.10.2014 päivätyn vastauksen tietopyyntööni (Dnro 42/05/2014). Sen liitteenö ei kuitenkaan ollut julkisuuslain 14§:n edellyttämää valitusosoitusta. Voisitko ohjeistaa pikimmiten, miten päätökseesi voi hakea muutosta. Ystävällisin terveisin Joonas Pekkanen Pyynnön numero: 117 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >>
  1. 9 years, 7 months agoNov. 12, 2014, 8:57 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Eduskunta.
From
Eduskunnan hallinto-osaston kirjaamo <> – Eduskunta
Subject
Valitusosoitus
Date
Nov. 13, 2014
Status
Awaiting response
Attachments

Eduskunnan kanslian ohjesäännön (1987/320) 33§:n mukaan asianosainen, joka on tyytymätön eduskunnan kanslian virkamiehen päätökseen, voi saattaa päätöksen kansliatoimikunnan käsiteltäväksi vaatimalla sitä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus tulee lähettää osoitteella: Eduskunnan hallinto-osaston kirjaamo Eduskuntakatu 4 00102 Eduskunta Valituksen voi lähettää myös sähköpostilla: &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; [POST-IT LAPPU:] Hei, Ohessa pyytämänne valitusosoitus Hannu Laitisen päätökseen (Dnr 42/05/2014) Terveisin eduskunan hallinto-osaston kirjaamo
  1. 9 years, 7 months agoNov. 22, 2014, 4:39 p.m.: Joonas Pekkanen added a reply that was received via snail mail.
  2. 9 years, 7 months agoNov. 22, 2014, 4:47 p.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Valiokunnan puheenjohtajan ja sihteerin sähköpostien otsikko- ja lähettäjätiedot.
From
Joonas Pekkanen
Subject
Re: Valitusosoitus [#117]
Date
Nov. 22, 2014, 4:50 p.m.
To
Eduskunta

Hei, Sain asiaan Dnr 42/05/2014 valitusosoituksen (päivätty 13.11.2014). Haluaisin muutoksenhakuohjeen mukaisesti saattaa asian eduskunnan kansliatoimikunnan päätettäväksi. Pyydän vastaamaan ensisijaisesti sähköpostitse tähän viestiin. Ystävällisin terveisin Joonas Pekkanen Pyynnön numero: 117 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >>
  1. 9 years, 7 months agoNov. 22, 2014, 4:50 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Eduskunta.
From
Joonas Pekkanen
Subject
Re: Re: Valitusosoitus [#117]
Date
Dec. 9, 2014, 11:55 p.m.
To
Eduskunta

Hei, En ole vielä saanut vastausta 22.11.2014 viranomaiselle (eduskunnan kansliatoimikunnalle) siirrettyyn tietopyyntöön. Pyydän ottamaan huomioon, että julkisuuslain mukaan asia on viranomaisessa käsiteltävä viivytyksettä. Pyydetyt tiedot tai valituskelpoinen kielteinen päätös pitäisi toimittaa 2 viikon kuluessa eli viime viikonloppuun mennessä. Mikä on käsittelyn tilanne, onko päätös asiassta tehty? Pyydän toimittamaan sen pikimmiten sähköisesti vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin Joonas Pekkanen Pyynnön numero: 117 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >>
  1. 9 years, 6 months agoDec. 9, 2014, 11:55 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Eduskunta.
From
Eduskunnan kansiatoimikunta <> – Eduskunta
Subject
Ote pöytäkirjasta 19/2014 - 6§ Muutoksenhaku eduskunnan kanslian virkamiehen päätökseen
Date
Dec. 19, 2014
Status
Awaiting response
Attachments

(kirje skannattuna liitteenä)
  1. 9 years, 4 months agoJan. 24, 2015, 4:23 p.m.: Joonas Pekkanen added a reply that was received via snail mail.
  2. 9 years, 4 months agoJan. 24, 2015, 4:25 p.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Valiokunnan puheenjohtajan ja sihteerin sähköpostien otsikko- ja lähettäjätiedot.
Moderator On June 18, 2015, 9:45 a.m., Joonas Pekkanen wrote:

Tämä on nyt KHO:n käsittelyssä.