Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet?

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministeriö VM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet ja muut taustatiedot, jotka ovat julkisia?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet? [#467]
Päivämäärä
24. syyskuuta 2017 kello 12.49
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet ja muut taustatiedot, jotka ovat julkisia?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/467/up/ea2723182761806b490bb798f4c0a436e77f33cc/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten24. syyskuuta 2017 kello 12.50: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet? [#467]
Päivämäärä
25. syyskuuta 2017 kello 10.15
Liitteet

Hei, ohessa ylijohtajan virkaa hakeneet. ystävällisin terveisin, Henrikki Nurmi asiakirjahallintoasiantuntija VM kirjaamo Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
  1. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.30: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.