Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet?

Request to:
Valtiovarainministeriö VM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet ja muut taustatiedot, jotka ovat julkisia?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet? [#467]
Date
Sept. 24, 2017, 12:49 p.m.
To
Valtiovarainministeriö VM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet ja muut taustatiedot, jotka ovat julkisia?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/467/up/ea2723182761806b490bb798f4c0a436e77f33cc/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 2 months agoSept. 24, 2017, 12:50 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet? [#467]
Date
Sept. 25, 2017, 10:15 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa ylijohtajan virkaa hakeneet. ystävällisin terveisin, Henrikki Nurmi asiakirjahallintoasiantuntija VM kirjaamo Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
  1. 5 years, 1 month agoOct. 9, 2017, 4:30 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  2. 2 years, 4 months agoJuly 19, 2020, 11:40 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet?.
  3. 2 years, 4 months agoJuly 19, 2020, 11:40 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.