Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikaa hakeneiden nimet

Request to:
Väestörekisterikeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn
Summary of Request
Saisinko Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet ja muut taustatiedot, jotka ovat julkisia?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikaa hakeneiden nimet [#481]
Date
Oct. 20, 2017, 10:26 a.m.
To
Väestörekisterikeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saisinko Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikkaa hakeneiden henkilöiden nimet ja muut taustatiedot, jotka ovat julkisia?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/481/up/11cf99ed73eaac67f971e22c34441b1e755356e6/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 1 month agoOct. 20, 2017, 10:29 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Väestörekisterikeskus.
  2. 5 years agoNov. 4, 2017, 1 a.m.: This request became overdue
  3. 5 years agoNov. 6, 2017, 9:49 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikaa hakeneiden nimet' public.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikaa hakeneiden nimet [#481]
Date
Nov. 6, 2017, 9:50 a.m.
To
Väestörekisterikeskus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikaa hakeneiden nimet" (20.10.2017, #481) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 4 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 481 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 5 years agoNov. 6, 2017, 9:51 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Väestörekisterikeskus.
From
VRK Henkilostohallinto <henkilostohallinto@vrk.fi> – Väestörekisterikeskus
Subject
VS: Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan paikaa hakeneiden nimet [#481]
Date
Nov. 6, 2017, 11:04 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Kiitos viestistäsi ja pahoitteluni , että olet joutunut odottamaan vastausta! Vastaanotin ensimmäisen tietopyynt ösi 20.10. ja vastasin siihen myös heti samana päivänä (vastaus liitteenä). Vastauksen osoitin osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Vaikuttaa siltä, että tuohon osoitteeseen lähetetty viesti ei tavoittanut sinua, vaan viesti olisi tullut lähettää osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pahoittelen, että tästä syystä jouduit odottamaan vastausta. Kuten alkuperäisessä viestissä kerroin, toimii Väestörekisterikeskus valtiovarainministeriön hallinnonalalla ja valtiovarainministeriö vastaa virastomme ylijohtajan rekrytoinnista. Hakijatiedot ovat saatavilla VM:n kirjaamosta, otathan ystävällisesti heihin yhteyttä: Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Faksi 09 160 33123 Puh. 02955 30009 Virallinen sähköpostiosoite: valtiovarainministerio(at)vm.fi Ystävällisin terveisin Heli Mäkinen Henkilöstöhallinnon asiantuntija
  1. 5 years agoNov. 6, 2017, 11:05 a.m.: Received an email from Väestörekisterikeskus.
  2. 5 years agoNov. 7, 2017, 2:41 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request was withdrawn'.