Ungdomsorganisationernas understöd

Request to:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Jag önskar få ut de dokument som har använts som underlag då beslutet om understöd till de politiska ungdomsorganisationerna fattades år 2013.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ungdomsorganisationernas understöd [#146]
Date
Nov. 21, 2014, 2:52 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Jag önskar få ut de dokument som har använts som underlag då beslutet om understöd till de politiska ungdomsorganisationerna fattades år 2013.
Ystävällisin terveisin, Namnet borttaget Namnet borttaget <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget Adressen borttagen Adressen borttagen -- Juridisk kommentar: Detta e-postmeddelande skickades genom en Freedom Of Information Portal, Tietopyyntö.fi . Svar kan publiceras automatiskt.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 2 months agoNov. 21, 2014, 2:53 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 8 years, 1 month agoDec. 22, 2014, midnight: This request became overdue
On March 4, 2015, 12:17 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Hei, OKM sähköpostiosoitteessa oli virhe, joka nyt on korjattu. Viesti pitää lähettää uudestaan käyttäjän toimesta. Sorry! t.sysadmin

From
<< Name Not Public >>
Subject
Sv: Ungdomsorganisationernas understöd [#146]
Date
June 9, 2015, 11:48 a.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Bästa mottagare, Jag önskar få ut de dokument som har använts som underlag då beslutet om understöd till de politiska ungdomsorganisationerna fattades år 2013 samt 2014. Högaktningsfullt, Namnet borttaget Begäranden till 146 Svar till: <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget Adressen borttagen Adressen borttagen
 1. 7 years, 7 months agoJune 9, 2015, 11:48 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
Hallikainen Kaija <kaija.hallikainen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Ungdomsorganisationernas understöd [#146]
Date
June 10, 2015, 10:28 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hej, bifogade finns alla dokumenter per år 2013 och Marja N. Pulkkinen skall snart e-posta papperna per år 2014. Ytterliga information: överinspektör Marja N. Pulkkinen tel. 02953 30315 eller direktör Georg Henrik Wrede tel. 02953 30345. Med vänlig hälsning, Kaija Hallikainen Hallinnollinen avustaja, johtaja Georg Henrik Wreden assistentti puh. 0295 33 0092 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, nuorisotyön ja -politiikan vastuualue PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO Administrativ assistent, tel 0295 33 0092 Undervisnings- och kulturministeriet Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik PB 29, 00023 STATSRÅDET Administrative Assistant, phone +358 295 33 0092 Ministry of Education and Culture Department for Youth and Sport Policy, Division for Youth Work and Youth Policy BOX 29, FI-00023 GOVERNMENT
From
Pulkkinen Marja N <marja.n.pulkkinen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Ungdomsorganisationernas understöd [#146]
Date
June 10, 2015, 4:19 p.m.
Attachments

Hej, bifogat promemoria över de år 2014 beviljade allmänna understöden till ungdomsorganisationer. Med vänlig hälsning, Marja Pulkkinen Marja Pulkkinen Ylitarkastaja / Överinspektör / Senior Advisor opetus- ja kulttuuriministeriö, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, nuorisotyön ja -politiikan vastuualue undervisnings- och kulturministeriet, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik Ministry of Education and Culture, Department for Youth and Sport Policies, Division for Youth Work and Youth Policy PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO / PB 29, 00023 STATSRÅDET/BOX 29, FI-00023 GOVERNMENT tel. +358 2953 30315
 1. 7 years, 2 months agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 7 years, 2 months agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 3. 7 years, 2 months agoNov. 19, 2015, 10:24 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ungdomsorganisationernas understöd.
 4. 7 years, 2 months agoNov. 19, 2015, 10:25 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ungdomsorganisationernas understöd.
 5. 7 years, 2 months agoNov. 19, 2015, 10:25 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ungdomsorganisationernas understöd.
 6. 7 years, 2 months agoNov. 19, 2015, 10:25 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ungdomsorganisationernas understöd.
 7. 7 years, 2 months agoNov. 19, 2015, 10:25 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ungdomsorganisationernas understöd.
 8. 7 years, 2 months agoNov. 19, 2015, 10:25 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.