Ungdomsorganisationernas understöd

Pyynnön vastaanottaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Jag önskar få ut de dokument som har använts som underlag då beslutet om understöd till de politiska ungdomsorganisationerna fattades år 2013.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Ungdomsorganisationernas understöd [#146]
Päivämäärä
21. marraskuuta 2014 kello 14.52
Vastaanottaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Jag önskar få ut de dokument som har använts som underlag då beslutet om understöd till de politiska ungdomsorganisationerna fattades år 2013.
Ystävällisin terveisin, Namnet borttaget Namnet borttaget <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget Adressen borttagen Adressen borttagen -- Juridisk kommentar: Detta e-postmeddelande skickades genom en Freedom Of Information Portal, Tietopyyntö.fi . Svar kan publiceras automatiskt.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
 1. 4 vuotta, 3 kuukautta sitten21. marraskuuta 2014 kello 14.53: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 4 vuotta, 1 kuukausi sitten22. joulukuuta 2014 kello 0.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Kello 4. maaliskuuta 2015 kello 12.17 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Hei, OKM sähköpostiosoitteessa oli virhe, joka nyt on korjattu. Viesti pitää lähettää uudestaan käyttäjän toimesta. Sorry! t.sysadmin

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Sv: Ungdomsorganisationernas understöd [#146]
Päivämäärä
9. kesäkuuta 2015 kello 11.48
Vastaanottaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Bästa mottagare, Jag önskar få ut de dokument som har använts som underlag då beslutet om understöd till de politiska ungdomsorganisationerna fattades år 2013 samt 2014. Högaktningsfullt, Namnet borttaget Begäranden till 146 Svar till: <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget Adressen borttagen Adressen borttagen
 1. 3 vuotta, 8 kuukautta sitten9. kesäkuuta 2015 kello 11.48: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
Lähettäjä
Hallikainen Kaija <kaija.hallikainen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Otsikko
Ungdomsorganisationernas understöd [#146]
Päivämäärä
10. kesäkuuta 2015 kello 10.28
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hej, bifogade finns alla dokumenter per år 2013 och Marja N. Pulkkinen skall snart e-posta papperna per år 2014. Ytterliga information: överinspektör Marja N. Pulkkinen tel. 02953 30315 eller direktör Georg Henrik Wrede tel. 02953 30345. Med vänlig hälsning, Kaija Hallikainen Hallinnollinen avustaja, johtaja Georg Henrik Wreden assistentti puh. 0295 33 0092 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, nuorisotyön ja -politiikan vastuualue PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO Administrativ assistent, tel 0295 33 0092 Undervisnings- och kulturministeriet Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik PB 29, 00023 STATSRÅDET Administrative Assistant, phone +358 295 33 0092 Ministry of Education and Culture Department for Youth and Sport Policy, Division for Youth Work and Youth Policy BOX 29, FI-00023 GOVERNMENT
Lähettäjä
Pulkkinen Marja N <marja.n.pulkkinen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Otsikko
VS: Ungdomsorganisationernas understöd [#146]
Päivämäärä
10. kesäkuuta 2015 kello 16.19
Liitteet

Hej, bifogat promemoria över de år 2014 beviljade allmänna understöden till ungdomsorganisationer. Med vänlig hälsning, Marja Pulkkinen Marja Pulkkinen Ylitarkastaja / Överinspektör / Senior Advisor opetus- ja kulttuuriministeriö, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, nuorisotyön ja -politiikan vastuualue undervisnings- och kulturministeriet, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik Ministry of Education and Culture, Department for Youth and Sport Policies, Division for Youth Work and Youth Policy PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO / PB 29, 00023 STATSRÅDET/BOX 29, FI-00023 GOVERNMENT tel. +358 2953 30315
 1. 3 vuotta, 3 kuukautta sitten13. marraskuuta 2015 kello 22.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 3 vuotta, 3 kuukautta sitten13. marraskuuta 2015 kello 22.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 3. 3 vuotta, 3 kuukautta sitten19. marraskuuta 2015 kello 10.24: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Ungdomsorganisationernas understöd.
 4. 3 vuotta, 3 kuukautta sitten19. marraskuuta 2015 kello 10.25: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Ungdomsorganisationernas understöd.
 5. 3 vuotta, 3 kuukautta sitten19. marraskuuta 2015 kello 10.25: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Ungdomsorganisationernas understöd.
 6. 3 vuotta, 3 kuukautta sitten19. marraskuuta 2015 kello 10.25: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Ungdomsorganisationernas understöd.
 7. 3 vuotta, 3 kuukautta sitten19. marraskuuta 2015 kello 10.25: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Ungdomsorganisationernas understöd.
 8. 3 vuotta, 3 kuukautta sitten19. marraskuuta 2015 kello 10.25: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Request Successful'.