Työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Saisinko työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit, pöytäkirjat ja päätöksenteon pohjana käytetyt tilastot tai muun esitellyn lähdemateriaalin? Tämä materiaali on http://yle.fi/uutiset/tassa_elakeratk... mukaan toimitettu halltukselle, jos dokumentteja ei löydy Sosiaali- ja terveysministeriöstä, ohjaattehan oikealle taholle? Valtioneuvoston kanslia on siirtänyt asiakirjan pyytämistä koskevan asian sosiaali- ja terveysministeriölle 30. syyskuuta 2014. Tietopyynnön vastaus on siis on nyt 56 päivää myöhässä. Tarkemmat tiedot http://tietopyynto.fi/r/84 -dokumentissa. Toivon siis asian välitöntä käsittelemistä.
Summary of Resolution

Pyydettiin eläkeratkaisun dokumentit, pöytäkirjat ja päätöksenteon pohjana käytetyt tilastot tai muun esitellyn lähdemateriaalin.

Pyyntö evättiin koska Eläkeuudistusta koskeva lainvalmistelu on tullut sosiaali- ja terveysministeriössä vireille työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimuksen pohjalta. Sopimuksen valmistelumateriaalia ei ole toimitettu sosiaali- ja terveys,ministeriöön.

Työmarkkinakeskusjärjestöt eivät ole julkisuuslain alaisia organisaatioita. Tuota voi toki miettiä että olisiko tässä joku lakisääteinen tehtävä, mitä työmarkkinakeskusjärjestöt toteuttaa, mitkä tekisi toiminnasta niiltä osin julkista.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Dec. 23, 2014, 12:37 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saisinko työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit, pöytäkirjat ja päätöksenteon pohjana käytetyt tilastot tai muun esitellyn lähdemateriaalin? Tämä materiaali on http://yle.fi/uutiset/tassa_elakeratk... mukaan toimitettu halltukselle, jos dokumentteja ei löydy Sosiaali- ja terveysministeriöstä, ohjaattehan oikealle taholle? Valtioneuvoston kanslia on siirtänyt asiakirjan pyytämistä koskevan asian sosiaali- ja terveysministeriölle 30. syyskuuta 2014. Tietopyynnön vastaus on siis on nyt 56 päivää myöhässä. Tarkemmat tiedot http://tietopyynto.fi/r/84 -dokumentissa. Toivon siis asian välitöntä käsittelemistä.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 9 years, 6 months agoDec. 23, 2014, 12:37 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit
Date
Jan. 7, 2015, 12:27 p.m.
Status
Awaiting response

Asia: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit Asianumero: STM/3630/2014 STM:n käsittelijä: Tossavainen Hanna STM STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358295163181 Hyvä << Nimi poistettu >> Tietopyyntöönne on vastattu ilmoittamaanne osoitteeseen postitetulla kirjeellä 6.10.2014. Terveisin Hanna Tossavainen Hallitussihteeri Sosiaali- ja terveysministeriö Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 9 years, 6 months agoJan. 7, 2015, 12:29 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Jan. 14, 2015, 9:05 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Kiva. Saisinko aineistot vielä sähköisenä, mielummin muokattavassa muodossa kuten word-dokumenttina? ... Sincerely yours << Name removed >> Request Number: 164 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >>
 1. 9 years, 6 months agoJan. 14, 2015, 9:05 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
kirjaamo.stm@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit
Date
Jan. 15, 2015, 1:39 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Asia: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit Asianumero: STM/3630/2014 STM:n käsittelijä: Tossavainen Hanna STM STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358295163181 Hyvä << Nimi poistettu >> Ohessa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta sähköisessä muodossa. Sopimus ja muu materiaali on julkaistu sähköisessä muodossa osoitteessa www.elakeuudistus.fi. Pyyntönne toimittaa asiakirjat muokattavassa muodossa ei perustu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Terveisin Hanna Tossavainen Hallitussihteeri Sosiaali- ja terveysministeriö Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 9 years, 6 months agoJan. 15, 2015, 1:40 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Nov. 22, 2015, 12:59 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä vastaanottaja, julkl 16 § mukaan "Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle." Kerrotteko siis vielä minkä verrattavan syyn vuoksi aineistoa ei sovi toimittaa muokattavassa muodossa? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 164 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 7 months agoNov. 22, 2015, 12:59 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Nov. 27, 2015, 4:29 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä vastaanottaja, Vahvistatteko vielä että asian valmistelussa ei ole tehty pöytäkirjoja, päätöksenteon pohjana käytettyjä tilastoja tai muuta esiteltyä lähdemateriaalia? Nyt aineistosta ei selviä edes laskelmia, ei kai näitä ole hihasta ravistettu? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 164 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 7 months agoNov. 27, 2015, 4:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Dec. 21, 2015, 5:12 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hei, tietopyyntöni on nyt 334 päivää myöhässä. Lähestyvän vuosipäivän kunniaksi, saisinko päätöksenteon perusteena käytetyt varsinaiset substanssia sisältävät dokumentit, joissa on tiedot, mistä löytyy päätöksille perustelut? Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisesti viivytyksettä ja viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa, eli 4.1.2016 mennessä, asiasta valituskelpoisen päätöksen. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 164 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 6 months agoDec. 21, 2015, 5:12 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
On Jan. 28, 2016, 2:31 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Hanna Tossavainen virkavapaalla.

On Jan. 28, 2016, 2:40 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

On vastattu 4.1. 2016, tulee sähköpostilla erikseen. Tämä pyyntö antaa palvelinvirhettä kun yrittää lähettää, mutta viestit kyllä lähtee. Ehkä ei ...

On vastattu 4.1. 2016, tulee sähköpostilla erikseen. Tämä pyyntö antaa palvelinvirhettä kun yrittää lähettää, mutta viestit kyllä lähtee. Ehkä ei kuitenkaan ota vastaan?

From
=?utf-8?q?Jousea_P=C3=A4ivi_VNK?= <> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus 4.1.2016
Date
Jan. 4, 2016
Status
Awaiting response
Attachments

> Date: Thu, 28 Jan 2016 14:43:31 +0200 > From: <<sähköpostiosoite>> > Subject: Vastaus 4.1.2016 > > > Lähetyspäivämäärä: 28.01.2016 > STM:n käsittelijä: Jousea Päivi VNK > STM:n käsittelijän puhelinnumero: 02951 60782 > > > Hei > Ohessa pyynnöstäsi johtaja Backmanin vastaus uudelleen. > Terveisin STM Kirjaamo, Päivi Jousea > > Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. > > Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 8 years, 5 months agoJan. 28, 2016, 2:28 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Re: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Jan. 28, 2016, 2:35 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hei, kiirehtisin tätä asiaa. Ystävällisin terveisin, <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 164 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 5 months agoJan. 28, 2016, 2:35 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
 2. 8 years, 5 months agoJan. 30, 2016, 3:44 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
 3. 8 years, 5 months agoJan. 30, 2016, 3:45 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Re: Re: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Jan. 30, 2016, 4:04 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä Heli Backman, tietopyyntö kohdistuu julkl 5 § mukaiseen olemassa olevaan viranomaisen asiakirjaan. Tässä tapauksessa pyydettiin eläkeratkaisun dokumentit, pöytäkirjat ja päätöksenteon pohjana käytetyt tilastot tai muun esitellyn lähdemateriaalin. Nimenomaan ei haluttu nähdä ministeriön teettämiä markkinointimateriaaleja, sori siitä. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisesti viivytyksettä, pyydän asiasta valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 164 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 5 months agoJan. 30, 2016, 4:04 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Jan. 30, 2016, 4:07 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä Heli Backman, tietopyyntö kohdistuu julkl 5 § mukaiseen olemassa olevaan viranomaisen asiakirjaan. Tässä tapauksessa pyydettiin eläkeratkaisun dokumentit, pöytäkirjat ja päätöksenteon pohjana käytetyt tilastot tai muun esitellyn lähdemateriaalin. Nimenomaan ei haluttu nähdä ministeriön teettämiä markkinointimateriaaleja, sori siitä. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisesti viivytyksettä, pyydän asiasta valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 164 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 5 months agoJan. 30, 2016, 4:07 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Feb. 4, 2016, 5:29 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä vastaanottaja, Saanko asiasta valituskelpoisen päätöksen? Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 164 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 5 months agoFeb. 4, 2016, 5:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VS: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asiakirjapyyntö; työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
Feb. 5, 2016, 10:01 a.m.
Status
Request resolved

Hei! Viestinne on vastaanotettu STM:ssä ja se kirjataan asianumerolle STM/3630/2014. Terveisin STM / kirjaamo
 1. 8 years, 4 months agoFeb. 25, 2016, 3:34 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
Heli Backman <heli.backman@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Date
March 6, 2016, 3:25 p.m.
Status
Awaiting response

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
March 6, 2016, 3:29 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä Heli Backman, Olen pyytänyt asiassa STM/3630/2014 30. tammikuuta 2016 kello 16.07 valituskelpoisen päätöksen. julkl. 14.4§ mukaisesti valituskelpoinen päätös on ainnettava 2 viikon määräajan kuluessa. Olkaa hyvä ja toimittakaa päätös viivytyksettä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 164 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 4 months agoMarch 6, 2016, 3:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
"Backman Heli (STM)" <heli.backman@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VS: Työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
March 7, 2016, 2:29 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Päätös on lähetetty 1-postissa 10.2.2016 valitusosoituksineen ilmoittamallanne osoitteella Runeberginkatu 30 A 13, 00100 Helsinki. Terveisin Heli Backman
 1. 8 years, 4 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
 2. 8 years, 4 months agoMarch 15, 2016, 5:01 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit [#164]
Date
March 15, 2016, 5:03 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä kirjaamo, Saanko asian STM/3630/2014 päätösdokumentin sähköisen kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 164 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 4 months agoMarch 15, 2016, 5:03 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
tuomo.soukkio@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Päätös tietopyynnöstä asiassa STM/3630/2014
Date
March 15, 2016, 5:42 p.m.
Attachments

Lähetyspäivämäärä: 15.03.2016 STM:n käsittelijä: Soukkio Tuomo VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 60779 Hei, Ohessa pyytämänne päätösasiakirja. Ystävällisin terveisin Tuomo Soukkio STM/kirjaamo Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 8 years, 4 months agoMarch 16, 2016, 2:41 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
 2. 8 years, 3 months agoApril 1, 2016, 2:18 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Työmarkkinajärjestöjen hallitukselle jättämän eläkeratkaisun dokumentit.
 3. 8 years, 3 months agoApril 1, 2016, 2:18 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.