Turvapaikanhakijoiden työllistyminen Lieksassa

Pyynnön vastaanottaja:
Tilastokeskus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto
Tahtoisin tilastotietoa kuinka eri maahanmuuttajaryhmät ovat työllistyneet Lieksassa 2005-2016. Mikä on turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneita suhde työllisissä ja työmarkkinoiden ulkopuolella?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Mikko Parantainen
Otsikko
Turvapaikanhakijoiden työllistyminen Lieksassa [#336]
Päivämäärä
11. toukokuuta 2016 kello 15.46
Vastaanottaja
Tilastokeskus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tahtoisin tilastotietoa kuinka eri maahanmuuttajaryhmät ovat työllistyneet Lieksassa 2005-2016. Mikä on turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneita suhde työllisissä ja työmarkkinoiden ulkopuolella?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mikko Parantainen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/336/up/06502ee436c9ebe188c5608d31fadea00c742337/
Ystävällisin terveisin, Mikko Parantainen
  1. 2 vuotta sitten11. toukokuuta 2016 kello 15.58: Käyttäjä Mikko Parantainen lähetti viestin viranomaiselle Tilastokeskus.
Lähettäjä
STAT YHT Kirjaamo <kirjaamo.tilastokeskus@stat.fi> – Tilastokeskus
Otsikko
Vastaus tietopyyntöön
Päivämäärä
18. toukokuuta 2016 kello 11.05
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Mikko Parantainen Ohessa vastaus tietopyyntöön Tilastokeskukselle. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Tilastokeskus
  1. 2 vuotta sitten18. toukokuuta 2016 kello 11.06: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Tilastokeskus.
  2. 2 vuotta sitten23. toukokuuta 2016 kello 8.35: Mikko Parantainen julkaisi liitteen tietopyyntöön Turvapaikanhakijoiden työllistyminen Lieksassa.
  3. 2 vuotta sitten24. toukokuuta 2016 kello 10.59: Käyttäjä Mikko Parantainen asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.