Turvapaikanhakijoiden työllistyminen Lieksassa

Request to:
Tilastokeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Tahtoisin tilastotietoa kuinka eri maahanmuuttajaryhmät ovat työllistyneet Lieksassa 2005-2016. Mikä on turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneita suhde työllisissä ja työmarkkinoiden ulkopuolella?

Messages in this request

From
Mikko Parantainen
Subject
Turvapaikanhakijoiden työllistyminen Lieksassa [#336]
Date
May 11, 2016, 3:46 p.m.
To
Tilastokeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tahtoisin tilastotietoa kuinka eri maahanmuuttajaryhmät ovat työllistyneet Lieksassa 2005-2016. Mikä on turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneita suhde työllisissä ja työmarkkinoiden ulkopuolella?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mikko Parantainen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/336/up/06502ee436c9ebe188c5608d31fadea00c742337/
Kind Regards, Mikko Parantainen
  1. 8 years, 1 month agoMay 11, 2016, 3:58 p.m.: Mikko Parantainen sent a message to Tilastokeskus.
From
STAT YHT Kirjaamo <kirjaamo.tilastokeskus@stat.fi> – Tilastokeskus
Subject
Vastaus tietopyyntöön
Date
May 18, 2016, 11:05 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Mikko Parantainen Ohessa vastaus tietopyyntöön Tilastokeskukselle. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Tilastokeskus
  1. 8 years, 1 month agoMay 18, 2016, 11:06 a.m.: Received an email from Tilastokeskus.
  2. 8 years agoMay 23, 2016, 8:35 a.m.: Mikko Parantainen published an attachment on request Turvapaikanhakijoiden työllistyminen Lieksassa.
  3. 8 years agoMay 24, 2016, 10:59 a.m.: Mikko Parantainen set status to 'Tietoa ei ole'.