Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmän

Pyynnön vastaanottaja:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävän työryhmän asettamis- ja nimeämisdokumentit. Lisäksi pyydän diaariotteen työryhmän käyttämistä tai asiaan liittyvistä dokumenteista. Dokumentin laatija, käsittelijä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmän [#171]
Päivämäärä
14. tammikuuta 2015 kello 12.18
Vastaanottaja
Liikenne- ja viestintäministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävän työryhmän asettamis- ja nimeämisdokumentit. Lisäksi pyydän diaariotteen työryhmän käyttämistä tai asiaan liittyvistä dokumenteista. Dokumentin laatija, käsittelijä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 4 vuotta, 1 kuukausi sitten14. tammikuuta 2015 kello 12.18: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
Kirjaamo <kirjaamo@mintc.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
VS: Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmän [#171]
Päivämäärä
14. tammikuuta 2015 kello 12.49
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, siirrämme oheisen tietopyynnön hallintolain 21 §:n nojalla puolustusministeriön vastattavaksi sen toimialaan kuuluvana. Ystävällisin terveisin, Liikenne- ja viestintäministeriön tietopalvelu
  1. 4 vuotta, 1 kuukausi sitten14. tammikuuta 2015 kello 12.50: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: VS: Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmän [#171]
Päivämäärä
14. tammikuuta 2015 kello 13.00
Vastaanottaja
Liikenne- ja viestintäministeriö

Hei, kiitos nopeasta siirrosta. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 171 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >>
  1. 4 vuotta, 1 kuukausi sitten14. tammikuuta 2015 kello 13.00: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
"minnamaria.nurminen@defmin.fi" <minnamaria.nurminen@defmin.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
Vastaus tietopyyntöön
Päivämäärä
20. tammikuuta 2015 kello 11.10
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä vastaanottaja Pyytämänne turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävän työryhmän asettamis- ja nimeämisdokumentit löytyvät puolustusministeriön verkkosivuilta (defmin.fi) oheisesta linkistä: http://www.defmin.fi/tehtavat_ja_toim... Oheisena liitteenä on ote puolustusministeriön asianhallintajärjestelmästä, johon on diarioitu työryhmän asettamiseen, määräajan jatkamiseen ja kokoonpanon muuttamiseen sekä työryhmän toimeksiannosta tilattuun selvitykseen liittyvät asiakirjat. Työryhmän muut asiakirjat arkistoidaan valtioneuvoston hankerekisteriin (PLM004:00/2013) paperimuodossa. Näistä asiakirjoista ei ole olemassa diaariotetta sähköisessä tai muussa muodossa. Asiakirjojen järjesteleminen arkistointia varten on parhaillaan meneillään. Ystävällisin terveisin Minnamaria Nurminen Minnamaria Nurminen vanhempi hallitussihteeri ● äldre regeringssekreterare ● Senior Adviser, Legal Affairs lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö ● lagberednings- och rättsenheten ● Legal Unit puolustusministeriö ● försvarsministeriet ● Ministry of Defence PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8) ● FI-00131 Helsinki PB 31 (Södra Magasinsgatan 8) ● FI-00131 Helsingfors ● Finland tel. + 358 295 140 602 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Lähettäjä: Kirjaamo <<nimi ja sähköpostiosoite> > Päiväys: 14.1.2015 12:49:42 Vastaanottaja(t): ' << Nimi poistettu >>' <<nimi ja sähköpostiosoite> > Kopion vastaanottaja(t): <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Otsikko: VS: Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmän [#171] Hei, siirrämme oheisen tietopyynnön hallintolain 21 §:n nojalla puolustusministeriön vastattavaksi sen toimialaan kuuluvana. Ystävällisin terveisin, Liikenne- ja viestintäministeriön tietopalvelu
  1. 4 vuotta sitten26. tammikuuta 2015 kello 12.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 3 vuotta, 2 kuukautta sitten22. marraskuuta 2015 kello 13.19: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmän .
  3. 3 vuotta, 2 kuukautta sitten22. marraskuuta 2015 kello 13.19: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmän .
  4. 3 vuotta, 2 kuukautta sitten22. marraskuuta 2015 kello 13.20: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  5. 3 vuotta, 2 kuukautta sitten22. marraskuuta 2015 kello 13.28: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.