Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Opetusvirasto järjesti keskiviikkona 17. helmikuuta kello 18.00 - 20.00 info- ja keskustelutilaisuuden Herttoniemenrannan ala-asteen koulun Tuorinniemen sivupisteessä, os. Agnetankuja 4, Helsinki 81. Tämä keskustelutilaisuus oli ajoitettu kunnallisvaltuuston kokouksen kanssa samaan aikaan. Tämän seurauksena asiaan perehtyneet edustajat eivät olleet vanhempien tukena tilaisuudessa. Pyydän dokumentin, josta selviää, kuka päätti kokouksen ajoittamisesta. Huomioittehan että "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti [#281]
Date
Feb. 18, 2016, 10:51 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Opetusvirasto järjesti keskiviikkona 17. helmikuuta kello 18.00 - 20.00 info- ja keskustelutilaisuuden Herttoniemenrannan ala-asteen koulun Tuorinniemen sivupisteessä, os. Agnetankuja 4, Helsinki 81. Tämä keskustelutilaisuus oli ajoitettu kunnallisvaltuuston kokouksen kanssa samaan aikaan. Tämän seurauksena asiaan perehtyneet edustajat eivät olleet vanhempien tukena tilaisuudessa. Pyydän dokumentin, josta selviää, kuka päätti kokouksen ajoittamisesta. Huomioittehan että "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 5 years, 2 months agoFeb. 18, 2016, 10:51 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti [#281]
Date
Feb. 18, 2016, 11:44 a.m.
Status
Awaiting response

Hei Tietopyyntönne on toimitettu opetusvirastoon hoidettavasti os: <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Kaija Reina Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia/kirjaamo Pohjoisesplanadi 11-13 PL 10, 00099 Helsingin kaupunki puh. (09) 310 36654 e-mail: <<sähköpostiosoite>> fax. (09) 655783
 1. 5 years, 1 month agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Helsingin Opetusvirasto <opetusvirasto@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
Date
March 6, 2016, 5:57 p.m.
Status
Awaiting response

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti [#281]
Date
March 6, 2016, 5:58 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut asiassa kuittausta. Mikäköhän on asian diaarinumero ja kuka käsittelijä? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 281 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 5 years, 1 month agoMarch 6, 2016, 5:58 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
Tarja Malmivirta <helsinki.kirjaamo@hel.fi>
Subject
Web form upload
Date
March 8, 2016, 2:01 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Olemme lähettäneet osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> pyytämänne vastauksen 1.3.2016.
 1. 5 years, 1 month agoMarch 8, 2016, 2:01 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 1 month agoMarch 11, 2016, 9:09 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Web form upload [#281]
Date
March 15, 2016, 4:33 p.m.
To
Tarja Malmivirta

Hyvä vastaanottaja, saanko vastauksen tämän tietopyynnön vastausosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 281 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 5 years, 1 month agoMarch 15, 2016, 4:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to .
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
#256
Date
March 16, 2016, 8:06 a.m.

Hei Tietopyyntönne on välitetty kiinteistövirastoon tilakeskuksen toimistonhoitaja Lea Inkiselle. Ystävällisin terveisin Kirsi Tuusjärvi Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia/kirjaamo Pohjoisesplanadi 11-13 PL 10, 00099 Helsingin kaupunki puh. (09) 310 13704 e-mail: <<sähköpostiosoite>> fax. (09) 655783
 1. 5 years, 1 month agoMarch 16, 2016, 2:41 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Sari Korolainen <helsinki.kirjaamo@hel.fi>
Subject
Web form upload
Date
March 16, 2016, 3:26 p.m.
Attachments

Tilakeskuksen arkkitehti on yrittänyt lähettää näitä tiedostoja aiemmin, mutta lähetys oli epäonnistunut. terveisin Sari Korolainen <<sähköpostiosoite>>
 1. 5 years, 1 month agoMarch 16, 2016, 3:26 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years agoMarch 23, 2016, 10:29 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
 3. 5 years agoMarch 23, 2016, 10:29 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
 4. 5 years agoMarch 23, 2016, 10:29 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
 5. 5 years agoMarch 23, 2016, 10:29 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
 6. 5 years agoApril 1, 2016, 2:45 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
On March 23, 2016, 10:32 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Viimeiset viestit liittyy tähän: http://tietopyynto.fi/r/256