Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Opetusvirasto järjesti keskiviikkona 17. helmikuuta kello 18.00 - 20.00 info- ja keskustelutilaisuuden Herttoniemenrannan ala-asteen koulun Tuorinniemen sivupisteessä, os. Agnetankuja 4, Helsinki 81. Tämä keskustelutilaisuus oli ajoitettu kunnallisvaltuuston kokouksen kanssa samaan aikaan. Tämän seurauksena asiaan perehtyneet edustajat eivät olleet vanhempien tukena tilaisuudessa. Pyydän dokumentin, josta selviää, kuka päätti kokouksen ajoittamisesta. Huomioittehan että "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti [#281]
Päivämäärä
18. helmikuuta 2016 kello 10.51
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Opetusvirasto järjesti keskiviikkona 17. helmikuuta kello 18.00 - 20.00 info- ja keskustelutilaisuuden Herttoniemenrannan ala-asteen koulun Tuorinniemen sivupisteessä, os. Agnetankuja 4, Helsinki 81. Tämä keskustelutilaisuus oli ajoitettu kunnallisvaltuuston kokouksen kanssa samaan aikaan. Tämän seurauksena asiaan perehtyneet edustajat eivät olleet vanhempien tukena tilaisuudessa. Pyydän dokumentin, josta selviää, kuka päätti kokouksen ajoittamisesta. Huomioittehan että "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
 1. 3 vuotta sitten18. helmikuuta 2016 kello 10.51: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti [#281]
Päivämäärä
18. helmikuuta 2016 kello 11.44
Tila
Odotetaan vastausta

Hei Tietopyyntönne on toimitettu opetusvirastoon hoidettavasti os: <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Kaija Reina Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia/kirjaamo Pohjoisesplanadi 11-13 PL 10, 00099 Helsingin kaupunki puh. (09) 310 36654 e-mail: <<sähköpostiosoite>> fax. (09) 655783
 1. 2 vuotta, 12 kuukautta sitten25. helmikuuta 2016 kello 15.48: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Helsingin Opetusvirasto <opetusvirasto@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Otsikko
Päivämäärä
6. maaliskuuta 2016 kello 17.57
Tila
Odotetaan vastausta

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti [#281]
Päivämäärä
6. maaliskuuta 2016 kello 17.58
Vastaanottaja
Helsingin Opetusvirasto

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut asiassa kuittausta. Mikäköhän on asian diaarinumero ja kuka käsittelijä? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 281 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten6. maaliskuuta 2016 kello 17.58: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsingin Opetusvirasto.
Lähettäjä
Tarja Malmivirta <helsinki.kirjaamo@hel.fi>
Otsikko
Web form upload
Päivämäärä
8. maaliskuuta 2016 kello 14.01
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Olemme lähettäneet osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> pyytämänne vastauksen 1.3.2016.
 1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten8. maaliskuuta 2016 kello 14.01: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten11. maaliskuuta 2016 kello 9.09: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Web form upload [#281]
Päivämäärä
15. maaliskuuta 2016 kello 16.33
Vastaanottaja
Tarja Malmivirta

Hyvä vastaanottaja, saanko vastauksen tämän tietopyynnön vastausosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 281 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten15. maaliskuuta 2016 kello 16.33: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle .
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Otsikko
#256
Päivämäärä
16. maaliskuuta 2016 kello 8.06

Hei Tietopyyntönne on välitetty kiinteistövirastoon tilakeskuksen toimistonhoitaja Lea Inkiselle. Ystävällisin terveisin Kirsi Tuusjärvi Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia/kirjaamo Pohjoisesplanadi 11-13 PL 10, 00099 Helsingin kaupunki puh. (09) 310 13704 e-mail: <<sähköpostiosoite>> fax. (09) 655783
 1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten16. maaliskuuta 2016 kello 14.41: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Sari Korolainen <helsinki.kirjaamo@hel.fi>
Otsikko
Web form upload
Päivämäärä
16. maaliskuuta 2016 kello 15.26
Liitteet

Tilakeskuksen arkkitehti on yrittänyt lähettää näitä tiedostoja aiemmin, mutta lähetys oli epäonnistunut. terveisin Sari Korolainen <<sähköpostiosoite>>
 1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten16. maaliskuuta 2016 kello 15.26: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten23. maaliskuuta 2016 kello 22.29: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
 3. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten23. maaliskuuta 2016 kello 22.29: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
 4. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten23. maaliskuuta 2016 kello 22.29: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
 5. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten23. maaliskuuta 2016 kello 22.29: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Tuorinniemen sivukoulun lopettamisen keskustelutilaisuuden ajankohdan valintaan liittyvä dokumentti.
 6. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 14.45: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
Kello 23. maaliskuuta 2016 kello 22.32 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Viimeiset viestit liittyy tähän: http://tietopyynto.fi/r/256