Tietopyyntö tietopyynnön HEL 2020-000394 käsittelyajasta

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
April 29, 2020 - 1 month ago
Summary of Request
Tietopyynnön HEL 2020-000394, 13. tammikuuta 2020, "Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla käsittelyaika" ylitti julkisuuslaissa säädetyt määräajat. Viranhaltijan mukaan tietopyyntö oli saapunut hänelle vasta 24. helmikuuta ja näinollen tietopyyntöön on vastattu vasta 2. maaliskuuta 2020. "Hei, tämä tietopyyntö on saapunut minulle 24.2.2020, eli omalta osaltani olen vastannut siihen niin pian kuin työtilanne on mahdollistanut. Nämä tietopyynnöt kiertävät toisinaan useamman välikäden kautta ennen kuin oikea vastaajataho löytyy." https://tietopyynto.fi/tietopyynto/il... Pyydän saada tiedot asian HEL 2020-000394 käsittelystä mukaanlukien otteen diaarista, mistä ilmenee asian käsittely. Missä eri toimielimissä / viranhaltijoilla tietopyyntö on kiertänyt ja missä järjestyksessä. Kuinka yleistä on, että tietopyyntöjen käsittelyajat ylittävät Helsingin kaupungilla julkisuuslaissa säädetyt määräajat?

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Tietopyyntö tietopyynnön HEL 2020-000394 käsittelyajasta [#940]
Date
April 15, 2020, 12:27 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tietopyynnön HEL 2020-000394, 13. tammikuuta 2020, "Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla käsittelyaika" ylitti julkisuuslaissa säädetyt määräajat. Viranhaltijan mukaan tietopyyntö oli saapunut hänelle vasta 24. helmikuuta ja näinollen tietopyyntöön on vastattu vasta 2. maaliskuuta 2020. "Hei, tämä tietopyyntö on saapunut minulle 24.2.2020, eli omalta osaltani olen vastannut siihen niin pian kuin työtilanne on mahdollistanut. Nämä tietopyynnöt kiertävät toisinaan useamman välikäden kautta ennen kuin oikea vastaajataho löytyy." https://tietopyynto.fi/tietopyynto/il... Pyydän saada tiedot asian HEL 2020-000394 käsittelystä mukaanlukien otteen diaarista, mistä ilmenee asian käsittely. Missä eri toimielimissä / viranhaltijoilla tietopyyntö on kiertänyt ja missä järjestyksessä. Kuinka yleistä on, että tietopyyntöjen käsittelyajat ylittävät Helsingin kaupungilla julkisuuslaissa säädetyt määräajat?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 1 month, 2 weeks agoApril 15, 2020, 12:28 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
April 15, 2020, 12:29 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 1 month, 2 weeks agoApril 15, 2020, 12:30 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 1 month agoApril 30, 2020, 3 a.m.: This request became overdue