Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Twitterissä ex. Helsingin kaupunginvaltuutettu kertoo saaneensa tiedon ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisesta Malmin lentoasemalla. Koska http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ ei ole toiminut joulukuun 4. päivästä lähtien, pyydämme saada päätökset nähtäväksi tällä tietopyynnöllä. Jos tällaisia ex. valtuutetun saaman tiedon mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, pyydämme saada myös tästä tiedon. Pyydämme myös saada nähtäväksi päätöksen lentotoiminnan lakkauttamisesta Malmin lentoasemalla. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan alue on edelleen lentoliikennealue (LL).

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla [#888]
Date
Jan. 13, 2020, 11:19 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Twitterissä ex. Helsingin kaupunginvaltuutettu kertoo saaneensa tiedon ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisesta Malmin lentoasemalla. Koska http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ ei ole toiminut joulukuun 4. päivästä lähtien, pyydämme saada päätökset nähtäväksi tällä tietopyynnöllä. Jos tällaisia ex. valtuutetun saaman tiedon mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, pyydämme saada myös tästä tiedon. Pyydämme myös saada nähtäväksi päätöksen lentotoiminnan lakkauttamisesta Malmin lentoasemalla. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan alue on edelleen lentoliikennealue (LL).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 4 years, 1 month agoJan. 13, 2020, 11:20 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 13, 2020, 11:23 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 1 month agoJan. 13, 2020, 11:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000394/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 13, 2020, 12:13 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, päätökset Malmin lentoaseman ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisista, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-000394.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 4 years, 1 month agoJan. 13, 2020, 12:14 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000394/Helsingin kaupunki [#888]
Date
Jan. 27, 2020, 12:34 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla" (13.1.2020, HEL 2020-000394) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 1 month agoJan. 27, 2020, 12:34 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 27, 2020, 12:36 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 1 month agoJan. 27, 2020, 12:37 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 1 month agoJan. 28, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000394/Helsingin kaupunki [#888]
Date
Feb. 27, 2020, 8:41 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla" (13.1.2020, HEL 2020-000394) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 31 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years agoFeb. 27, 2020, 8:42 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000394/Helsingin kaupunki [#888]
Date
April 14, 2020, 1:11 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla" (13.1.2020, HEL 2020-000394) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 79 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 10 months agoApril 14, 2020, 1:12 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
April 14, 2020, 1:13 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 10 months agoApril 14, 2020, 1:14 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla
Date
April 14, 2020, 3:03 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, alla oleva vastaus 13.1.2020 lähettämäänne tietopyyntöön on lähetetty 2.3.2020. Kuittaisitteko, että olette saaneet sen nyt? Yt Elina Kuikanmäki Lähettäjä: Kuikanmäki Elina Lähetetty: maanantai 2. maaliskuuta 2020 17:05 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla Hei, liitteenä pyytämänne maanvuokrasopimusten irtisanomispäätös. Onko tämä se päätös, jota etsitte? Ainakin nyt löytyi netistä ongelmitta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... Mitään erillistä päätöstä lentotoiminnan lakkauttamisesta ei kaupunki ole tehnyt. Onko tämä riittävä vastaus tietopyyntöönne? "Twitterissä ex. Helsingin kaupunginvaltuutettu kertoo saaneensa tiedon ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisesta Malmin lentoasemalla. Koska http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ ei ole toiminut joulukuun 4. päivästä lähtien, pyydämme saada päätökset nähtäväksi tällä tietopyynnöllä. Jos tällaisia ex. valtuutetun saaman tiedon mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, pyydämme saada myös tästä tiedon. Pyydämme myös saada nähtäväksi päätöksen lentotoiminnan lakkauttamisesta Malmin lentoasemalla. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan alue on edelleen lentoliikennealue (LL). Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona." Yt Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 10 months agoApril 14, 2020, 3:04 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla
Date
April 14, 2020, 3:10 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, alla oleva vastaus 13.1.2020 lähettämäänne tietopyyntöön on lähetetty 2.3.2020. Kuittaisitteko, että olette saaneet sen nyt? Yt Elina Kuikanmäki Lähettäjä: Kuikanmäki Elina Lähetetty: maanantai 2. maaliskuuta 2020 17:05 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla Hei, liitteenä pyytämänne maanvuokrasopimusten irtisanomispäätös. Onko tämä se päätös, jota etsitte? Ainakin nyt löytyi netistä ongelmitta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... Mitään erillistä päätöstä lentotoiminnan lakkauttamisesta ei kaupunki ole tehnyt. Onko tämä riittävä vastaus tietopyyntöönne? "Twitterissä ex. Helsingin kaupunginvaltuutettu kertoo saaneensa tiedon ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisesta Malmin lentoasemalla. Koska http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ ei ole toiminut joulukuun 4. päivästä lähtien, pyydämme saada päätökset nähtäväksi tällä tietopyynnöllä. Jos tällaisia ex. valtuutetun saaman tiedon mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, pyydämme saada myös tästä tiedon. Pyydämme myös saada nähtäväksi päätöksen lentotoiminnan lakkauttamisesta Malmin lentoasemalla. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan alue on edelleen lentoliikennealue (LL). Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona." Yt Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 10 months agoApril 14, 2020, 3:11 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 10 months agoApril 15, 2020, 11:29 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla.
 3. 3 years, 10 months agoApril 15, 2020, 11:30 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 4. 3 years, 10 months agoApril 15, 2020, 11:30 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla.
 5. 3 years, 10 months agoApril 15, 2020, 11:31 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla [#888]
Date
April 15, 2020, 11:39 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos, nyt vastauksenne 2. maaliskuuta tuli perille. Miksi olette vastanneet 13. tammikuuta tehtyyn tietopyyntöön vasta maanantaina 2. maaliskuuta? Toki tässä OKFI:n eli Open Knowledge Finland ry:n ylläpitämässä palvelussa on selvästikin ollut ongelmia, mutta näin selkeään tietopyyntöön Helsingin kaupungin olisi pitänyt vastata viipymättä, tai viimeistään 27. tammikuuta. Vastauksenne on siis ollut yli kuukauden myöhässä. Vastauksenne mukaan "mitään erillistä päätöstä lentotoiminnan lakkauttamisesta ei kaupunki ole tehnyt", ja alueella on siis edelleen voimassa lainvoimainen asemakaava lentoliikennealue (LL). Pitääkö paikkansa? Malmigate Request Number: 888 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 10 months agoApril 15, 2020, 11:40 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla [#888]
Date
April 15, 2020, 12:13 p.m.
Status
Request resolved

Hei, tämä tietopyyntö on saapunut minulle 24.2.2020, eli omalta osaltani olen vastannut siihen niin pian kuin työtilanne on mahdollistanut. Nämä tietopyynnöt kiertävät toisinaan useamman välikäden kautta ennen kuin oikea vastaajataho löytyy. Vastauksessa esitetyt asiat pitävät paikkansa. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 10 months agoApril 15, 2020, 12:14 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla [#888]
Date
April 15, 2020, 12:20 p.m.
To
Helsinki

Hei, ok, kiitos, eli jos 13. tammikuuta tehty tietopyyntö on tullut teidän pöydälle vasta 24. helmikuuta on selvää, että #maailmantoimivinkaupunki ei ole ihan nimensä mukainen... Malmigate Request Number: 888 Reply To: <<email a ddress >> Post Address : Malmigate Net
 1. 3 years, 10 months agoApril 15, 2020, 12:21 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 3 years, 10 months agoApril 15, 2020, 12:21 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön, täydennys
Date
April 23, 2020, 8:20 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa nyt alkuun diaarituloste. Siitä ei käy ilmi kaikkia pyytämiänne tietoja, mutta selvittelen, mitä on saatavissa ja palaan vielä näiden osalta asiaan. Yt Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 10 months agoApril 23, 2020, 8:21 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 10 months agoApril 27, 2020, 1:43 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla.
 3. 3 years, 10 months agoApril 27, 2020, 1:44 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
April 27, 2020, 1:45 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, kiitos, yhteenveto diaaritulosteesta HEL 2020-000394, 22.4.2020 saapui perille. Toivottavasti selviää vielä missä tietopyyntö on seikkaillut ja miksi viive. Malmigate Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 10 months agoApril 27, 2020, 1:45 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
April 27, 2020, 4:04 p.m.
Status
Request resolved

Hei, tässä vielä täydennystä kysymyksiinne ”Missä eri toimielimissä / viranhaltijoilla tietopyyntö on kiertänyt ja missä järjestyksessä.” ja ”Kuinka yleistä on, että tietopyyntöjen käsittelyajat ylittävät Helsingin kaupungilla julkisuuslaissa säädetyt määräajat?”. Alla listaus viranhaltijoista, joilla tietopyyntö on kiertänyt: Manninen Rikhard Ravantti Mikko Kangas-Alku Tiina Haapanen Sami Lehtiö Pasi Kuikanmäki Elina Käsittely 1 on ensimmäisen kerran siirretty Rikhard Manniselle asianohjaukseen 13.1.2020 12.14. Siirretty Mikko Ravantille asianohjaukseen samana päivänä 13.1.2020 17.40. Ravantti on siirtänyt sen valmisteluun (Tiina Kangas-Alku) 13.1.2020 17.54. Tämän jälkeiset vaiheet ovat: Siirto asianohjaukseen (Rikhard Manniselle): 17.1.2020 10.32 Siirto asianohjaukseen (Sami Haapaselle): 19.1.2020 18.02 Siirto asianohjaukseen (Pasi Lehtiölle) 20.1.2020 9.58 Siirto valmisteluun (Elina Kuikanmäelle): 24.2.2020 7.31 Tilastoa siitä, kuinka usein tietopyyntöjen käsittelyajat ylittyvät, ei valitettavasti ole saatavilla, mutta Helsingin kaupunki noudattaa toiminnassaan (julkisuus)lain säännöksiä ja teemme kaikkemme, että myös tietopyyntöihin vastataan lain edellyttämässä 14 tai 30 vrk määräajassa. Joskus mm. oikean vastaajatahon löytäminen saattaa olla vaikeaa ja aiheuttaa viivettä vastauksiin. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 10 months agoApril 27, 2020, 4:05 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
April 29, 2020, 1:43 p.m.
Status
Request resolved

Hei, kuittaattehan vielä, että tämä vastaus tuli perille ja oli riittävä. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 10 months agoApril 29, 2020, 1:45 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 6, 2020, 11:24 a.m.
Status
Request resolved

Hei, tuliko tämä perille? Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 10 months agoMay 6, 2020, 11:26 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 9 months agoMay 14, 2020, 2:21 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 3 years, 9 months agoMay 14, 2020, 2:21 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 4. 3 years, 9 months agoMay 14, 2020, 2:22 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 14, 2020, 2:23 p.m.
To
Helsinki

Hei, tuli perille. Asia on siis ollut Pasi Lehtiön pöydällä 20.1. - 24.2.2020. Mikä on Pasi Lehtiön virka ja vastuu tässä asiassa? Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoMay 14, 2020, 2:23 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 26, 2020, 1:09 p.m.
To
Helsinki

Hei, tuliko tämä viesti 14.5.2020 perille ja saisiko kysymykseen vastauksen Pasi Lehtiön virasta ja vastuusta tässä asiassa? Viestin 14.5.2020 vastaanottajana oli <<email address>> Malmigate Hei, tuli perille. Asia on siis ollut Pasi Lehtiön pöydällä 20.1. - 24.2.2020. Mikä on Pasi Lehtiön virka ja vastuu tässä asiassa? Ystävällisin terveisin Malmigate Net Hei, kuittaattehan vielä, että tämä vastaus tuli perille ja oli riittävä. Yt Elina Kuikanmäki… Hei, tässä vielä täydennystä kysymyksiinne ”Missä eri toimielimissä / viranhaltijoilla tietopyyntö on kiertänyt ja missä järjestyksessä.” ja ”Kuinka yleistä on, että tietopyyntöjen käsittelyajat ylittävät Helsingin kaupungilla julkisuuslaissa säädetyt määräajat?”. Alla listaus viranhaltijoista, joilla tietopyyntö on kiertänyt: Manninen Rikhard Ravantti Mikko Kangas-Alku Tiina Haapanen Sami Lehtiö Pasi Kuikanmäki Elina Käsittely 1 on ensimmäisen kerran siirretty Rikhard Manniselle asianohjaukseen 13.1.2020 12.14. Siirretty Mikko Ravantille asianohjaukseen samana päivänä 13.1.2020 17.40. Ravantti on siirtänyt sen valmisteluun (Tiina Kangas-Alku) 13.1.2020 17.54. Tämän jälkeiset vaiheet ovat: Siirto asianohjaukseen (Rikhard Manniselle): 17.1.2020 10.32 Siirto asianohjaukseen (Sami Haapaselle): 19.1.2020 18.02 Siirto asianohjaukseen (Pasi Lehtiölle) 20.1.2020 9.58 Siirto valmisteluun (Elina Kuikanmäelle): 24.2.2020 7.31 Tilastoa siitä, kuinka usein tietopyyntöjen käsittelyajat ylittyvät, ei valitettavasti ole saatavilla, mutta Helsingin kaupunki noudattaa toiminnassaan (julkisuus)lain säännöksiä ja teemme kaikkemme, että myös tietopyyntöihin vastataan lain edellyttämässä 14 tai 30 vrk määräajassa. Joskus mm. oikean vastaajatahon löytäminen saattaa olla vaikeaa ja aiheuttaa viivettä vastauksiin. Yt Elina Kuikanmäki Request Number: 888 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoMay 26, 2020, 1:09 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
May 26, 2020, 1:11 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 9 months agoMay 26, 2020, 1:12 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 9 months agoMay 26, 2020, 3:11 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 27, 2020, 10:46 a.m.
Status
Request resolved

Hei, Pasi Lehtiö on yritystontit -tiimin päällikkö (Kaupunkiympäristön toimiala, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu). Helsingin kaupungilla pyritään vastaamaan tietopyyntöihin lain edellyttämässä ajassa ja kaupunki kehittää ja kouluttaa henkilöstöä tietopyyntöihin liittyen. Pasi Lehtiön kanssa on käyty keskustelua tähän tietopyyntöön liittyen. Tässä tapauksessa on käynyt inhimillinen erehdys. Lehtiö ei ollut huomannut tietopyyntöä ajoissa ja heti kun hän on lomansa jälkeen havainnut sen, hän on ottanut sen käsittelyyn. Katsomme, ettei Lehtiö ole tahallisesti laiminlyönyt tehtäviään. Pahoittelemme viivästystä ja siitä aiheutunutta harmia. Yt Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 9 months agoMay 27, 2020, 10:47 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 27, 2020, 11:40 a.m.
Status
Request resolved

Hei, meni ilmeisesti hieman ristiin vastaukseni ja täydennyspyyntönne, eli sain juuri herätteen, että alla olevaa vastausta oli kyselty. Kuittaisitteko, että on tullut perille, kun saatte tämän. Kiitos ja aurinkoista viikon jatkoa! Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 9 months agoMay 27, 2020, 11:41 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
June 1, 2020, 10:59 a.m.
Status
Request resolved

Hei, vielä kyselen, onko alla oleva vastaus tullut perille? Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 9 months agoJune 1, 2020, 11 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
June 2, 2020, 2:09 p.m.
To
Helsinki

Hei, vastauksenne 27.5. on tullut perille. Pyydämme saada nähtäväksi Pasi Lehtiön lomakalenterin tältä keväältä, koska Pasi Lehtiö on jäänyt lomalle ja koska hän on palannut lomalta. Pasi Lehtiö on yritystontit -tiimin päällikkö (Kaupunkiympäristön toimiala, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu). Aiemman viestinne mukaan asia on ohjattu käsittelyyn Pasi Lehtiölle 20.1.2020. Voiko kyseessä olla virkavirhe ja mihin asiasta voi valittaa? Malmigate Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoJune 2, 2020, 2:09 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 3 years, 9 months agoJune 2, 2020, 2:10 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 3 years, 9 months agoJune 2, 2020, 2:10 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 4. 3 years, 9 months agoJune 2, 2020, 2:10 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
June 15, 2020, 11:51 a.m.
Status
Request resolved

Hei, onko alla oleva vastaus tullut perille? Yt Elina Kuikanmäki
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
June 24, 2020, 9:03 a.m.
Status
Request resolved

Hei, onkohan tämä tullut perille? Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 8 months agoJune 26, 2020, 5:57 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 8 months agoJune 26, 2020, 5:58 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 3 years, 8 months agoJuly 3, 2020, 10:46 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 4. 3 years, 8 months agoJuly 3, 2020, 10:46 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
July 3, 2020, 10:50 a.m.
To
Helsinki

Hei, vastauksenne 5.6.2020 tuli nyt perille. Tämä tieto on riittävä: Pasi Lehtiö on ollut hiihtolomalla viikon 8 (17.-21.2.2020). Tietopyyntö oli siis ohjattu Pasi Lehtiölle viestinne mukaan seuraavasti: Siirto asianohjaukseen (Pasi Lehtiölle) 20.1.2020 9.58 ...ja edelleen Pasi Lehtiö oli siirtänyt asian Teille: Siirto valmisteluun (Elina Kuikanmäelle): 24.2.2020 7.31 Aikooko Helsingin kaupunki omatoimisesti selvittää Pasi Lehtiön toimintaa tässä asiassa vai onko ainoa vaihtoehto yhteydenotto ehdottamallanne tavalla oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Kumpi on oikea taho asiaa selvittämään ja voiko Helsingin kaupunki avustaa yhteydenoton laatimisessa? Voisiko esim. Pasi Lehtiöltä saada kommentit tähän? Malmigate Request Number: 888 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 8 months agoJuly 3, 2020, 10:50 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
July 3, 2020, 1:46 p.m.
Status
Request resolved

Hei, kiitos tiedosta. Asia on meidän puolelta loppuun käsitelty. Mikäli haluatte viedä asian oikeuskanslerin/oikeusasiamiehen käsiteltäväksi, tämä teidän tulee hoitaa itse - myös po. viranomaisilta saanee tarvittaessa neuvoja ja apua. Hyvää kesää! Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 8 months agoJuly 3, 2020, 1:48 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 8 months agoJuly 7, 2020, 2:32 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
July 7, 2020, 2:34 p.m.
To
Helsinki

Hei, voitteko nyt edes sanoa kumpi on oikea taho asiaa käsittelemään, Eduskunnan oikeusasiamies vai oikeuskansleri, ja toimittaa Pasi Lehtiön yhteystiedot? Pasi Lehtiö on yritystontit -tiimin päällikkö (Kaupunkiympäristön toimiala, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu). Lisäksi, ajan säästämiseksi, mihin seikkoihin Helsingin kaupunki vetoaa tässä asiassa viivästyksen osalta? Miten Helsingin kaupunki toteuttaa julkisuuslaissa säädettyjä määräaikoja? Malmigate Request Number: 888 Reply To: <<email a ddress >> Post Address : Malmigate Net
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
Automaattinen vastaus: VS: VL: VL: VL: Vastaus tietopyynt= F6ön, täydennys [#888]
Date
July 7, 2020, 2:35 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Olen lomalla ja luen sähköpostejani seuraavan kerran maanantaina 10.8.2020. Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 8 months agoJuly 7, 2020, 2:35 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 3 years, 8 months agoJuly 7, 2020, 2:36 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 3 years, 8 months agoJuly 7, 2020, 2:37 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
Aug. 10, 2020, 2:43 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, parhaan tiedon oikeasta käsittelytahosta saatte olemalla yhteydessä ko. viranomaisiin. Pasi Lehtiön yhteystiedot: Puh. 09 310 36448 tai 050 505 3287 S-posti: <<sähköpostiosoite>> Työpaikan osoite: Sörnäistenkatu 1 (Hki 58) PL 58213 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Viivästyksen syitä on mielestäni tämän tietopyynnön osalta käyty jo läpi riittävästi aikaisemmissa vastauksissamme, samoin kaupungin yleistä linjaa tietopyyntöjen osalta siinä määrin kuin minulla on siitä tietoa. Liitteenä lomani aikana tullut "Kiirehtimispyyntö 7.7.2020", joka ilmeisesti liittyy tähän jo suljettuun asiaan HEL 2020-000394? Tähän tietopyyntöön on nyt mielestäni riittävästi vastattu sekä ohjattu Teidät olemaan yhteydessä oikeusasiamieheen tai oikeuskansleriin, mikäli haluatte asian käsittelyä jatkaa. Viimeksi 3.7.2020 olen vastannut Teille: "Asia on meidän puolelta loppuun käsitelty. Mikäli haluatte viedä asian oikeuskanslerin/oikeusasiamiehen käsiteltäväksi, tämä teidän tulee hoitaa itse - myös po. viranomaisilta saanee tarvittaessa neuvoja ja apua.". Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 6 months agoAug. 10, 2020, 2:44 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 6 months agoSept. 2, 2020, 10:45 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: VS: VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
Sept. 2, 2020, 10:49 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos Pasi Lehtiön yhteystiedoista. Olette vedonneet aiemmassa viestissänne "Helsingin kaupungilla pyritään vastaamaan tietopyyntöihin lain edellyttämässä ajassa ja kaupunki kehittää ja kouluttaa henkilöstöä tietopyyntöihin liittyen. Pasi Lehtiön kanssa on käyty keskustelua tähän tietopyyntöön liittyen. Tässä tapauksessa on käynyt inhimillinen erehdys. Lehtiö ei ollut huomannut tietopyyntöä ajoissa ja heti kun hän on lomansa jälkeen havainnut sen, hän on ottanut sen käsittelyyn. Katsomme, ettei Lehtiö ole tahallisesti laiminlyönyt tehtäviään. Pahoittelemme viivästystä ja siitä aiheutunutta harmia." Voitteko toimittaa asiaan liittyvän kirjeenvaihdon nähtäväksi? Lisäksi voisitte nyt varmaan vielä neuvoa kumpi 3.7.2020 ehdottamistanne tahoista on oikea asiaa käsittelemään, Eduskunnan oikeusasiamies vai oikeuskansleri? Hallintolaki 8 § Neuvonta Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. Malmigate Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 6 months agoSept. 2, 2020, 10:50 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 3 years, 6 months agoSept. 2, 2020, 10:50 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: VS: VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
Sept. 4, 2020, 1:47 p.m.
Status
Request resolved

Hei, suora lainaus https://www.oikeusasiamies.fi/fi/oike... -sivustolta: "Suomessa on kaksi ylintä laillisuusvalvojaa, valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin tehtävät ja toimivalta ovat pääosin samat. Molemmat valvovat viranomaisten ja virkamiesten toiminnan laillisuutta. Oikeuskansleri valvoo lisäksi asianajajien toimintaa. Kantelun voi periaatteessa tehdä joko oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle. Heidän tehtäviensä jaossa on joitakin pieniä eroja, jotka vaikuttavat siihen kumpi kantelun lopulta tutkii." Ohessa linkit, joista pääsette tekemään kantelun valitsemallenne taholle. https://www.okv.fi/fi/kantelu/ https://www.oikeusasiamies.fi/fi/kant... Tietopyyntöön liittyvästä keskustelusta meillä ei ole olemassa viranomaisen asiakirjoiksi katsottavaa kirjeenvaihtoa. Emme ylipäänsä lähetä nähtäväksi sisäistä työskentelyä varten lähetettyjä asian selvittämistä ja valmistelemista koskevaa kirjeenvaihtoa, joista säädetään julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa. Myös korkein hallinto-oikeus on linjannut viranomaisten välisistä sähköposteista ratkaisussaan KHO:2017:157. Edelleen totean, että alkuperäisen tietopyyntönne mukaiset tiedot on Teille toimitettu ja asia HEL 2020-000394 suljettu kuten olen jo heinäkuussa Teille ilmoittanut. Pyydän, että toimitatte uuden tietopyynnön kirjaamoon, mikäli haluatte tehdä uuden tietopyynnön. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 6 months agoSept. 4, 2020, 1:49 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: VS: VS: VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
Sept. 9, 2020, 1:22 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, ok, kiitos, saisiko vielä päätöksen tästä kirjeenvaihtoasiasta? Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 5 months agoSept. 9, 2020, 1:23 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 3 years, 5 months agoSept. 9, 2020, 1:23 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: VS: VS: VL: VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
Sept. 9, 2020, 3:25 p.m.
Status
Request resolved

Hei, valmistelemme teille päätöksen pikimmiten. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 years, 5 months agoSept. 9, 2020, 3:26 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunkiymparisto@hel.fi> – Helsinki
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2020-000394 Maankäyttöjohtaja/Helsingin kaupunki
Date
Sept. 14, 2020, 12:06 p.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Tietopyyntö virkamiesten kesken käytyyn keskusteluun liittyvistä asiakirjoista<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-000394.</p> <p> Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 3 years, 5 months agoSept. 14, 2020, 12:07 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 11 months agoMarch 12, 2021, 8:17 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 3. 2 years, 11 months agoMarch 12, 2021, 8:17 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.