This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Twitterissä ex. Helsingin kaupunginvaltuutettu kertoo saaneensa tiedon ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisesta Malmin lentoasemalla. Koska http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ ei ole toiminut joulukuun 4. päivästä lähtien, pyydämme saada päätökset nähtäväksi tällä tietopyynnöllä. Jos tällaisia ex. valtuutetun saaman tiedon mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, pyydämme saada myös tästä tiedon. Pyydämme myös saada nähtäväksi päätöksen lentotoiminnan lakkauttamisesta Malmin lentoasemalla. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan alue on edelleen lentoliikennealue (LL).

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla [#888]
Date
Jan. 13, 2020, 11:19 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Twitterissä ex. Helsingin kaupunginvaltuutettu kertoo saaneensa tiedon ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisesta Malmin lentoasemalla. Koska http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ ei ole toiminut joulukuun 4. päivästä lähtien, pyydämme saada päätökset nähtäväksi tällä tietopyynnöllä. Jos tällaisia ex. valtuutetun saaman tiedon mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, pyydämme saada myös tästä tiedon. Pyydämme myös saada nähtäväksi päätöksen lentotoiminnan lakkauttamisesta Malmin lentoasemalla. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan alue on edelleen lentoliikennealue (LL).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 4 months, 2 weeks agoJan. 13, 2020, 11:20 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 13, 2020, 11:23 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 months, 2 weeks agoJan. 13, 2020, 11:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000394/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 13, 2020, 12:13 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, päätökset Malmin lentoaseman ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisista, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-000394.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 4 months, 2 weeks agoJan. 13, 2020, 12:14 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000394/Helsingin kaupunki [#888]
Date
Jan. 27, 2020, 12:34 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla" (13.1.2020, HEL 2020-000394) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 months agoJan. 27, 2020, 12:34 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 27, 2020, 12:36 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 months agoJan. 27, 2020, 12:37 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 months agoJan. 28, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000394/Helsingin kaupunki [#888]
Date
Feb. 27, 2020, 8:41 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla" (13.1.2020, HEL 2020-000394) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 31 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 months agoFeb. 27, 2020, 8:42 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000394/Helsingin kaupunki [#888]
Date
April 14, 2020, 1:11 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla" (13.1.2020, HEL 2020-000394) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 79 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 1 month, 1 week agoApril 14, 2020, 1:12 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
April 14, 2020, 1:13 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 1 month, 1 week agoApril 14, 2020, 1:14 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla
Date
April 14, 2020, 3:03 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, alla oleva vastaus 13.1.2020 lähettämäänne tietopyyntöön on lähetetty 2.3.2020. Kuittaisitteko, että olette saaneet sen nyt? Yt Elina Kuikanmäki Lähettäjä: Kuikanmäki Elina Lähetetty: maanantai 2. maaliskuuta 2020 17:05 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla Hei, liitteenä pyytämänne maanvuokrasopimusten irtisanomispäätös. Onko tämä se päätös, jota etsitte? Ainakin nyt löytyi netistä ongelmitta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... Mitään erillistä päätöstä lentotoiminnan lakkauttamisesta ei kaupunki ole tehnyt. Onko tämä riittävä vastaus tietopyyntöönne? "Twitterissä ex. Helsingin kaupunginvaltuutettu kertoo saaneensa tiedon ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisesta Malmin lentoasemalla. Koska http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ ei ole toiminut joulukuun 4. päivästä lähtien, pyydämme saada päätökset nähtäväksi tällä tietopyynnöllä. Jos tällaisia ex. valtuutetun saaman tiedon mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, pyydämme saada myös tästä tiedon. Pyydämme myös saada nähtäväksi päätöksen lentotoiminnan lakkauttamisesta Malmin lentoasemalla. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan alue on edelleen lentoliikennealue (LL). Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona." Yt Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 1 month, 1 week agoApril 14, 2020, 3:04 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla
Date
April 14, 2020, 3:10 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, alla oleva vastaus 13.1.2020 lähettämäänne tietopyyntöön on lähetetty 2.3.2020. Kuittaisitteko, että olette saaneet sen nyt? Yt Elina Kuikanmäki Lähettäjä: Kuikanmäki Elina Lähetetty: maanantai 2. maaliskuuta 2020 17:05 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla Hei, liitteenä pyytämänne maanvuokrasopimusten irtisanomispäätös. Onko tämä se päätös, jota etsitte? Ainakin nyt löytyi netistä ongelmitta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... Mitään erillistä päätöstä lentotoiminnan lakkauttamisesta ei kaupunki ole tehnyt. Onko tämä riittävä vastaus tietopyyntöönne? "Twitterissä ex. Helsingin kaupunginvaltuutettu kertoo saaneensa tiedon ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisesta Malmin lentoasemalla. Koska http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ ei ole toiminut joulukuun 4. päivästä lähtien, pyydämme saada päätökset nähtäväksi tällä tietopyynnöllä. Jos tällaisia ex. valtuutetun saaman tiedon mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, pyydämme saada myös tästä tiedon. Pyydämme myös saada nähtäväksi päätöksen lentotoiminnan lakkauttamisesta Malmin lentoasemalla. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan alue on edelleen lentoliikennealue (LL). Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona." Yt Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 1 month, 1 week agoApril 14, 2020, 3:11 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 1 month, 1 week agoApril 15, 2020, 11:29 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla.
 3. 1 month, 1 week agoApril 15, 2020, 11:30 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 4. 1 month, 1 week agoApril 15, 2020, 11:30 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla.
 5. 1 month, 1 week agoApril 15, 2020, 11:31 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla [#888]
Date
April 15, 2020, 11:39 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos, nyt vastauksenne 2. maaliskuuta tuli perille. Miksi olette vastanneet 13. tammikuuta tehtyyn tietopyyntöön vasta maanantaina 2. maaliskuuta? Toki tässä OKFI:n eli Open Knowledge Finland ry:n ylläpitämässä palvelussa on selvästikin ollut ongelmia, mutta näin selkeään tietopyyntöön Helsingin kaupungin olisi pitänyt vastata viipymättä, tai viimeistään 27. tammikuuta. Vastauksenne on siis ollut yli kuukauden myöhässä. Vastauksenne mukaan "mitään erillistä päätöstä lentotoiminnan lakkauttamisesta ei kaupunki ole tehnyt", ja alueella on siis edelleen voimassa lainvoimainen asemakaava lentoliikennealue (LL). Pitääkö paikkansa? Malmigate Request Number: 888 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 1 month, 1 week agoApril 15, 2020, 11:40 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla [#888]
Date
April 15, 2020, 12:13 p.m.
Status
Request resolved

Hei, tämä tietopyyntö on saapunut minulle 24.2.2020, eli omalta osaltani olen vastannut siihen niin pian kuin työtilanne on mahdollistanut. Nämä tietopyynnöt kiertävät toisinaan useamman välikäden kautta ennen kuin oikea vastaajataho löytyy. Vastauksessa esitetyt asiat pitävät paikkansa. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 1 month, 1 week agoApril 15, 2020, 12:14 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: VL: Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla [#888]
Date
April 15, 2020, 12:20 p.m.
To
Helsinki

Hei, ok, kiitos, eli jos 13. tammikuuta tehty tietopyyntö on tullut teidän pöydälle vasta 24. helmikuuta on selvää, että #maailmantoimivinkaupunki ei ole ihan nimensä mukainen... Malmigate Request Number: 888 Reply To: <<email a ddress >> Post Address : Malmigate Net
 1. 1 month, 1 week agoApril 15, 2020, 12:21 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 1 month, 1 week agoApril 15, 2020, 12:21 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön, täydennys
Date
April 23, 2020, 8:20 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa nyt alkuun diaarituloste. Siitä ei käy ilmi kaikkia pyytämiänne tietoja, mutta selvittelen, mitä on saatavissa ja palaan vielä näiden osalta asiaan. Yt Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 1 month agoApril 23, 2020, 8:21 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 1 month agoApril 27, 2020, 1:43 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien irtisanotut vuokrasopimukset Malmin lentoasemalla.
 3. 1 month agoApril 27, 2020, 1:44 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
April 27, 2020, 1:45 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, kiitos, yhteenveto diaaritulosteesta HEL 2020-000394, 22.4.2020 saapui perille. Toivottavasti selviää vielä missä tietopyyntö on seikkaillut ja miksi viive. Malmigate Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 1 month agoApril 27, 2020, 1:45 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
April 27, 2020, 4:04 p.m.
Status
Request resolved

Hei, tässä vielä täydennystä kysymyksiinne ”Missä eri toimielimissä / viranhaltijoilla tietopyyntö on kiertänyt ja missä järjestyksessä.” ja ”Kuinka yleistä on, että tietopyyntöjen käsittelyajat ylittävät Helsingin kaupungilla julkisuuslaissa säädetyt määräajat?”. Alla listaus viranhaltijoista, joilla tietopyyntö on kiertänyt: Manninen Rikhard Ravantti Mikko Kangas-Alku Tiina Haapanen Sami Lehtiö Pasi Kuikanmäki Elina Käsittely 1 on ensimmäisen kerran siirretty Rikhard Manniselle asianohjaukseen 13.1.2020 12.14. Siirretty Mikko Ravantille asianohjaukseen samana päivänä 13.1.2020 17.40. Ravantti on siirtänyt sen valmisteluun (Tiina Kangas-Alku) 13.1.2020 17.54. Tämän jälkeiset vaiheet ovat: Siirto asianohjaukseen (Rikhard Manniselle): 17.1.2020 10.32 Siirto asianohjaukseen (Sami Haapaselle): 19.1.2020 18.02 Siirto asianohjaukseen (Pasi Lehtiölle) 20.1.2020 9.58 Siirto valmisteluun (Elina Kuikanmäelle): 24.2.2020 7.31 Tilastoa siitä, kuinka usein tietopyyntöjen käsittelyajat ylittyvät, ei valitettavasti ole saatavilla, mutta Helsingin kaupunki noudattaa toiminnassaan (julkisuus)lain säännöksiä ja teemme kaikkemme, että myös tietopyyntöihin vastataan lain edellyttämässä 14 tai 30 vrk määräajassa. Joskus mm. oikean vastaajatahon löytäminen saattaa olla vaikeaa ja aiheuttaa viivettä vastauksiin. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 1 month agoApril 27, 2020, 4:05 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
April 29, 2020, 1:43 p.m.
Status
Request resolved

Hei, kuittaattehan vielä, että tämä vastaus tuli perille ja oli riittävä. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 4 weeks agoApril 29, 2020, 1:45 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 6, 2020, 11:24 a.m.
Status
Request resolved

Hei, tuliko tämä perille? Yt Elina Kuikanmäki
 1. 3 weeks agoMay 6, 2020, 11:26 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 1 week, 6 days agoMay 14, 2020, 2:21 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 1 week, 6 days agoMay 14, 2020, 2:21 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 4. 1 week, 6 days agoMay 14, 2020, 2:22 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 14, 2020, 2:23 p.m.
To
Helsinki

Hei, tuli perille. Asia on siis ollut Pasi Lehtiön pöydällä 20.1. - 24.2.2020. Mikä on Pasi Lehtiön virka ja vastuu tässä asiassa? Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 888 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 1 week, 6 days agoMay 14, 2020, 2:23 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 26, 2020, 1:09 p.m.
To
Helsinki

Hei, tuliko tämä viesti 14.5.2020 perille ja saisiko kysymykseen vastauksen Pasi Lehtiön virasta ja vastuusta tässä asiassa? Viestin 14.5.2020 vastaanottajana oli <<email address>> Malmigate Hei, tuli perille. Asia on siis ollut Pasi Lehtiön pöydällä 20.1. - 24.2.2020. Mikä on Pasi Lehtiön virka ja vastuu tässä asiassa? Ystävällisin terveisin Malmigate Net Hei, kuittaattehan vielä, että tämä vastaus tuli perille ja oli riittävä. Yt Elina Kuikanmäki… Hei, tässä vielä täydennystä kysymyksiinne ”Missä eri toimielimissä / viranhaltijoilla tietopyyntö on kiertänyt ja missä järjestyksessä.” ja ”Kuinka yleistä on, että tietopyyntöjen käsittelyajat ylittävät Helsingin kaupungilla julkisuuslaissa säädetyt määräajat?”. Alla listaus viranhaltijoista, joilla tietopyyntö on kiertänyt: Manninen Rikhard Ravantti Mikko Kangas-Alku Tiina Haapanen Sami Lehtiö Pasi Kuikanmäki Elina Käsittely 1 on ensimmäisen kerran siirretty Rikhard Manniselle asianohjaukseen 13.1.2020 12.14. Siirretty Mikko Ravantille asianohjaukseen samana päivänä 13.1.2020 17.40. Ravantti on siirtänyt sen valmisteluun (Tiina Kangas-Alku) 13.1.2020 17.54. Tämän jälkeiset vaiheet ovat: Siirto asianohjaukseen (Rikhard Manniselle): 17.1.2020 10.32 Siirto asianohjaukseen (Sami Haapaselle): 19.1.2020 18.02 Siirto asianohjaukseen (Pasi Lehtiölle) 20.1.2020 9.58 Siirto valmisteluun (Elina Kuikanmäelle): 24.2.2020 7.31 Tilastoa siitä, kuinka usein tietopyyntöjen käsittelyajat ylittyvät, ei valitettavasti ole saatavilla, mutta Helsingin kaupunki noudattaa toiminnassaan (julkisuus)lain säännöksiä ja teemme kaikkemme, että myös tietopyyntöihin vastataan lain edellyttämässä 14 tai 30 vrk määräajassa. Joskus mm. oikean vastaajatahon löytäminen saattaa olla vaikeaa ja aiheuttaa viivettä vastauksiin. Yt Elina Kuikanmäki Request Number: 888 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 1 day, 20 hours agoMay 26, 2020, 1:09 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
May 26, 2020, 1:11 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 1 day, 20 hours agoMay 26, 2020, 1:12 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 1 day, 18 hours agoMay 26, 2020, 3:11 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 27, 2020, 10:46 a.m.

Hei, Pasi Lehtiö on yritystontit -tiimin päällikkö (Kaupunkiympäristön toimiala, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu). Helsingin kaupungilla pyritään vastaamaan tietopyyntöihin lain edellyttämässä ajassa ja kaupunki kehittää ja kouluttaa henkilöstöä tietopyyntöihin liittyen. Pasi Lehtiön kanssa on käyty keskustelua tähän tietopyyntöön liittyen. Tässä tapauksessa on käynyt inhimillinen erehdys. Lehtiö ei ollut huomannut tietopyyntöä ajoissa ja heti kun hän on lomansa jälkeen havainnut sen, hän on ottanut sen käsittelyyn. Katsomme, ettei Lehtiö ole tahallisesti laiminlyönyt tehtäviään. Pahoittelemme viivästystä ja siitä aiheutunutta harmia. Yt Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>>
 1. 22 hours, 48 minutes agoMay 27, 2020, 10:47 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: VL: Vastaus tietopyyntöön, täydennys [#888]
Date
May 27, 2020, 11:40 a.m.

Hei, meni ilmeisesti hieman ristiin vastaukseni ja täydennyspyyntönne, eli sain juuri herätteen, että alla olevaa vastausta oli kyselty. Kuittaisitteko, että on tullut perille, kun saatte tämän. Kiitos ja aurinkoista viikon jatkoa! Yt Elina Kuikanmäki
 1. 21 hours, 54 minutes agoMay 27, 2020, 11:41 a.m.: Received an email from Helsinki.