This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

tietopyyntö siviilitiedustelulain valmistelua koskevista asiakirjoista

Request to:
Sisäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotetta ja tiedonhallintasuunnitelmaa siviilitiedustelulain valmistelutyötä koskevista asiakirjoista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
tietopyyntö siviilitiedustelulain valmistelua koskevista asiakirjoista [#388]
Date
Oct. 29, 2016, 2:36 p.m.
To
Sisäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotetta ja tiedonhallintasuunnitelmaa siviilitiedustelulain valmistelutyötä koskevista asiakirjoista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/388/up/6d09b3443b87c5c6386b7328d8e8b8019d7ddb91/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 5 months agoOct. 29, 2016, 2:36 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisäministeriö.
From
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
VL: tietopyyntö siviilitiedustelulain valmistelua koskevista asiakirjoista [#388]
Date
Nov. 3, 2016, 1:12 p.m.

asia SMDno-2016-1726 Lainsäädäntöhankkeista ei tehdä tiedonhallintasuunnitelmaa vaan SM:n hankkeista löytyvät tiedot valtioneuvoston hankesivuilla: http://valtioneuvosto.fi/hankkeet sekä SM:n internetsivuilla: http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu Siviilitiedustelua koskevan hankkeen hankenumero on SM047:00/2015. Valtioneuvoston hankesivuilta löytyvät myös kaikkien asiaa käsittelevien virkamiesten nimet. Toimeksi saaneena sisäministeriön kirjaamo
  1. 4 years, 5 months agoNov. 3, 2016, 1:13 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.