Tietopyyntö rangaistuksetta jättämisestä poliisin yksityisiin nimiin tekemässä urkintatapauksessa

Request to:
Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Iltalehti uutisoi kuinka virkamies urkki tietoja uuden työpaikkansa henkilöistä. http://m.iltalehti.fi/uutiset/2016021... Pyydän dokumentit josta ilmenee epäilty rikosnimike ja perusteet jättää antamatta rangaistusta. Pyydän myös dokumentit josta selviää, onko epäilty urkinnasta syntyneen taloudellista hyötyä, vaikkapa käytettäessä tietoja rekrytoitumisen edistämiseksi.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö rangaistuksetta jättämisestä poliisin yksityisiin nimiin tekemässä urkintatapauksessa [#284]
Date
Feb. 20, 2016, 2:13 p.m.
To
Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Iltalehti uutisoi kuinka virkamies urkki tietoja uuden työpaikkansa henkilöistä. http://m.iltalehti.fi/uutiset/2016021... Pyydän dokumentit josta ilmenee epäilty rikosnimike ja perusteet jättää antamatta rangaistusta. Pyydän myös dokumentit josta selviää, onko epäilty urkinnasta syntyneen taloudellista hyötyä, vaikkapa käytettäessä tietoja rekrytoitumisen edistämiseksi.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 7 months agoFeb. 20, 2016, 2:13 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Päijät-Hämeen käräjäoikeus.
From
tiina.lindholm@oikeus.fi – Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Subject
Oheisena tiedoksi kansliatuomio jutussa R 15/1710
Date
Feb. 23, 2016, 12:19 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Terveisin, Tiina Lindholm käräjäsihteeri puh. 029 56 47053 Päijät-Hämeen käräjäoikeus 2/3 osasto Rautatienkatu 2 (PL 3), 15101 LAHTI viraston sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Puh. vaihde 029 56 47000 Fax 029 56 47176
  1. 4 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Päijät-Hämeen käräjäoikeus.
  2. 4 years, 6 months agoMarch 7, 2016, 12:19 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö rangaistuksetta jättämisestä poliisin yksityisiin nimiin tekemässä urkintatapauksessa.
  3. 4 years, 6 months agoMarch 7, 2016, 12:20 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
On March 7, 2016, 12:06 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Tuota ei ole järkeä julkaista, koska vilisee yksityishenkilöiden nimiä. Virkamies tosiaan urkki tietoja uuden työpaikkansa henkilöistä, vedoten tekevänsä turvallisuusselvityksen kaltaisen ...

Tuota ei ole järkeä julkaista, koska vilisee yksityishenkilöiden nimiä.

Virkamies tosiaan urkki tietoja uuden työpaikkansa henkilöistä, vedoten tekevänsä turvallisuusselvityksen kaltaisen tutkimuksen tulevasta työnantajasta, vedoten poliisiasemaansa.

Substanssianalyysiä, mitä asioita oli pengottu, ei ollut kuvattu syyteharkinnassa, eikä selvitetty oliko tiedoista hyötyä rekryprosessissa.

Rikoksesta saatua hyötyä ei tullut syyttäjälle mieleen selvittää.