Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa

Request to:
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Satakunnan kansan viittaaman poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä tehdyn selvityksen Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissaja syyteharkinnan tutkinta-, valmistelu ja päätösasiakirjat. http://m.satakunnankansa.fi/satakunta...

This request received documents that we are not allowed to publish. However, every person can get individual access to these documents by requesting them below.

Make an identical request in your name to get access to the information.

Optional. Your address will not be displayed publicly and is only needed in case a public body needs to send you paper.
Not public. The given address will need to be confirmed.
Optional. Affiliation will be shown next to your name
Jos valitset tämän, nimesi näkyy edelleen viranomaisille lähetetyissä tietopyynnöissä, mutta teemme parhaamme, ettei se näy julkisesti verkkopalvelussa. Emme voi taata täydellistä anonymiteettiä

So far one person also requested this document.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa [#280]
Date
Feb. 10, 2016, 3:22 p.m.
To
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Satakunnan kansan viittaaman poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä tehdyn selvityksen ja syyteharkinnan tutkinta-, valmistelu ja päätösasiakirjat. http://m.satakunnankansa.fi/satakunta/sosiaaliviranomaiset-kuin-kotonaan-poliisilaitoksella-katsoivat-vapaasti-salaisi?v=1 Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 2 months agoFeb. 10, 2016, 3:22 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtakunnansyyttäjän toimisto.
From
vksv@oikeus.fi – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
Asia: Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa [#280]
Date
Feb. 12, 2016, 4:02 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , tiedustelemanne asia oli syyteharkinnassa Sisä-Suomen syyttäjänvirastossa kihlakunnansyyttäjä Sulkosella dnrolla R 14/10860 ja hän oli ratkaissut asian 29.5.2015 päätöksillään syyttämättä jättämisestä nrot 15/1540 ja 15/1539. Edellämainituista syyttämättäjättämispäätöksistä saapui 9.6.2015 Valtakunnansyyttäjänvirastoon muutosharkintakantelu ja se ratkaistiin oheisella, 17.8.2015 päätöksellä dnro 248/21/15. Olemme toimittaneet aineistopyyntönne edelleen syyttäjän päätösten osalta Sisä-Suomen syyttäjänvirastoon ja esitutkinta-aineiston osalta Keskusrikospoliisille. Ystävällisesti, Marja Sevón kirjaaja Valtakunnansyyttäjänvirasto PL 333 00181 Helsinki p. 02956 20810 <<sähköpostiosoite>> Vasta usta pyydetään kenelle << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Aihe: Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa [#280] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Satakunnan kansan viittaaman poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä tehdyn selvityksen ja syyteharkinnan tutkinta-, valmistelu ja päätösasiakirjat. http://m.satakunnankansa.fi/satakunta... Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
sisa-suomi.sy@oikeus.fi – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
Date
Feb. 22, 2016, 2:05 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Oheinen asiakirja kihlakunnansyyttäjä Roihuvuon pyynnöstä. Liitteenä skannattu asiakirja.
 1. 8 years, 1 month agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
 2. 8 years, 1 month agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
 3. 8 years, 1 month agoMarch 7, 2016, 7:35 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa.
 4. 8 years, 1 month agoMarch 7, 2016, 7:40 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa [#280]
Date
March 7, 2016, 7:44 a.m.
To
Valtakunnansyyttäjän toimisto

Hyvä vastaanottaja, Pyydän 29.5.2015 päätökset syyttämättä jättämisestä nrot 15/1540 ja 15/1539, ne lienee digitaalisena? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 280 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 1 month agoMarch 7, 2016, 7:44 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtakunnansyyttäjän toimisto.
From
sisa-suomi.sy@oikeus.fi – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
Asia: Re: Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa [#280]
Date
March 7, 2016, 12:23 p.m.
Attachments

Hei! Ohessa pyytämäsi syyttämättäjättämispäätökset. Kelpaako allekirjoittamattomat versiot? Marja Mikkola, syyttäjänsihteeri Sisä-Suomen syyttäjänvirasto Vastausta pyydetään kenelle << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Aihe: Re: Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa [#280] Hyvä vastaanottaja, Pyydän 29.5.2015 päätökset syyttämättä jättämisestä nrot 15/1540 ja 15/1539, ne lienee digitaalisena? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 280 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 1 month agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
 2. 8 years, 1 month agoMarch 15, 2016, 4:49 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa.
 3. 8 years, 1 month agoMarch 15, 2016, 4:55 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa.
 4. 8 years, 1 month agoMarch 15, 2016, 4:56 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä Porissa.
 5. 8 years, 1 month agoMarch 15, 2016, 4:58 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
On March 15, 2016, 4:58 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

"Asiassa ei ole edes epäilyä siitä, että kyseisiä tietoja olisi edelleen luovutettu tai käytetty sosiaaliviranomaisen edustajien toimesta viranhoidossa tai muuten." ...

"Asiassa ei ole edes epäilyä siitä, että kyseisiä tietoja olisi edelleen luovutettu tai käytetty sosiaaliviranomaisen edustajien toimesta viranhoidossa tai muuten." Miksiköhän sosiaaliviranomaisen edustajat on sitten mappeja työajalla selailleet, jos ei tietojen käyttämistarkoituksessa viranhoidossa?

One identical request