Tietopyyntö: ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelma ja ohjeistus

Request to:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Voisinko ystävällisesti saada ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelman ja mahdollisen siihen liittyvän ohjeistuksenne?

Messages in this request

From
Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland)
Subject
Tietopyyntö: ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelma ja ohjeistus [#365]
Date
Sept. 14, 2016, 11:36 a.m.
To
Työ- ja elinkeinoministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voisinko ystävällisesti saada ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelman ja mahdollisen siihen liittyvän ohjeistuksenne?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Teemu Ropponen Open Knowledge Finland <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Teemu Ropponen Open Knowledge Finland << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/365/up/340270df20de029679e59492f922c3668f2d444a/
Kind Regards, Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland)
  1. 6 years, 4 months agoSept. 14, 2016, 11:36 a.m.: Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) sent a message to Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"kirjaamo@tem.fi" <kirjaamo@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
Asianne "Tietopyyntö: ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelma ja ohjeistus" diaarinumero
Date
Sept. 15, 2016, 3:48 p.m.
Status
Request resolved

Hei, asianne diaarinumero on TEM/1735/03.10.03/2016. yt. TEM kirjaamo
  1. 6 years, 4 months agoSept. 15, 2016, 3:49 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"Johanna.Ylitepsa@tem.fi" <johanna.ylitepsa@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
Vastaus tietopyyntöönne
Date
Sept. 28, 2016, 1:41 p.m.
Attachments

Hyvä Teemu Ropponen, Ohessa työ- ja elinkeinoministeriön päätös tietopyyntöönne. Lähetän päätöksen teille myös postitse. Ystävällisin terveisin, Johanna Ylitepsa Hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Henkilöstö- ja hallintoyksikkö Yleishallinto (HAL) Postiosoite: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO Käynti: Ratakatu 3, Helsinki Puhelin: 029 50 64207 Telekopio: (09) 1606 2160 Kotisivut: www.tem.fi<http://www.tem.fi/>
From
"Johanna.Ylitepsa@tem.fi" <johanna.ylitepsa@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
Vastaus tietopyyntöönne
Date
Sept. 28, 2016, 1:41 p.m.
Attachments

Hyvä Teemu Ropponen, Ohessa työ- ja elinkeinoministeriön päätös tietopyyntöönne. Lähetän päätöksen teille myös postitse. Ystävällisin terveisin, Johanna Ylitepsa Hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Henkilöstö- ja hallintoyksikkö Yleishallinto (HAL) Postiosoite: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO Käynti: Ratakatu 3, Helsinki Puhelin: 029 50 64207 Telekopio: (09) 1606 2160 Kotisivut: www.tem.fi<http://www.tem.fi/>
  1. 6 years, 4 months agoSept. 28, 2016, 1:42 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
  2. 6 years, 4 months agoSept. 28, 2016, 1:42 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
  3. 6 years, 3 months agoOct. 28, 2016, 9:16 p.m.: Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) set status to 'Tietoa ei ole'.
  4. 6 years, 3 months agoOct. 28, 2016, 9:16 p.m.: Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) made the request 'Tietopyyntö: ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelma ja ohjeistus' public.