Tietopyyntö: ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelma ja ohjeistus

Pyynnön vastaanottaja:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto
Voisinko ystävällisesti saada ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelman ja mahdollisen siihen liittyvän ohjeistuksenne?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland)
Otsikko
Tietopyyntö: ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelma ja ohjeistus [#365]
Päivämäärä
14. syyskuuta 2016 kello 11.36
Vastaanottaja
Työ- ja elinkeinoministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voisinko ystävällisesti saada ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelman ja mahdollisen siihen liittyvän ohjeistuksenne?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Teemu Ropponen Open Knowledge Finland <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Teemu Ropponen Open Knowledge Finland << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/365/up/340270df20de029679e59492f922c3668f2d444a/
Ystävällisin terveisin, Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland)
  1. 2 vuotta, 1 kuukausi sitten14. syyskuuta 2016 kello 11.36: Käyttäjä Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) lähetti viestin viranomaiselle Työ- ja elinkeinoministeriö.
Lähettäjä
"kirjaamo@tem.fi" <kirjaamo@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Otsikko
Asianne "Tietopyyntö: ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelma ja ohjeistus" diaarinumero
Päivämäärä
15. syyskuuta 2016 kello 15.48
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, asianne diaarinumero on TEM/1735/03.10.03/2016. yt. TEM kirjaamo
  1. 2 vuotta, 1 kuukausi sitten15. syyskuuta 2016 kello 15.49: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Työ- ja elinkeinoministeriö.
Lähettäjä
"Johanna.Ylitepsa@tem.fi" <johanna.ylitepsa@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Otsikko
Vastaus tietopyyntöönne
Päivämäärä
28. syyskuuta 2016 kello 13.41
Liitteet

Hyvä Teemu Ropponen, Ohessa työ- ja elinkeinoministeriön päätös tietopyyntöönne. Lähetän päätöksen teille myös postitse. Ystävällisin terveisin, Johanna Ylitepsa Hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Henkilöstö- ja hallintoyksikkö Yleishallinto (HAL) Postiosoite: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO Käynti: Ratakatu 3, Helsinki Puhelin: 029 50 64207 Telekopio: (09) 1606 2160 Kotisivut: www.tem.fi<http://www.tem.fi/>
Lähettäjä
"Johanna.Ylitepsa@tem.fi" <johanna.ylitepsa@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Otsikko
Vastaus tietopyyntöönne
Päivämäärä
28. syyskuuta 2016 kello 13.41
Liitteet

Hyvä Teemu Ropponen, Ohessa työ- ja elinkeinoministeriön päätös tietopyyntöönne. Lähetän päätöksen teille myös postitse. Ystävällisin terveisin, Johanna Ylitepsa Hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Henkilöstö- ja hallintoyksikkö Yleishallinto (HAL) Postiosoite: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO Käynti: Ratakatu 3, Helsinki Puhelin: 029 50 64207 Telekopio: (09) 1606 2160 Kotisivut: www.tem.fi<http://www.tem.fi/>
  1. 2 vuotta sitten28. syyskuuta 2016 kello 13.42: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Työ- ja elinkeinoministeriö.
  2. 2 vuotta sitten28. syyskuuta 2016 kello 13.42: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Työ- ja elinkeinoministeriö.
  3. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten28. lokakuuta 2016 kello 21.16: Käyttäjä Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.
  4. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten28. lokakuuta 2016 kello 21.16: Käyttäjä Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) on pyytänyt tietopyyntöä 'Tietopyyntö: ministeriönne tietovarantojen datanavaamissuunnitelma ja ohjeistus' julkiseksi.