Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyytäisin diaariluettelon kaikista THL:n lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Luetteloon tulee sisällyttää myös THL:n osaksi siirtyneiden muiden tahojen, kuten Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston toksikologian laboratoriotoimintojen (Hjelt-instituutti), antamat lausunnot. Olkaa hyvä, ja lähetäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<email address>>

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista [#449]
Date
Aug. 18, 2017, 3:43 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista THL:n lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Luetteloon tulee sisällyttää myös THL:n osaksi siirtyneiden muiden tahojen, kuten Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston toksikologian laboratoriotoimintojen (Hjelt-instituutti), antamat lausunnot. Olkaa hyvä, ja lähetäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/449/up/212ede07d187966693bb3288be30eb7cadfb971a/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
 1. 6 years, 10 months agoAug. 18, 2017, 3:44 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista [#449]
Date
Aug. 21, 2017, 9:02 a.m.
Status
Request resolved

Hei, tietopyynnön asianumero on THL 1283/3.10.00/2017. ystävällisin terveisin Esa Telke / THL kirjaamo
From
"Tanja Stormbom, THL" <> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Tietopyyntönne 18.8.2017
Date
Sept. 1, 2017
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Ohessa vastaus tietopyyntöönne 18.8.2017. Palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ystävällisin terveisin, Tanja Stormbom Tanja Stormbom Lakimies Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Hallinto ja kehittäminen PL 30, 00271 Helsinki p. +358 29 524 7278 <<sähköpostiosoite>> Mannerheimintie 166, 4. krs, 00300 Helsinki www.thl.fi
 1. 6 years, 9 months agoSept. 1, 2017, 4:13 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
From
"Tanja Stormbom, THL" <> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VL: Tietopyyntönne 18.8.2017
Date
Sept. 19, 2017
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Ohessa vastaus tietopyyntöönne ja sen kokonaan julkiset liitteet (4 kpl). ___ Hei, Pahoittelut loppujen vaarallisuusarvioiden viivästymisestä. Ohessa huumausaineiden vaarallisuusarviot (8 kpl), jotka ovat osin salassa pidettäviä. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella asiakirjoista on poistettu tiedot, jotka saattaisivat vaarantaa esitutkinnan. Julkisia ovat kuitenkin objektiivisesti itse aineeseen liittyvät tiedot. Asiakirjoista tulee kokonaan julkisia, kun asia on ollut esille tuomioistuimen istunnossa.
 1. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:26 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:26 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 3. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:26 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 4. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:27 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 5. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:27 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 6. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:27 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 7. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:29 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 8. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:30 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 9. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:30 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 10. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:30 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 11. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:30 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 12. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:30 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 13. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:30 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 14. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:30 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 15. 6 years, 9 months agoSept. 19, 2017, 12:30 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Tanja Stormbom <> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Tietopyyntönne täydennys 19.9.2017
Date
Sept. 25, 2017
Attachments

Hei, Ohessa vastaus tietopyyntönne täydennykseen 19.9.2017 ja sen kokonaan julkiset liitteet (2 kpl). THL:n aikaisista lausunnoista oli löydettävissä vielä MDPV:tä koskeva lausunto 24.5.2010 ja KTL:n aikaisista lausunnoista oli diarioitu buprenorfiinia koskeva lausunto 24.8.2005.
 1. 6 years, 8 months agoSept. 25, 2017, 9:14 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years, 8 months agoSept. 25, 2017, 9:15 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 3. 6 years, 8 months agoSept. 25, 2017, 9:15 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 4. 6 years, 8 months agoSept. 25, 2017, 9:15 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
From
"Marko Oinonen, Tulli" <> – Tulli
Subject
Pyyntönne 31.8.2017
Date
Oct. 2, 2017
Attachments

Hei! Olette pyytäneet Fimean Tullille antamaa lausuntoa. Fimea on siirtänyt pyyntönne Tullille. Ohessa pyytämänne lausunto!
 1. 6 years, 8 months agoOct. 2, 2017, 1:40 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years, 8 months agoOct. 2, 2017, 1:40 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 3. 6 years, 8 months agoOct. 9, 2017, 4:27 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 4. 6 years, 8 months agoOct. 14, 2017, 11:34 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Request partially successful'.
 5. 6 years, 7 months agoNov. 15, 2017, 9:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 6. 6 years, 7 months agoNov. 15, 2017, 9:27 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista' public.