Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista

Pyynnön vastaanottaja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto
Pyytäisin diaariluettelon kaikista THL:n lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Luetteloon tulee sisällyttää myös THL:n osaksi siirtyneiden muiden tahojen, kuten Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston toksikologian laboratoriotoimintojen (Hjelt-instituutti), antamat lausunnot. Olkaa hyvä, ja lähetäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>>

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista [#449]
Päivämäärä
18. elokuuta 2017 kello 15.43
Vastaanottaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista THL:n lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Luetteloon tulee sisällyttää myös THL:n osaksi siirtyneiden muiden tahojen, kuten Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston toksikologian laboratoriotoimintojen (Hjelt-instituutti), antamat lausunnot. Olkaa hyvä, ja lähetäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/449/up/212ede07d187966693bb3288be30eb7cadfb971a/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
 1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten18. elokuuta 2017 kello 15.44: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Lähettäjä
Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Otsikko
RE: Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista [#449]
Päivämäärä
21. elokuuta 2017 kello 9.02
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, tietopyynnön asianumero on THL 1283/3.10.00/2017. ystävällisin terveisin Esa Telke / THL kirjaamo
Lähettäjä
"Tanja Stormbom, THL" <> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Otsikko
Tietopyyntönne 18.8.2017
Päivämäärä
1. syyskuuta 2017
Tila
Odotetaan vastausta
Liitteet

Hei, Ohessa vastaus tietopyyntöönne 18.8.2017. Palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ystävällisin terveisin, Tanja Stormbom Tanja Stormbom Lakimies Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Hallinto ja kehittäminen PL 30, 00271 Helsinki p. +358 29 524 7278 <<sähköpostiosoite>> Mannerheimintie 166, 4. krs, 00300 Helsinki www.thl.fi
 1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten1. syyskuuta 2017 kello 16.13: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
Lähettäjä
"Tanja Stormbom, THL" <> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Otsikko
VL: Tietopyyntönne 18.8.2017
Päivämäärä
19. syyskuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, Ohessa vastaus tietopyyntöönne ja sen kokonaan julkiset liitteet (4 kpl). ___ Hei, Pahoittelut loppujen vaarallisuusarvioiden viivästymisestä. Ohessa huumausaineiden vaarallisuusarviot (8 kpl), jotka ovat osin salassa pidettäviä. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella asiakirjoista on poistettu tiedot, jotka saattaisivat vaarantaa esitutkinnan. Julkisia ovat kuitenkin objektiivisesti itse aineeseen liittyvät tiedot. Asiakirjoista tulee kokonaan julkisia, kun asia on ollut esille tuomioistuimen istunnossa.
 1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.26: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.26: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 3. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.26: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 4. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.27: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 5. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.27: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 6. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.27: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 7. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.29: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 8. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.30: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 9. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.30: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 10. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.30: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 11. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.30: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 12. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.30: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 13. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.30: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 14. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.30: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 15. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2017 kello 12.30: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
Lähettäjä
Tanja Stormbom <> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Otsikko
Tietopyyntönne täydennys 19.9.2017
Päivämäärä
25. syyskuuta 2017
Liitteet

Hei, Ohessa vastaus tietopyyntönne täydennykseen 19.9.2017 ja sen kokonaan julkiset liitteet (2 kpl). THL:n aikaisista lausunnoista oli löydettävissä vielä MDPV:tä koskeva lausunto 24.5.2010 ja KTL:n aikaisista lausunnoista oli diarioitu buprenorfiinia koskeva lausunto 24.8.2005.
 1. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten25. syyskuuta 2017 kello 21.14: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten25. syyskuuta 2017 kello 21.15: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 3. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten25. syyskuuta 2017 kello 21.15: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 4. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten25. syyskuuta 2017 kello 21.15: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
Lähettäjä
"Marko Oinonen, Tulli" <> – Tulli
Otsikko
Pyyntönne 31.8.2017
Päivämäärä
2. lokakuuta 2017
Liitteet

Hei! Olette pyytäneet Fimean Tullille antamaa lausuntoa. Fimea on siirtänyt pyyntönne Tullille. Ohessa pyytämänne lausunto!
 1. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten2. lokakuuta 2017 kello 13.40: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten2. lokakuuta 2017 kello 13.40: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 3. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.27: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 4. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten14. lokakuuta 2017 kello 11.34: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 5. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten15. marraskuuta 2017 kello 21.23: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista.
 6. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten15. marraskuuta 2017 kello 21.27: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Tietopyyntö: Luettelo huumausaineiden vaarallisuutta koskevista lausunnoista' julkiseksi.