Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta

Request to:
Keskusrikospoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyytäisin diaariluettelon kaikista keskusrikospoliisiin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä, ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoiteeseen <<email address>>

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Date
Aug. 18, 2017, 3:46 p.m.
To
Keskusrikospoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista keskusrikospoliisiin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä, ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoiteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/450/up/9dde18644e97bf3aeebb35977836a8a1bd9ebe15/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
 1. 6 years, 10 months agoAug. 18, 2017, 3:47 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
From
Keskusrikospoliisin kirjaamo <> – Keskusrikospoliisi
Subject
VS: Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Date
Aug. 30, 2017
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa KRP:n vastaus (POL-2017-15745). Terveisin, Keskusrikospoliisi / Kirjaamo
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
VS: Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Date
Aug. 30, 2017, 8:37 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa KRP:n vastaus (POL-2017-15745). Terveisin, Keskusrikospoliisi / Kirjaamo
 1. 6 years, 9 months agoAug. 30, 2017, 4:02 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years, 9 months agoAug. 30, 2017, 4:16 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 6 years, 9 months agoAug. 30, 2017, 4:17 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: VS: Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Date
Aug. 31, 2017, 3:39 p.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Kiitos. Otamme yhteyttä lausunnonantajan. Onko lähettämänne diaarit kattava listaus tapauksista, joissa lausuntopyyntö on lähetetty. Jos ei, Pyytäisimme teiltä diaarit tekemistänne lausuntopyynnöistä eri tahoille liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Jos se ei ole mahdollista, voitteko luetella tahot, joille lausuntopyyntöjä on ajan saatossa lähetetty. Pyydämme jälleen kopion vastauksessanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 450 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 6 years, 9 months agoAug. 31, 2017, 3:40 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: VS: Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Date
Sept. 18, 2017, 9:22 p.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Oletteko vastanneet viimeisimpään tietipyyntöönne koskien tekemiänne lausuntopyyntöjä ja lausuntojen antajatahoja? Muistutamme myös lähettämään vastauksestanne kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 450 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 6 years, 9 months agoSept. 18, 2017, 9:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
From
Matti Karjalainen <> – Keskusrikospoliisi
Subject
Vastaus tietopyyntöönne nro 450
Date
Sept. 21, 2017
Status
Request resolved

Humaania Päihdepolitiikkaa ry, Lähettämämme diaaritiedot ovat käytössämme olevista sähköisistä järjestelmistä saatavissa oleva kattava listaus pyytämistämme huumausaineiden vaarallisuusarvioista. Ajan saatossa noita vaarallisuusarvioita on voitu pyytää muitakin ja muualtakin, mutta niitä on mahdotonta esillehakea paperiarkistoista ilman tarkempia yksilöiviä tietoja.
From
Kuusela Jaana POL KRP <jaana.kuusela@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Vastaus tietopyyntöönne nro 450
Date
Sept. 21, 2017, 9:41 a.m.
Attachments

Humaania Päihdepolitiikkaa ry, Lähettämämme diaaritiedot ovat käytössämme olevista sähköisistä järjestelmistä saatavissa oleva kattava listaus pyytämistämme huumausaineiden vaarallisuusarvioista. Ajan saatossa noita vaarallisuusarvioita on voitu pyytää muitakin ja muualtakin, mutta niitä on mahdotonta esillehakea paperiarkistoista ilman tarkempia yksilöiviä tietoja. Matti Karjalainen Rikostekninen laboratorio Asiakaskeskeistä palvelutuotantoa Matti Karjalainen Ryhmäpäällikkö, Kemian ryhmä KRP, Rikostekninen laboratorio PL 285 01301 Vantaa +358 295 486 373 Forensic laboratory Customer driven services Matti Karjalainen Head of Chemical examinations NBI, Forensic laboratory P.O. BOX 285 01301 Vantaa, Finland +358 295 486 373 [Suomi 100 allekirjoitus su-ru.png]
 1. 6 years, 9 months agoSept. 21, 2017, 11:25 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years, 9 months agoSept. 21, 2017, 11:25 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 6 years, 8 months agoOct. 9, 2017, 4:27 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
 4. 6 years, 8 months agoOct. 9, 2017, 4:29 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
 5. 6 years, 8 months agoOct. 14, 2017, 11:34 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Request partially successful'.
 6. 6 years, 7 months agoNov. 15, 2017, 9:29 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta.
 7. 6 years, 7 months agoNov. 15, 2017, 9:29 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta' public.