Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta

Pyynnön vastaanottaja:
Keskusrikospoliisi
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto

Pyytäisin diaariluettelon kaikista keskusrikospoliisiin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin.

Olkaa hyvä, ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoiteeseen <<sähköpostiosoite>>


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Päivämäärä 18. elokuuta 2017 kello 15.46
Vastaanottaja Keskusrikospoliisi
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista keskusrikospoliisiin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä, ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoiteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/450/up/9dde18644e97bf3aeebb35977836a8a1bd9ebe15/
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
 1. 3 kuukautta, 4 viikkoaitten18. elokuuta 2017 kello 15.47: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Keskusrikospoliisi.
Lähettäjä Keskusrikospoliisin kirjaamo <> – Keskusrikospoliisi
Otsikko VS: Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Päivämäärä 30. elokuuta 2017
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, ohessa KRP:n vastaus (POL-2017-15745). Terveisin, Keskusrikospoliisi / Kirjaamo
Lähettäjä POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Otsikko VS: Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Päivämäärä 30. elokuuta 2017 kello 8.37
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, ohessa KRP:n vastaus (POL-2017-15745). Terveisin, Keskusrikospoliisi / Kirjaamo
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: Humaania Päihdepolitiikkaa <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 18. elokuuta 2017 15:47 Vastaanottaja: POL_VP_KRP_kirjaamo Aihe: Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista keskusrikospoliisiin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä, ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoiteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/450/up/9dde18...
 1. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten30. elokuuta 2017 kello 16.02: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten30. elokuuta 2017 kello 16.16: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten30. elokuuta 2017 kello 16.17: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Re: VS: Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Päivämäärä 31. elokuuta 2017 kello 15.39
Vastaanottaja Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Kiitos. Otamme yhteyttä lausunnonantajan. Onko lähettämänne diaarit kattava listaus tapauksista, joissa lausuntopyyntö on lähetetty. Jos ei, Pyytäisimme teiltä diaarit tekemistänne lausuntopyynnöistä eri tahoille liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Jos se ei ole mahdollista, voitteko luetella tahot, joille lausuntopyyntöjä on ajan saatossa lähetetty. Pyydämme jälleen kopion vastauksessanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 450 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/450/up/9dde18...
 1. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten31. elokuuta 2017 kello 15.40: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Keskusrikospoliisi.
Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Re: Re: VS: Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#450]
Päivämäärä 18. syyskuuta 2017 kello 21.22
Vastaanottaja Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Oletteko vastanneet viimeisimpään tietipyyntöönne koskien tekemiänne lausuntopyyntöjä ja lausuntojen antajatahoja? Muistutamme myös lähettämään vastauksestanne kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 450 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/450/up/9dde18...
 1. 2 kuukautta, 3 viikkoaitten18. syyskuuta 2017 kello 21.23: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Keskusrikospoliisi.
Lähettäjä Matti Karjalainen <> – Keskusrikospoliisi
Otsikko Vastaus tietopyyntöönne nro 450
Päivämäärä 21. syyskuuta 2017
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Humaania Päihdepolitiikkaa ry, Lähettämämme diaaritiedot ovat käytössämme olevista sähköisistä järjestelmistä saatavissa oleva kattava listaus pyytämistämme huumausaineiden vaarallisuusarvioista. Ajan saatossa noita vaarallisuusarvioita on voitu pyytää muitakin ja muualtakin, mutta niitä on mahdotonta esillehakea paperiarkistoista ilman tarkempia yksilöiviä tietoja.
Lähettäjä Kuusela Jaana POL KRP <jaana.kuusela@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Otsikko Vastaus tietopyyntöönne nro 450
Päivämäärä 21. syyskuuta 2017 kello 9.41
Liitteet

Humaania Päihdepolitiikkaa ry, Lähettämämme diaaritiedot ovat käytössämme olevista sähköisistä järjestelmistä saatavissa oleva kattava listaus pyytämistämme huumausaineiden vaarallisuusarvioista. Ajan saatossa noita vaarallisuusarvioita on voitu pyytää muitakin ja muualtakin, mutta niitä on mahdotonta esillehakea paperiarkistoista ilman tarkempia yksilöiviä tietoja. Matti Karjalainen Rikostekninen laboratorio Asiakaskeskeistä palvelutuotantoa Matti Karjalainen Ryhmäpäällikkö, Kemian ryhmä KRP, Rikostekninen laboratorio PL 285 01301 Vantaa +358 295 486 373 Forensic laboratory Customer driven services Matti Karjalainen Head of Chemical examinations NBI, Forensic laboratory P.O. BOX 285 01301 Vantaa, Finland +358 295 486 373 [Suomi 100 allekirjoitus su-ru.png]
 1. 2 kuukautta, 3 viikkoaitten21. syyskuuta 2017 kello 11.25: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 2 kuukautta, 3 viikkoaitten21. syyskuuta 2017 kello 11.25: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 2 kuukauttaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.27: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Keskusrikospoliisi.
 4. 2 kuukauttaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.29: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Keskusrikospoliisi.
 5. 2 kuukauttaitten14. lokakuuta 2017 kello 11.34: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 6. 4 viikkoa, 1 päiväitten15. marraskuuta 2017 kello 21.29: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta.
 7. 4 viikkoa, 1 päiväitten15. marraskuuta 2017 kello 21.29: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Tietopyyntö: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta' julkiseksi.