Tietopyyntö koskien hakemuksia, joissa vastustetaan verotietojen luovuttamista tiedotusvälineille

Request to:
Verohallinto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme saada sähköisenä jäljennöksenä diaariotteen, johon on poimittu Verohallinnon asiakirjadiaariin kuluvana vuonna tehdyt merkinnät koskien hakemuksia, joissa pyydetään kieltämään verotietojen luovutus tiedotusvälineille. Jos katsotte, että pyydetty diaariote on kokonaan tai osittain salassa pidettävä, pyydämme toimittamaan valituskelpoisen päätöksen, josta selviää, mihin julkisuuslain kohtaan tiedon tai tietojen salassa pitäminen perustuu. Kiitoksia.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö koskien hakemuksia, joissa vastustetaan verotietojen luovuttamista tiedotusvälineille [#850]
Date
Oct. 29, 2019, 2:17 p.m.
To
Verohallinto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada sähköisenä jäljennöksenä diaariotteen, johon on poimittu Verohallinnon asiakirjadiaariin kuluvana vuonna tehdyt merkinnät koskien hakemuksia, joissa pyydetään kieltämään verotietojen luovutus tiedotusvälineille. Jos katsotte, että pyydetty diaariote on kokonaan tai osittain salassa pidettävä, pyydämme toimittamaan valituskelpoisen päätöksen, josta selviää, mihin julkisuuslain kohtaan tiedon tai tietojen salassa pitäminen perustuu. Kiitoksia.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
V_Verohallinto <verohallinto@vero.fi> – Verohallinto
Subject
Automaattinen vastaus: Tietopyyntö koskien hakemuksia, joissa vastustetaan verotietojen luovuttamista tiedotusvälineille [#850]
Date
Oct. 29, 2019, 2:18 p.m.
Status
Awaiting response

 Sähköpostiviestinne on vastaanotettu Verohallinnon kirjaamossa. Skatteförvaltningens har tagit emot ert e-postmeddelande. Your e-mail message has been received by the registry of the Tax Administration.
  1. 4 years, 7 months agoOct. 29, 2019, 2:18 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Verohallinto.
  2. 4 years, 7 months agoOct. 29, 2019, 2:19 p.m.: Received an email from Verohallinto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Automaattinen vastaus: Tietopyyntö koskien hakemuksia, joissa vastustetaan verotietojen luovuttamista tiedotusvälineille [#850]
Date
Nov. 18, 2019, 5:57 p.m.
To
Verohallinto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö koskien hakemuksia, joissa vastustetaan verotietojen luovuttamista tiedotusvälineille" (29.10.2019, #850) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 7 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 850 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 7 months agoNov. 18, 2019, 5:57 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Verohallinto.
From
verohallinto@vero.fi – Verohallinto
Subject
Automaattinen vastaus: Automaattinen vastaus: Tietopyyntö koskien hakemuksia, joissa vastustetaan verotietojen luovuttamista tiedotusvälineille [#850]
Date
Nov. 18, 2019, 5:57 p.m.
Status
Request resolved

 Sähköpostiviestinne on vastaanotettu Verohallinnon kirjaamossa. Skatteförvaltningens har tagit emot ert e-postmeddelande. Your e-mail message has been received by the registry of the Tax Administration.
  1. 4 years, 7 months agoNov. 18, 2019, 5:58 p.m.: Received an email from Verohallinto.
From
tietoluvat@vero.fi – Verohallinto
Subject
VL: Tietopyyntö koskien hakemuksia, joissa vastustetaan verotietojen luovuttamista tiedotusvälineille [#850] / vastaus
Date
Nov. 20, 2019, 4:06 p.m.
Attachments

Hei, pahoittelemme että vastauksemme on hiukan myöhässä. Tietopyyntönne diaarinumero on VH/4445/07.01.05/2019. Olette pyytänyt sähköisen jäljennöksen diaariotteesta, johon on poimittu Verohallinnon asiakirjadiaariin kuluvana vuonna tehdyt merkinnät koskien hakemuksia, joissa pyydetään kieltämään verotietojen luovutus tiedotusvälineille. Ohessa pyytämänne diaariote (koostuu kahdesta raportista) ajalta 01.01.2019 - 20.11.2019. Diaariotteelle on merkitty kaikki tähän mennessä Verohallintoon saapuneet vastustamisoikeutta koskevat pyynnöt, joiden osalta diaariin on kirjattu toimeksiantajaksi yksityinen henkilö. Diaariin ei ole kirjattu vastustamisoikeutta käyttäneiden henkilöiden nimitietoja. Ystävällisin terveisin, Mika Luttinen Verohallinto Tietopalvelu
  1. 4 years, 7 months agoNov. 20, 2019, 4:07 p.m.: Received an email from Verohallinto.
  2. 4 years, 5 months agoJan. 7, 2020, 8:16 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
  3. 4 years, 5 months agoJan. 8, 2020, 11:03 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö koskien hakemuksia, joissa vastustetaan verotietojen luovuttamista tiedotusvälineille.
  4. 4 years, 5 months agoJan. 8, 2020, 11:03 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö koskien hakemuksia, joissa vastustetaan verotietojen luovuttamista tiedotusvälineille.