Tietopyyntö KKV/345/03.05/2019

Request to:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hei, pyydän saada kilpailu- ja kuluttajaviraston diaarinumeroon KKV/345/03.05/2019 liittyvät asiakirjat.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö KKV/345/03.05/2019 [#753]
Date
May 15, 2019, 2:28 p.m.
To
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, pyydän saada kilpailu- ja kuluttajaviraston diaarinumeroon KKV/345/03.05/2019 liittyvät asiakirjat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 4 months agoMay 15, 2019, 2:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: Tietopyyntö KKV/345/03.05/2019 [#753]
Date
May 15, 2019, 2:39 p.m.
Status
Request resolved

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut sähköpostinne Konkurrens- och konsumentverket har tagit emot er e-post Finnish Competition and Consumer Authority has received your e-mail
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: Tietopyyntö KKV/345/03.05/2019 [#753]
Date
May 15, 2019, 2:39 p.m.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut sähköpostinne Konkurrens- och konsumentverket har tagit emot er e-post Finnish Competition and Consumer Authority has received your e-mail
  1. 1 year, 4 months agoMay 15, 2019, 2:40 p.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
"Taurula Maarit (KKV)" <maarit.taurula@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
vastaus asiakirjapyyntöönne
Date
May 28, 2019, 5:07 p.m.
Attachments

Hei, vastauksena KKV:lle 15.5.2019 tekemäänne asiakirjapyyntöön toimitan ohessa loput diaarinumeroon KKV/345/03.05/2019 (Bonusten verokohtelu) liittyvät asiakirjat, mukaan lukien alla oleva saatesähköposti. Prof. Jaakko Ossan asiantuntijalausunnon toimitinkin jo puhelinkeskustelumme jälkeen. Muita asiakirjoja tälle asialle ei ole toistaiseksi kertynyt. Asiakirjat ovat nyt siinä tiedostomuodossa, jossa ne on KKV:lle toimitettu. Ystävällisin terveisin, Maarit Taurula Maarit Taurula Johtaja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) Suora numero: +358 29 505 3381 Puhelinvaihde: +358 29 505 3000 Postiosoite: PL 5, 00531 Helsinki www.kkv.fi<http://www.kkv.fi/> Lähettäjä: Lasse Nordström < <nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: torstai 15. marraskuuta 2018 19.08 Vastaanottaja: Taurula Maarit (KKV) < <nimi ja sähköpostiosoite>> Kopio: Mikko Alkio <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: OP-bonusten verotus / Taustamateriaalia Hei Maarit, Viitaten aiempaan keskusteluusi Mikon kanssa, toimitan ohessa hieman tausta-aineistoa OP-bonusten verokohteluun liittyen. Mikko soittaa sinulle vielä huomenna aihetta koskien. Ystävällisin terveisin, Lasse Lasse Nordström Associate | Profile<http://www.avanceattorneys... Mobile: +358 40 743 5236 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> Avance Attorneys Ltd | Business ID: 2424095-7 | Mannerheimintie 20A (7th floor) | FI-00100 Helsinki, Finland This email is intended solely for the use of the individual to whom it is addressed and may contain information that is legally privileged, confidential or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender and destroy the original message without producing, distributing or retaining copies thereof. Thank you.
  1. 1 year, 2 months agoJuly 19, 2019, 11:51 a.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
  2. 1 year, 2 months agoJuly 19, 2019, 11:57 a.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
  3. 1 year, 1 month agoJuly 29, 2019, 9:12 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö KKV/345/03.05/2019.
  4. 1 year, 1 month agoJuly 29, 2019, 2:20 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.