This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tietopyyntö: katujen talvikunnossapitosopimus

Request to:
Tuusula
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän toimitettavaksi Tuusulan kunnan katujen talvikunnossapitosopimuksen

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö: katujen talvikunnossapitosopimus [#1228]
Date
Feb. 17, 2021, 8:44 p.m.
To
Tuusula
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän toimitettavaksi Tuusulan kunnan katujen talvikunnossapitosopimuksen
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 11 months agoFeb. 17, 2021, 8:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tuusula.
From
=?utf-8?q?V=C3=A4rjymaa_P=C3=A4ivi?= <paivi.varjymaa@tuusula.fi> – Tuusula
Subject
Tietopyyntö talvikunnossapitosopimuksista
Date
Feb. 18, 2021, 3:10 p.m.
Attachments

Hei. Hei. Kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen kyselee mistä sopimuksesta kyse, kun niitä on kolmea erilaista ja noin 9 -10 kappaletta. Ystävällisin terveisin, Päivi Värjymaa Toimistosihteeri Kasvu ja Ympäristö Yhdyskuntatekniikka Postitusosoite: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula (Autoasemankatu 2) Käyntiosoite: Moukarinkuja 4 C 4 04300 Tuusula p. 040 314 3596 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.tuusula.fi <http://www.tuusula.fi/>www.faceboo... www.twitter.com/tuusulankunta<http... www.instagram.com/tuusulankunta<ht... <<sähköpostiosoite>>
  1. 1 year, 11 months agoFeb. 18, 2021, 3:11 p.m.: Received an email from Tuusula.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö talvikunnossapitosopimuksista [#1228]
Date
March 2, 2021, 5:06 p.m.
To
Tuusula

Hei! Minua kiinnostaa mitä Tuusula on sopinut katujen talvikunnossapidosta katujen, pyöräväylien sekä jalankulkureittien osalta. Mitähän nämä kolmisenkymmentä sopimusvaihtoehtoa ovat? Terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1228 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 1 year, 11 months agoMarch 2, 2021, 5:07 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tuusula.
From
Huttunen Jari <jari.huttunen@tuusula.fi> – Tuusula
Subject
VS: Tietopyyntö talvikunnossapitosopimuksista [#1228]
Date
March 3, 2021, 9:59 a.m.
Attachments

Meillä on useita sopimuksia, mutta sisällöltään ne ovat hyvin saman kaltaisia. Urakkamuotoja on kolmenlaisia: Alueurakka, jossa urakoitsija vastaa itsenäisesti sopimuksen mukaisesta lopputuloksesta Talvialueurakka, jossa toimitaan jotakuinkin samalla tavalla kuin edellisessä, mutta vain talviaikana ja keskittyen lähinnä aurauksiin ja liukkaudentorjuntaan sekä hiekanpoistoon. yksikköhintaiset urakat, joka toteutetaan kunnan ohjaamana Liitän tähän meidän urakkasopimusluonnoksen Kellokoskelta, josta käy pitkälti tämä hoitoajatus ilmi. Mikäli tarvitset jotain muuta tietoa, niin helpoin on soittaa minulle, niin osaan kertoa / toimittaa tarpeen mukaan. Laitan liitteeksi myös kartan, josta jollain tavoin näkyy mitkä ovat kunnan hoidossa olevat väylät. huom! ELY-keskuksen väylien viereiset kevyen liikenteen väylät ovat myös ELY:n hoidossa. Ystävällisin terveisin, Jari Huttunen kunnossapitopäällikkö kasvu ja ympäristö Tuusulan kunta / Varikko PL 60 (Fallbackantie 8), 04301 Tuusula 040 314 3557 <<sähköpostiosoite>>                            www. tuusula.fi www.f acebook.com/tuusula www.twitter.com/tuusulankunta www.instagram.com/tuusulankunta
  1. 1 year, 11 months agoMarch 3, 2021, 10:01 a.m.: Received an email from Tuusula.