Tietopyyntö Helsingin kaupungin ohjeistuksista

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Saisimmeko Helsingin kaupungin sisäiset ohjeistukset koskien sitä, miten kaupungin elinten asialistojen ja päätösten tietoja / osioita merkitään ei-julkisiksi tai salaisiksi Ahjo-järjetelmässä.

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
Tietopyyntö Helsingin kaupungin ohjeistuksista [#104]
Date
Oct. 9, 2014, 1:01 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saisimmeko Helsingin kaupungin sisäiset ohjeistukset koskien sitä, miten kaupungin elinten asialistojen ja päätösten tietoja / osioita merkitään ei-julkisiksi tai salaisiksi Ahjo-järjetelmässä.
Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Joonas Pekkanen
  1. 8 years, 1 month agoOct. 9, 2014, 1:01 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to .
From
Peltonen Antti <antti.peltonen@hel.fi>
Subject
VS: Tietopyyntö Helsingin kaupungin ohjeistuksista [#104]
Date
Oct. 13, 2014, 3:03 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Arvoisa vastaanottaja! Helsingin kaupunki soveltaa kaikkien asiakirjojensa osalta lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja henkilötietolakia sekä muita lakeja. Asiakirjat, olivatpa ne Ahjo-asiankäsittelyjärjestelmään tallennettuja asiakirjoja tai muita asiakirjoja, ovat lähtökohtaisesti julkisia. Salassa pidettäviä ne ovat, mikäli julkisuuslaissa tai muussa julkisuutta viranomaisen toiminnassa sääntelevässä laissa näin säädetään. Julkistenkin asiakirjojen luovuttamista saatetaan joutua rajoittamaan, mikäli henkilötietojen käsittely henkilötietolaissa säädetyllä tavalla sitä edellyttää. Ratkaisun tästä tekee viime kädessä asiasta päättävä toimielin tai viranhaltija taikka se, jonka hallussa asiakirja on. Kaupunginjohtaja on päätöksellään 12.11.2008, 88 § vahvistanut liitteenä olevan sisäisen ohjeen salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittelystä. Myöskin verkossa (http://www.hel.fi/hel2/johtosaannot/V...) löytyvässä kaupunginhallituksen 7.9.2009, 948j § vahvistamissa viestinnän ohjeissa annetaan sisäisiä ohjeita tietosuojasta ja julkisuudesta. yt. Antti Peltonen hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Lähettäjä: Joonas Pekkanen < <nimi ja sähköpost i>> Lähetetty: 9. lokakuuta 2014 13:01 Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki Aihe: Tietopyyntö Helsingin kaupungin ohjeistuksista [#104] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Saisimmeko Helsingin kaupungin sisäiset ohjeistukset koskien sitä, miten kaupungin elinten asialistojen ja päätösten tietoja / osioita merkitään ei-julkisiksi tai salaisiksi Ahjo-järjetelmässä. Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<sähköpostiosoite>> ja sähköposti>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >>
  1. 8 years, 1 month agoOct. 13, 2014, 3:04 p.m.: Received an email from .
  2. 8 years, 1 month agoOct. 13, 2014, 3:11 p.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Tietopyyntö Helsingin kaupungin ohjeistuksista.
  3. 8 years, 1 month agoOct. 13, 2014, 3:11 p.m.: Joonas Pekkanen set status to 'Request Successful'.