Tietopyyntö Helsingin Kaupungin hammashoidon työntekijöiden määräaikaisista työsuhteista

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Dec. 28, 2019 - 3 months, 1 week ago
Summary of Request
Pyydän tietoa, josta ilmenee Helsingin Kaupungin hammashoidon työntekijöiden työsuhdemuoto, ja jos henkilö on ollut määräaikaisissa työsopimuksissa niin; nykyisen määräaikaisen työsopimuksen kesto ja niiden lukumäärä, sekä määräaikasuuden perusteet viimeisen 15-vuoden aikana Helsingin Kaupungin palveluksessa. Oikeus pyytää tietoa perustuu JulkisuusL:in 9 §:n yleisöjulkisuudesta. Kunnan liikelaitokset kuuluvat JulkisuusL:in 4 §:n mukaan julkisuuslain soveltamisalaan. Tietopyyntö kohdistuu asiakirjaan, joka voidaan toimittaa esimerkiksi taulukkona ja sanallisesti, kysymys on siis JulkisuusL:in 5 §:n tarkoittamasta viranomaisen asiakirjasta. Kun tietopyyntö voi sellaisenaan sisältää yksityisyyden suojaa loukkaavia tietoja, on kuitenkin tiedot annettava JulkisuusL:n 10 §:n mukaisesti siltä osin kuin ne ovat julkisia, salaten salassa pidettävät tiedot. Huomioikaa kuitenkin, ettei kysymys tällöin ole uuden asiakirjan laatimiseen rinnastettavasta toimenpiteestä (KHO 2007:39). Pyydän, että päätöksen yhteydessä annetaan JulkisuusL:n 14 §:n edellyttämät tiedot; kuten yksilöimään mihin lakiin kieltäytyminen perustuu, jos päätös on joltain osin kielteinen. Myös salassapitoperuste on perusteltava (kts. HaVM 31/1998 s.10). Lisäksi pyydän asian käsittelyä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan tiedon. Lähtökohta julkisuuslain 16 §:n mukaan on, että tieto annetaan pyytäjän haluamalla tavalla. Pyydän tietoa sähköisesti excel-taulukkona.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö Helsingin Kaupungin hammashoidon työntekijöiden määräaikaisista työsuhteista [#877]
Date
Dec. 14, 2019, 3:39 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän tietoa, josta ilmenee Helsingin Kaupungin hammashoidon työntekijöiden työsuhdemuoto, ja jos henkilö on ollut määräaikaisissa työsopimuksissa niin; nykyisen määräaikaisen työsopimuksen kesto ja niiden lukumäärä, sekä määräaikasuuden perusteet viimeisen 15-vuoden aikana Helsingin Kaupungin palveluksessa. Oikeus pyytää tietoa perustuu JulkisuusL:in 9 §:n yleisöjulkisuudesta. Kunnan liikelaitokset kuuluvat JulkisuusL:in 4 §:n mukaan julkisuuslain soveltamisalaan. Tietopyyntö kohdistuu asiakirjaan, joka voidaan toimittaa esimerkiksi taulukkona ja sanallisesti, kysymys on siis JulkisuusL:in 5 §:n tarkoittamasta viranomaisen asiakirjasta. Kun tietopyyntö voi sellaisenaan sisältää yksityisyyden suojaa loukkaavia tietoja, on kuitenkin tiedot annettava JulkisuusL:n 10 §:n mukaisesti siltä osin kuin ne ovat julkisia, salaten salassa pidettävät tiedot. Huomioikaa kuitenkin, ettei kysymys tällöin ole uuden asiakirjan laatimiseen rinnastettavasta toimenpiteestä (KHO 2007:39). Pyydän, että päätöksen yhteydessä annetaan JulkisuusL:n 14 §:n edellyttämät tiedot; kuten yksilöimään mihin lakiin kieltäytyminen perustuu, jos päätös on joltain osin kielteinen. Myös salassapitoperuste on perusteltava (kts. HaVM 31/1998 s.10). Lisäksi pyydän asian käsittelyä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan tiedon. Lähtökohta julkisuuslain 16 §:n mukaan on, että tieto annetaan pyytäjän haluamalla tavalla. Pyydän tietoa sähköisesti excel-taulukkona.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 months, 3 weeks agoDec. 14, 2019, 3:41 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 14, 2019, 3:42 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 3 months, 3 weeks agoDec. 14, 2019, 3:43 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-013047/Helsingin kaupunki
Date
Dec. 16, 2019, 8:27 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Helsingin kaupungin hammashoidon työntekijöiden määräaikaiset työsuhteet, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-013047.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 3 months, 3 weeks agoDec. 16, 2019, 8:28 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-013047/Helsingin kaupunki [#877]
Date
Dec. 28, 2019, 10:44 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö Helsingin Kaupungin hammashoidon työntekijöiden määräaikaisista työsuhteista" (14.12.2019, #877) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 877 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 3 months, 1 week agoDec. 28, 2019, 10:44 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 28, 2019, 10:48 p.m.

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 3 months, 1 week agoDec. 28, 2019, 10:49 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 2 months, 3 weeks agoJan. 17, 2020, 1:55 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
suojattu.sahkoposti@hel.fi – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyynöön tilasta
Date
Jan. 17, 2020, 1:55 p.m.

Luottamuksellinen / Konfidentiellt / Confidential Aihe / Ämne / Subject Vastaus tietopyynöön tilasta https://securemail.hel.fi/message.cgi... Olet saanut luottamuksellisen viestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 30 päivän ajan. Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. You have received a confidential message. The message can be opened and replied to from the link above. The connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 30 days at most.
  1. 1 month, 1 week agoFeb. 27, 2020, 8:48 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Tietopyyntö Helsingin Kaupungin hammashoidon työntekijöiden määräaikaisista työsuhteista' public.
On Jan. 26, 2020, 8:46 a.m., Joonas Kajava wrote:

Hei, linkki ei avaudu. Saisinko tarkistuksen linkin toimivuudesta. Terveisin Joonas

Hei, linkki ei avaudu. Saisinko tarkistuksen linkin toimivuudesta.

Terveisin Joonas

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyynöön tilasta [#877]
Date
Feb. 27, 2020, 8:49 p.m.
To
Helsinki

Vastaatteko tietopyyntöön? Request Number: 877 Reply To: <<email address>> Post Address: <<Name removed >> << Name removed >>
  1. 1 month, 1 week agoFeb. 27, 2020, 8:49 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
On Feb. 27, 2020, 8:50 p.m., Joonas Kajava wrote:

Hei, vastaisitteko tietopyyntöön kiitos.