Tietopyyntö epidemialaskelmien lähdekoodeista

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetätte vastauksen tietopyyntöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella toimiva asiantuntijaryhmä on laatinut hallituksen käyttöön epidemialaskelmia. Asiantuntijaryhmä esitteli mallien toimintaa ja parametreja THL:n järjestämässä webinaarissa 11.5.2020. Hallitus on julkisuudessa linjannut, että “kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tulee julkaista”. Analyyseissä käytetyn lähdekoodin avoimuus on kirjattu avoimen tieteen periaatteisiin kansallisissa ja kansainvälisissä linjauksissa. Pyydämme, että THL luovuttaa julkisuuslain mukaisesti sähköisen kopion lähdekoodeista, joilla hallituksen käyttöön toimitetut asiantuntijaryhmän epidemialaskelmat on tuotettu. Lähdekoodeilla tarkoitamme tietokoneella suoritettavaa koodia ja sen tarvitsemia parametreja ja muita tietoja, jotka suorittamalla THL:n asiantuntijaryhmän laatimat epidemialaskelmat on tuotettu. Julkisuuslain mukaan viranomaisen toimivaltaan kuuluu pelkästään sellaisten julkisuuden rajoitusten asettaminen, joita voidaan pitää perustuslaissa tarkoitetulla tavalla välttämättömänä. Pyydämme toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti. Mikäli osa pyydetyistä tiedoista on salassapidettäviä, pyydämme toimittamaan 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa kaiken tämän tietopyynnön alaisen materiaalin, jonka voitte toimittaa, sekä valituskelpoisen päätöksen, joka sisältää salassapidolle tietuekohtaiset perustelut. Pyydämme toimittamaan aineiston viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Lähdekoodit pyydämme tavanomaisessa avoimessa tiedostomuodossaan. Tietoaineistot pyydämme avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset muut dokumentit pyydämme uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne verkkosivulla. Pyydämme toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydämme viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
Subject
Tietopyyntö epidemialaskelmien lähdekoodeista [#966]
Date
May 13, 2020, 9:27 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetätte vastauksen tietopyyntöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella toimiva asiantuntijaryhmä on laatinut hallituksen käyttöön epidemialaskelmia. Asiantuntijaryhmä esitteli mallien toimintaa ja parametreja THL:n järjestämässä webinaarissa 11.5.2020. Hallitus on julkisuudessa linjannut, että “kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tulee julkaista”. Analyyseissä käytetyn lähdekoodin avoimuus on kirjattu avoimen tieteen periaatteisiin kansallisissa ja kansainvälisissä linjauksissa. Pyydämme, että THL luovuttaa julkisuuslain mukaisesti sähköisen kopion lähdekoodeista, joilla hallituksen käyttöön toimitetut asiantuntijaryhmän epidemialaskelmat on tuotettu. Lähdekoodeilla tarkoitamme tietokoneella suoritettavaa koodia ja sen tarvitsemia parametreja ja muita tietoja, jotka suorittamalla THL:n asiantuntijaryhmän laatimat epidemialaskelmat on tuotettu. Julkisuuslain mukaan viranomaisen toimivaltaan kuuluu pelkästään sellaisten julkisuuden rajoitusten asettaminen, joita voidaan pitää perustuslaissa tarkoitetulla tavalla välttämättömänä. Pyydämme toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti. Mikäli osa pyydetyistä tiedoista on salassapidettäviä, pyydämme toimittamaan 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa kaiken tämän tietopyynnön alaisen materiaalin, jonka voitte toimittaa, sekä valituskelpoisen päätöksen, joka sisältää salassapidolle tietuekohtaiset perustelut. Pyydämme toimittamaan aineiston viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Lähdekoodit pyydämme tavanomaisessa avoimessa tiedostomuodossaan. Tietoaineistot pyydämme avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset muut dokumentit pyydämme uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne verkkosivulla. Pyydämme toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydämme viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
May 13, 2020, 9:27 a.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 4 years agoMay 13, 2020, 9:27 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 4 years agoMay 13, 2020, 9:28 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
Subject
Re: Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response [#966]
Date
May 27, 2020, 10:36 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö epidemialaskelmien lähdekoodeista" (13.5.2020, #966) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Tarmo Toikkanen Pyynnön numero: 966 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
May 27, 2020, 10:36 a.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 4 years agoMay 27, 2020, 10:36 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 4 years agoMay 27, 2020, 10:37 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 3. 4 years agoMay 28, 2020, 3 a.m.: This request became overdue
From
THL lakipalvelut <> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Päätös/THL/2469/3.10.00/2020
Date
June 12, 2020
Status
Request resolved
Attachments

From
THL lakipalvelut <lakipalvelut@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Päätös/THL/2469/3.10.00/2020
Date
June 12, 2020, 5:05 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä Tarmo Toikkanen, liitteenä päätös valitusosoituksineen tietopyyntöänne koskevassa asiassa THL/2469/3.10.00/2020. THL Lakipalvelut
 1. 3 years, 11 months agoJune 15, 2020, 11:09 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 3 years, 11 months agoJune 15, 2020, 11:10 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) added a reply that was received via snail mail.
 3. 3 years, 11 months agoJune 15, 2020, 11:10 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) published an attachment on request Tietopyyntö epidemialaskelmien lähdekoodeista.
 4. 3 years, 11 months agoJune 15, 2020, 11:11 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Tietopyyntö evätty'.
 5. 3 years, 11 months agoJune 26, 2020, 5:57 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 6. 3 years, 11 months agoJune 27, 2020, 2:45 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) published an attachment on request Tietopyyntö epidemialaskelmien lähdekoodeista.
 7. 3 years, 11 months agoJune 27, 2020, 2:45 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) published an attachment on request Tietopyyntö epidemialaskelmien lähdekoodeista.
 8. 3 years, 11 months agoJune 27, 2020, 2:46 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Request refused'.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Korjattu päätös THL/2469/3.10.00/2020 Tietopyyntö. Epidemialaskelmien lähdekoodit.
Date
Oct. 2, 2020, 4:21 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa korjattu päätös liitteineen asiaanne THL/2469/3.10.00/2020 Tietopyyntö. Epidemialaskelmien lähdekoodit. Toimeksi saaneena, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamo
 1. 3 years, 8 months agoOct. 2, 2020, 4:22 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 7 months agoOct. 3, 2020, 1:38 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) published an attachment on request Tietopyyntö epidemialaskelmien lähdekoodeista.
 3. 3 years, 7 months agoOct. 3, 2020, 1:38 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) published an attachment on request Tietopyyntö epidemialaskelmien lähdekoodeista.
 4. 3 years, 7 months agoOct. 3, 2020, 1:38 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Request Successful'.
 5. 3 years, 7 months agoOct. 25, 2020, 7:49 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Request partially successful'.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
THL/2469/3.10.00/2020 FW: Liitteet HaO 22367/03.04.04.04.01/2020 valituksen johdosta annettuun lausuntoon 1/3
Date
Jan. 18, 2021, 2:44 p.m.
Status
Request resolved

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject THL/2469/3.10.00/2020 FW: Liitteet HaO 22367/03.04.04.04.01/2020 valituksen johdosta annettuun lausuntoon 1/3 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 3 years, 4 months agoJan. 18, 2021, 2:45 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
THL/2469/3.10.00/2020 FW: Liitteet HaO 22367/03.04.04.04.01/2020 valituksen johdosta annettuun lausuntoon 2/3
Date
Jan. 18, 2021, 2:48 p.m.
Status
Request resolved

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject THL/2469/3.10.00/2020 FW: Liitteet HaO 22367/03.04.04.04.01/2020 valituksen johdosta annettuun lausuntoon 2/3 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 3 years, 4 months agoJan. 18, 2021, 2:49 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
THL/2469/3.10.00/2020 FW: Liitteet HaO 22367/03.04.04.04.01/2020 valituksen johdosta annettuun lausuntoon 3/3
Date
Jan. 18, 2021, 2:52 p.m.
Status
Request resolved

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject THL/2469/3.10.00/2020 FW: Liitteet HaO 22367/03.04.04.04.01/2020 valituksen johdosta annettuun lausuntoon 3/3 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 3 years, 4 months agoJan. 18, 2021, 2:53 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
Subject
Re: THL/2469/3.10.00/2020 FW: Liitteet HaO 22367/03.04.04.04.01/2020 valituksen johdosta annettuun lausuntoon 3/3 [#966]
Date
Jan. 19, 2021, 8:16 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Lähetitte kolme turvaviestiä. Mikään niistä ei aukea, vaan antaa virheilmoituksen: Error If you copied the above address, please check that it is correct. If the address is correct, please contact the sender of this message for more help. Voitteko lähettää turvaviestit suoraan omaan sähköpostiini, <<sähköpostiosoite>> Kiitokset! ... Ystävällisin terveisin Tarmo Toikkanen Pyynnön numero: 966 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Jan. 19, 2021, 8:17 a.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years, 4 months agoJan. 19, 2021, 8:17 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 4 months agoJan. 19, 2021, 8:18 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 3. 3 years, 4 months agoJan. 19, 2021, 8:43 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 4. 3 years, 4 months agoJan. 28, 2021, 8:25 a.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VL: Lisämateriaalia liittyen asiaan THL 3990/4.00.00/2020
Date
Jan. 31, 2022, 11:18 a.m.
Attachments

Hei, Liittyen asiaan THL 3990/4.00.00/2020 (asia 22367/2020 Helsingin hallinto-oikeudessa), toimitamme teille oheisen koodipalikan, joka liittyvät Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportin (VN 2020:12) kuvan 21 laskentaan, joka on toimitettu muilta osin aiemmin. Nyt toimitettavan koodipalikan merkitys on muokata excel- ja csv-muotoiset aineistotiedostot mallinnuksessa käytettävän laskentaohjelmiston käyttämään formaattiin. Ystävällisin terveisin, Tuuli Karppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 1. 2 years, 3 months agoJan. 31, 2022, 11:19 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 1 year, 11 months agoJune 6, 2022, 3:38 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Request partially successful'.