Tietopyyntö: Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta

Request to:
Helsingin yliopisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyytäisin diaariluettelon kaikista Helsingin yliopiston lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Näitä arvioita on antanut ainakin Helsingin yliopiston (Hjelt-instituutin) oikeuslääketieteen laitoksen professori Erkki Vuori. Lähettäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<email address>>

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Tietopyyntö: Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#466]
Date
Sept. 19, 2017, 1:09 p.m.
To
Helsingin yliopisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista Helsingin yliopiston lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Näitä arvioita on antanut ainakin Helsingin yliopiston (Hjelt-instituutin) oikeuslääketieteen laitoksen professori Erkki Vuori. Lähettäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/466/up/1bb84f528e0a42bf00963f79f3f2f0dda4f0e297/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 6 years agoSept. 19, 2017, 1:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Helsingin yliopisto.
From
"Laura Karppinen, VT/VH, Lakimies, yleishallinto" <> – Helsingin yliopisto
Subject
FW: Tietopyyntönne Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#466]: täydennyspyyntö
Date
Oct. 5, 2017
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Kiitos viestistä 19.9.2017. Tiedustelunne asianumero on HY/709/00.13.02/2017. Helsingin yliopisto diarioi lausunnot lausuntopyyntöasian yhteyteen, esim. ”Lausuntopyyntö kansallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevasta ohjelmasta YM026:00/2016, Määräaika 31.3.2017”. Huumausaineen vaarallisuuden arviointia koskeva lausunto on siten diarioitu tällaisella nimellä, jos sitä koskeva lausuntopyyntö on otsikoitu huumausaineen vaarallisuuden arviointia koskevaksi. Jos tällainen arvio on annettu esimerkiksi kansallisia vaarallisia kemikaaleja koskevasta ohjelmasta lähetettyyn lausuntopyyntöön, arvio on diarioitu lausuntopyynnön nimellä. Diaaritietojen perusteella ei näin ollen ilmene kattavasti, mitkä yliopiston antamat lausunnot koskevat huumausaineen vaarallisuuden arviointia. Lausuntoasioita ei luokitella asiasisällön mukaan, vaan kaikki lausuntoasiat ovat samassa lausuntoasioiden asialuokassa. Pyydän Teitä ystävällisesti täydentämään tietopyyntöänne JulkL 13 §:n 1 momentin mukaisesti seuraavasti: -Millä ajanjaksolla annettuja lausuntoja tarkoitatte -Viestinne perusteella ei ole selvää, tarkoitatteko yliopistolle osoitettuun yleiseen, esim. lainsäädäntöön suunniteltua muutosta koskevaan lausuntopyyntöön annettuja lausuntoja (ks. esimerkki yllä) vai yliopiston yksittäiseltä työntekijältä pyydettyjä asiantuntijalausuntoja esimerkiksi oikeudenkäyntiin vai molempia, pyydämme tähän täsmennystä. Siltä osin kuin lausuntopyyntö koskee yliopiston työntekijän esimerkiksi oikeudenkäynnin osapuolille yksityisenä asiantuntijana antamia lausuntoja, lausunnot eivät kuulu JulkL soveltamisalaan (JulkL 5 § 3 mom 4 k). -Siltä osin kuin tarkoitatte yliopiston yksittäiseltä työntekijältä suoraan pyydettyjä asiantuntijalausuntoja, keiltä työntekijöiltä; jos lausuntopyyntöä ei ole osoitettu viranomaiselle vaan suoraan yksittäiselle työntekijälle, sitä ei ole diarioitu keskitettyyn asianhallintajärjestelmäämme, joten tieto kootaan erikseen. Voitte toimittaa täydennyksen kirjaamoon, <<sähköpostiosoite>> (muut yhteystiedot ks. https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/...). Täydennyksessä pyydetään mainitsemaan asianumero HY/709/00.13.02/2017. JulkL 14 §:n 4 momentissa tarkoitettu määräaika lasketaan JulkL 13 §:n 1 momentin mukaisesti siitä, kun viranomainen on saanut riittävästi yksilöidyn tietopyynnön.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Tietopyyntö: Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#466]
Date
Oct. 5, 2017, 1:20 p.m.
To
Helsingin yliopisto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö: Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta" (19.9.2017, #466) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 3 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Muistutamme laittamaan vastauksestanne myös kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> sen perilletulon varmistamiseksi. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 466 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 5 years, 11 months agoOct. 5, 2017, 1:21 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Helsingin yliopisto.
From
"Karppinen, Laura J" <laura.j.karppinen@helsinki.fi> – Helsingin yliopisto
Subject
FW: Tietopyyntönne Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#466]: täydennyspyyntö
Date
Oct. 5, 2017, 3:04 p.m.

Hyvä vastaanottaja, Alla asiakirjapyyntöönne täydennyspyyntö, joka on lähetetty jo 21.9.2017. Valitettavasti en epähuomiossa lähettänyt täydennyspyynnöstä kopiota ilmoittamaanne osoitteeseen, mitä pahoittelen. Oikea-aikaisen vastaamisen kannalta tällä ei ole merkitystä, kun asiakirjapyynnössä nimenomaisesti oli todettu "Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön." Pystymme käsittelemään asiakirjapyyntönne, kun olemme saaneet täydennyksen. Ystävällisin terveisin Laura Karppinen *** Laura Karppinen, VT/VH Lakimies/jurist/legal counsel, yleishallinto/allmän förvaltning/administrative services PL/PB 53, Fabianinkatu/Fabiansgatan 32 00014 Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet/University of Helsinki puh./tel. 0294140855, 050-3182296 <<sähköpostiosoite>> From: Karppinen, Laura J Sent: 21. syyskuuta 2017 10:11 To: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Subject: Tietopyyntönne Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#466]: täydennyspyyntö Hyvä vastaanottaja, Kiitos viestistä 19.9.2017. Tiedustelunne asianumero on HY/709/00.13.02/2017. Helsingin yliopisto diarioi lausunnot lausuntopyyntöasian yhteyteen, esim. "Lausuntopyyntö kansallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevasta ohjelmasta YM026:00/2016, Määräaika 31.3.2017". Huumausaineen vaarallisuuden arviointia koskeva lausunto on siten diarioitu tällaisella nimellä, jos sitä koskeva lausuntopyyntö on otsikoitu huumausaineen vaarallisuuden arviointia koskevaksi. Jos tällainen arvio on annettu esimerkiksi kansallisia vaarallisia kemikaaleja koskevasta ohjelmasta lähetettyyn lausuntopyyntöön, arvio on diarioitu lausuntopyynnön nimellä. Diaaritietojen perusteella ei näin ollen ilmene kattavasti, mitkä yliopiston antamat lausunnot koskevat huumausaineen vaarallisuuden arviointia. Lausuntoasioita ei luokitella asiasisällön mukaan, vaan kaikki lausuntoasiat ovat samassa lausuntoasioiden asialuokassa. Pyydän Teitä ystävällisesti täydentämään tietopyyntöänne JulkL 13 §:n 1 momentin mukaisesti seuraavasti: -Millä ajanjaksolla annettuja lausuntoja tarkoitatte -Viestinne perusteella ei ole selvää, tarkoitatteko yliopistolle osoitettuun yleiseen, esim. lainsäädäntöön suunniteltua muutosta koskevaan lausuntopyyntöön annettuja lausuntoja (ks. esimerkki yllä) vai yliopiston yksittäiseltä työntekijältä pyydettyjä asiantuntijalausuntoja esimerkiksi oikeudenkäyntiin vai molempia, pyydämme tähän täsmennystä. Siltä osin kuin lausuntopyyntö koskee yliopiston työntekijän esimerkiksi oikeudenkäynnin osapuolille yksityisenä asiantuntijana antamia lausuntoja, lausunnot eivät kuulu JulkL soveltamisalaan (JulkL 5 § 3 mom 4 k). -Siltä osin kuin tarkoitatte yliopiston yksittäiseltä työntekijältä suoraan pyydettyjä asiantuntijalausuntoja, keiltä työntekijöiltä; jos lausuntopyyntöä ei ole osoitettu viranomaiselle vaan suoraan yksittäiselle työntekijälle, sitä ei ole diarioitu keskitettyyn asianhallintajärjestelmäämme, joten tieto kootaan erikseen. Voitte toimittaa täydennyksen kirjaamoon, <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > (muut yhteystiedot ks. https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/...). Täydennyksessä pyydetään mainitsemaan asianumero HY/709/00.13.02/2017. JulkL 14 §:n 4 momentissa tarkoitettu määräaika lasketaan JulkL 13 §:n 1 momentin mukaisesti siitä, kun viranomainen on saanut riittävästi yksilöidyn tietopyynnön. Ystävällisin terveisin Laura Karppinen *** Laura Karppinen, VT/VH Lakimies/jurist/legal counsel, yleishallinto/allmän förvaltning/administrative services PL/PB 53, Fabianinkatu/Fabiansgatan 32 00014 Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet/University of Helsinki puh./tel. 0294140855, 050-3182296 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
From
"Karppinen, Laura J" <laura.j.karppinen@helsinki.fi> – Helsingin yliopisto
Subject
FW: Tietopyyntönne Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#466]: täydennyspyyntö
Date
Oct. 5, 2017, 3:04 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Alla asiakirjapyyntöönne täydennyspyyntö, joka on lähetetty jo 21.9.2017. Valitettavasti en epähuomiossa lähettänyt täydennyspyynnöstä kopiota ilmoittamaanne osoitteeseen, mitä pahoittelen. Oikea-aikaisen vastaamisen kannalta tällä ei ole merkitystä, kun asiakirjapyynnössä nimenomaisesti oli todettu "Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön." Pystymme käsittelemään asiakirjapyyntönne, kun olemme saaneet täydennyksen. Ystävällisin terveisin Laura Karppinen *** Laura Karppinen, VT/VH Lakimies/jurist/legal counsel, yleishallinto/allmän förvaltning/administrative services PL/PB 53, Fabianinkatu/Fabiansgatan 32 00014 Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet/University of Helsinki puh./tel. 0294140855, 050-3182296 <<sähköpostiosoite>> From: Karppinen, Laura J Sent: 21. syyskuuta 2017 10:11 To: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Subject: Tietopyyntönne Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#466]: täydennyspyyntö Hyvä vastaanottaja, Kiitos viestistä 19.9.2017. Tiedustelunne asianumero on HY/709/00.13.02/2017. Helsingin yliopisto diarioi lausunnot lausuntopyyntöasian yhteyteen, esim. "Lausuntopyyntö kansallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevasta ohjelmasta YM026:00/2016, Määräaika 31.3.2017". Huumausaineen vaarallisuuden arviointia koskeva lausunto on siten diarioitu tällaisella nimellä, jos sitä koskeva lausuntopyyntö on otsikoitu huumausaineen vaarallisuuden arviointia koskevaksi. Jos tällainen arvio on annettu esimerkiksi kansallisia vaarallisia kemikaaleja koskevasta ohjelmasta lähetettyyn lausuntopyyntöön, arvio on diarioitu lausuntopyynnön nimellä. Diaaritietojen perusteella ei näin ollen ilmene kattavasti, mitkä yliopiston antamat lausunnot koskevat huumausaineen vaarallisuuden arviointia. Lausuntoasioita ei luokitella asiasisällön mukaan, vaan kaikki lausuntoasiat ovat samassa lausuntoasioiden asialuokassa. Pyydän Teitä ystävällisesti täydentämään tietopyyntöänne JulkL 13 §:n 1 momentin mukaisesti seuraavasti: -Millä ajanjaksolla annettuja lausuntoja tarkoitatte -Viestinne perusteella ei ole selvää, tarkoitatteko yliopistolle osoitettuun yleiseen, esim. lainsäädäntöön suunniteltua muutosta koskevaan lausuntopyyntöön annettuja lausuntoja (ks. esimerkki yllä) vai yliopiston yksittäiseltä työntekijältä pyydettyjä asiantuntijalausuntoja esimerkiksi oikeudenkäyntiin vai molempia, pyydämme tähän täsmennystä. Siltä osin kuin lausuntopyyntö koskee yliopiston työntekijän esimerkiksi oikeudenkäynnin osapuolille yksityisenä asiantuntijana antamia lausuntoja, lausunnot eivät kuulu JulkL soveltamisalaan (JulkL 5 § 3 mom 4 k). -Siltä osin kuin tarkoitatte yliopiston yksittäiseltä työntekijältä suoraan pyydettyjä asiantuntijalausuntoja, keiltä työntekijöiltä; jos lausuntopyyntöä ei ole osoitettu viranomaiselle vaan suoraan yksittäiselle työntekijälle, sitä ei ole diarioitu keskitettyyn asianhallintajärjestelmäämme, joten tieto kootaan erikseen. Voitte toimittaa täydennyksen kirjaamoon, <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > (muut yhteystiedot ks. https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/...). Täydennyksessä pyydetään mainitsemaan asianumero HY/709/00.13.02/2017. JulkL 14 §:n 4 momentissa tarkoitettu määräaika lasketaan JulkL 13 §:n 1 momentin mukaisesti siitä, kun viranomainen on saanut riittävästi yksilöidyn tietopyynnön. Ystävällisin terveisin Laura Karppinen *** Laura Karppinen, VT/VH Lakimies/jurist/legal counsel, yleishallinto/allmän förvaltning/administrative services PL/PB 53, Fabianinkatu/Fabiansgatan 32 00014 Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet/University of Helsinki puh./tel. 0294140855, 050-3182296 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 11 months agoOct. 5, 2017, 3:56 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Tietopyyntö: Annetut lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta' public.
  2. 5 years, 11 months agoOct. 5, 2017, 3:59 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  3. 5 years, 11 months agoOct. 9, 2017, 4:32 p.m.: Received an email from Helsingin yliopisto.
  4. 5 years, 11 months agoOct. 9, 2017, 4:32 p.m.: Received an email from Helsingin yliopisto.