Tietopyyntö

Request to:
Tulli
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Hei, haluaisin tietää mitä toimia poliisin osalta on minuun kohdistunut ajalla 1.1.2009- 31.12.2011. Elämäni oli tuolloin edesvastuuttomassa tilassa ja pyynnön tarkoitus on selventää tuo ajanjakso elämästäni ja jatkaa elämässä eteenpäin.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö [#775]
Date
Aug. 22, 2019, 1:57 p.m.
To
Tulli
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, haluaisin tietää mitä toimia poliisin osalta on minuun kohdistunut ajalla 1.1.2009- 31.12.2011. Elämäni oli tuolloin edesvastuuttomassa tilassa ja pyynnön tarkoitus on selventää tuo ajanjakso elämästäni ja jatkaa elämässä eteenpäin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: Tietopyyntö [#775]
Date
Aug. 22, 2019, 1:57 p.m.
Status
Request resolved

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
Automaattinen vastaus: Tietopyyntö [#775]
Date
Aug. 22, 2019, 1:57 p.m.
Status
Request resolved

Tullin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. ------------------------------------------------------------------- Tullens registratorskontor har mottagit ert meddelande. --------------------------------------------------------- Customs registry office has received your message. ------------------------------------------------------------------ Tulli/Tull/Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn/tel. +358 (0) 29 552 7000
  1. 4 years, 10 months agoAug. 22, 2019, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tulli.
  2. 4 years, 10 months agoAug. 22, 2019, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Tietopyyntö' public.
  3. 4 years, 10 months agoAug. 22, 2019, 1:58 p.m.: Received an email from Tulli.
From
Kapanen Katja <katja.kapanen@tulli.fi> – Tulli
Subject
VL: Tietopyyntö [#775]
Date
Aug. 22, 2019, 3:46 p.m.

Hei, pyyntönne liittyy poliisin tietoihin, joten olemme siirtäneet pyyntönne heidän käsiteltäväksi. Ystävällisin terveisin Katja Kapanen Tullin tietosuojavastaava
From
Kapanen Katja <katja.kapanen@tulli.fi> – Tulli
Subject
VL: Tietopyyntö [#775]
Date
Aug. 22, 2019, 3:46 p.m.

Hei, pyyntönne liittyy poliisin tietoihin, joten olemme siirtäneet pyyntönne heidän käsiteltäväksi. Ystävällisin terveisin Katja Kapanen Tullin tietosuojavastaava
  1. 4 years, 10 months agoAug. 22, 2019, 3:47 p.m.: Received an email from Tulli.
  2. 4 years, 9 months agoSept. 7, 2019, 9:07 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.
  3. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 11:56 a.m.: Received an email from Tulli.
  4. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 11:57 a.m.: Received an email from Tulli.
  5. 4 years, 7 months agoOct. 26, 2019, 10:18 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request refused'.