Tietopyyntö

Request to:
Helsingin poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Hei, haluaisin tietää mitä toimia poliisin osalta on minuun kohdistunut ajalla 1.1.2009- 31.12.2011. Elämäni oli tuolloin edesvastuuttomassa tilassa ja pyynnön tarkoitus on selventää tuo ajanjakso elämästäni ja jatkaa elämässä eteenpäin.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö [#774]
Date
Aug. 22, 2019, 1:52 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, haluaisin tietää mitä toimia poliisin osalta on minuun kohdistunut ajalla 1.1.2009- 31.12.2011. Elämäni oli tuolloin edesvastuuttomassa tilassa ja pyynnön tarkoitus on selventää tuo ajanjakso elämästäni ja jatkaa elämässä eteenpäin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Aug. 22, 2019, 1:53 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Aug. 22, 2019, 1:53 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 10 months agoAug. 22, 2019, 1:53 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
  2. 4 years, 10 months agoAug. 22, 2019, 1:54 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
  3. 4 years, 10 months agoAug. 22, 2019, 1:54 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Tietopyyntö' public.
From
oikeudelliset.asiat.helsinki@poliisi.fi – Helsingin poliisilaitos
Subject
Jakelu Toimeksi: Helsingin poliisilaitoksen lisäselvityspyyntö
Date
Aug. 23, 2019, 2:37 p.m.
Attachments

Jakelu: << Nimi poistettu >> ToivonenHelsingin poliisilaitos pyytää teitä vastaamaan tähän kirjeeseen ja yksilöimään pyyntönne tarkemmin 6.9.2019 mennessä. Muutoin asianne käsittely loppuu Helsingin poliisilaitoksessa ja suljemme asian asiankäsittelyjärjestelmässämme.Lähettäjä:Helsingin poliisilaitos, OikeusyksikköHelsingin poliisilaitos on lähettänyt nämä asiakirjat 23.08.2019 14:37:25 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö pyytäjän omista toimistaAsian tunnus: POL-2019-47046Valmistelija: Niina UskaliTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Lisäselvityspyyntö Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 23.08.2019 13:43:35Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
From
oikeudelliset.asiat.helsinki@poliisi.fi – Helsingin poliisilaitos
Subject
Jakelu Toimeksi: Helsingin poliisilaitoksen lisäselvityspyyntö
Date
Aug. 23, 2019, 2:37 p.m.
Attachments

Jakelu: << Nimi poistettu >> ToivonenHelsingin poliisilaitos pyytää teitä vastaamaan tähän kirjeeseen ja yksilöimään pyyntönne tarkemmin 6.9.2019 mennessä. Muutoin asianne käsittely loppuu Helsingin poliisilaitoksessa ja suljemme asian asiankäsittelyjärjestelmässämme.Lähettäjä:Helsingin poliisilaitos, OikeusyksikköHelsingin poliisilaitos on lähettänyt nämä asiakirjat 23.08.2019 14:37:25 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö pyytäjän omista toimistaAsian tunnus: POL-2019-47046Valmistelija: Niina UskaliTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Lisäselvityspyyntö Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 23.08.2019 13:43:35Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 10 months agoAug. 23, 2019, 2:38 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
  2. 4 years, 9 months agoSept. 7, 2019, 9:08 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.
  3. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 11:56 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
  4. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 11:59 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
  5. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 4:57 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request refused'.