THL avointen tietoaineistojen käyttöehdot

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyytäisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) voimassa olevista päätöksistä, jotka koskevat avointen tietoaineistojen käyttöehtoja ja THL:n kehittämien tai tilaamien ohjelmistojen avointa lisensointia sekä kopiota näistä päätösasiakirjoista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
THL avointen tietoaineistojen käyttöehdot [#1196]
Date
Jan. 26, 2021, 11:15 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) voimassa olevista päätöksistä, jotka koskevat avointen tietoaineistojen käyttöehtoja ja THL:n kehittämien tai tilaamien ohjelmistojen avointa lisensointia sekä kopiota näistä päätösasiakirjoista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Jan. 26, 2021, 11:15 p.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 3 years, 5 months agoJan. 26, 2021, 11:15 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 3 years, 5 months agoJan. 26, 2021, 11:16 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus 26.1.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lähettämäänne asiakirjapyyntöön. Asianumero THL/505/3.10.00/2021
Date
Feb. 4, 2021, 9:07 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Oheisessa liitteessä vastaus 26.1.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lähettämäänne asiakirjapyyntöön. Tiedonhallintajohtajalta saadun tiedon mukaan, ohjelmistolisensseistä ei ole vastaavaa päätöstä. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  1. 3 years, 5 months agoFeb. 4, 2021, 9:08 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 3 years, 5 months agoFeb. 4, 2021, 9:13 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request THL avointen tietoaineistojen käyttöehdot.
  3. 3 years, 5 months agoFeb. 4, 2021, 9:14 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.
  4. 3 years, 5 months agoFeb. 4, 2021, 9:14 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus 26.1.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lähettämäänne asiakirjapyyntöön. Asianumero THL/505/3.10.00/2021 [#1196]
Date
Feb. 4, 2021, 9:17 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kiitos. Päätöksessä todetaan, että päätös ei koske ohjelmistolisenssejä, koska CC-lisenssit eivät sovellu ohjelmistoille. On huomionarvoista, että samassa yhteydessä todetaan "ohjelmistot vaativat ohjelmistoihin kohdistetun käyttömäärittelyn kuten EUPL v.1.1". ... Sincerely yours << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1196 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Feb. 4, 2021, 9:17 a.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 3 years, 5 months agoFeb. 4, 2021, 9:18 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 3 years, 5 months agoFeb. 4, 2021, 9:18 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  3. 3 years, 5 months agoFeb. 15, 2021, 10:51 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.