Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit

Request to:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Valtioneuvoston tiedotteen mukaan: "Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 11.11.2016 Terrafamen kaivostoiminnan tilannetta. Ministerivaliokunta linjasi, että Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy voivat jatkaa käynnissä olevia yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja tarvittaessa myös 31.12.2016 jälkeen, jos tämä on tarkoituksenmukaista parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi." Pyytäisin ministeriötä lähettämään päätöksen perusteena olevat dokumentit. Erityisesti pyytäisin saada tiedon siitä, mikä on Terrafamen oletus nikkelin tulevasta hintakehityksestä, jolle valtio-omistaja perustaa lisärahoituksen myöntämisen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit [#400]
Date
Nov. 15, 2016, 11:34 a.m.
To
Työ- ja elinkeinoministeriö
Status
Awaiting response

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan: "Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 11.11.2016 Terrafamen kaivostoiminnan tilannetta. Ministerivaliokunta linjasi, että Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy voivat jatkaa käynnissä olevia yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja tarvittaessa myös 31.12.2016 jälkeen, jos tämä on tarkoituksenmukaista parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi." Pyytäisin ministeriötä lähettämään päätöksen perusteena olevat dokumentit. Erityisesti pyytäisin saada tiedon siitä, mikä on Terrafamen oletus nikkelin tulevasta hintakehityksestä, jolle valtio-omistaja perustaa lisärahoituksen myöntämisen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.
<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/400/up/aa85b0779957d91b164d5d2bd40e24d2de6642c9/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 2 months agoNov. 15, 2016, 11:35 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"TEMasianhallinta@tem.fi" <> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
Vastaus tietopyyntöön: Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit
Date
Nov. 30, 2016
Status
Request resolved
Attachments

Asia/Ärende: Tietopyyntö Asianumero/Ärendenummer: TEM/2192/03.10.03/2016 Käsittelijä/Handläggare: Bussman4 Susanne Käsittelijän puhelinnumero/Handläggarens telefonnummer: 0295160634 Ohessa tiedoksi/För kännedom bifogas: Hei Tällainen vastaus on lähtenyt tietopyyntö-sivulle eilen. Tämä viesti on lähetetty työ- ja elinkeinoministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä, tähän viestiin ei voi vastata sähköpostilla. Detta meddelande har skickats från arbets- och näringsministeriets ärendehanteringssystem, det är inte möjligt att svara på meddelandet per e-post. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. Ytterligare information fås av den som sköter ärendet.
  1. 6 years, 1 month agoNov. 30, 2016, 1 a.m.: This request became overdue
  2. 6 years, 1 month agoDec. 20, 2016, 10:50 a.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
  3. 6 years, 1 month agoDec. 20, 2016, 10:53 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.
  4. 6 years, 1 month agoDec. 20, 2016, 10:53 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.
  5. 6 years, 1 month agoDec. 20, 2016, 10:53 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.
  6. 6 years, 1 month agoDec. 20, 2016, 10:53 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.
  7. 6 years, 1 month agoDec. 20, 2016, 10:53 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.
  8. 6 years, 1 month agoDec. 20, 2016, 11:41 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.