Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit

Pyynnön vastaanottaja:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Valtioneuvoston tiedotteen mukaan: "Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 11.11.2016 Terrafamen kaivostoiminnan tilannetta. Ministerivaliokunta linjasi, että Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy voivat jatkaa käynnissä olevia yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja tarvittaessa myös 31.12.2016 jälkeen, jos tämä on tarkoituksenmukaista parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi." Pyytäisin ministeriötä lähettämään päätöksen perusteena olevat dokumentit. Erityisesti pyytäisin saada tiedon siitä, mikä on Terrafamen oletus nikkelin tulevasta hintakehityksestä, jolle valtio-omistaja perustaa lisärahoituksen myöntämisen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit [#400]
Päivämäärä
15. marraskuuta 2016 kello 11.34
Vastaanottaja
Työ- ja elinkeinoministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan: "Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 11.11.2016 Terrafamen kaivostoiminnan tilannetta. Ministerivaliokunta linjasi, että Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy voivat jatkaa käynnissä olevia yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja tarvittaessa myös 31.12.2016 jälkeen, jos tämä on tarkoituksenmukaista parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi." Pyytäisin ministeriötä lähettämään päätöksen perusteena olevat dokumentit. Erityisesti pyytäisin saada tiedon siitä, mikä on Terrafamen oletus nikkelin tulevasta hintakehityksestä, jolle valtio-omistaja perustaa lisärahoituksen myöntämisen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.
<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/400/up/aa85b0779957d91b164d5d2bd40e24d2de6642c9/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten15. marraskuuta 2016 kello 11.35: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Työ- ja elinkeinoministeriö.
Lähettäjä
"TEMasianhallinta@tem.fi" <> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Otsikko
Vastaus tietopyyntöön: Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit
Päivämäärä
30. marraskuuta 2016
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Asia/Ärende: Tietopyyntö Asianumero/Ärendenummer: TEM/2192/03.10.03/2016 Käsittelijä/Handläggare: Bussman4 Susanne Käsittelijän puhelinnumero/Handläggarens telefonnummer: 0295160634 Ohessa tiedoksi/För kännedom bifogas: Hei Tällainen vastaus on lähtenyt tietopyyntö-sivulle eilen. Tämä viesti on lähetetty työ- ja elinkeinoministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä, tähän viestiin ei voi vastata sähköpostilla. Detta meddelande har skickats från arbets- och näringsministeriets ärendehanteringssystem, det är inte möjligt att svara på meddelandet per e-post. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. Ytterligare information fås av den som sköter ärendet.
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten30. marraskuuta 2016 kello 1.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
  2. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten20. joulukuuta 2016 kello 10.50: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  3. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten20. joulukuuta 2016 kello 10.53: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.
  4. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten20. joulukuuta 2016 kello 10.53: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.
  5. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten20. joulukuuta 2016 kello 10.53: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.
  6. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten20. joulukuuta 2016 kello 10.53: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.
  7. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten20. joulukuuta 2016 kello 10.53: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Request Successful'.
  8. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten20. joulukuuta 2016 kello 11.41: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Terrafamen lisärahoituspäätöksen taustadokumentit.