Tarkka luku MT-diagnooseista TYKSin päivystyksessä, kun oireille ei ole löytynyt selitystä

Request to:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Dec. 1, 2020 - 2 months, 3 weeks ago
Summary of Request
Tarkka luku potilaista, joille on ensimmäisellä käyntikerralla diagnosoitu mielenterveyssairaus- tai häiriö (sekä akuutti, että krooninen), kun oirekuvaan ei ole löytynyt selkeyttä. Vuosilta 2016-2020. Koskee kaikkia osastoja, mutta vain ensimmäisellä käyntikerralla tehdyt. Pyyntö koskee vain päivystysluontoisia tapauksia.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tarkka luku MT-diagnooseista TYKSin päivystyksessä, kun oireille ei ole löytynyt selitystä [#1110]
Date
Nov. 17, 2020, 12:26 p.m.
To
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tarkka luku potilaista, joille on ensimmäisellä käyntikerralla diagnosoitu mielenterveyssairaus- tai häiriö (sekä akuutti, että krooninen), kun oirekuvaan ei ole löytynyt selkeyttä. Vuosilta 2016-2020. Koskee kaikkia osastoja, mutta vain ensimmäisellä käyntikerralla tehdyt. Pyyntö koskee vain päivystysluontoisia tapauksia.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 months, 1 week agoNov. 17, 2020, 12:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.
  2. 3 months, 1 week agoNov. 17, 2020, 12:38 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Tarkka luku MT-diagnooseista TYKSin päivystyksessä, kun oireille ei ole löytynyt selitystä' public.
  3. 2 months, 3 weeks agoDec. 2, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tarkka luku MT-diagnooseista TYKSin päivystyksessä, kun oireille ei ole löytynyt selitystä [#1110]
Date
Dec. 2, 2020, 9:23 a.m.
To
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta tietopyyntöön lain puitteissa. Voisitteko ystävällisesti ilmoittaa oletteko sen saaneet ja mikä sen tila on. Tietopyyntööni "Tarkka luku MT-diagnooseista TYKSin päivystyksessä, kun oireille ei ole löytynyt selitystä" (17.11.2020, #1110) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1110 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tarkka luku MT-diagnooseista TYKSin päivystyksessä, kun oireille ei ole löytynyt selitystä [#1110]
Date
Dec. 2, 2020, 9:23 a.m.
To
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta tietopyyntöön lain puitteissa. Voisitteko ystävällisesti ilmoittaa oletteko sen saaneet ja mikä sen tila on. Tietopyyntööni "Tarkka luku MT-diagnooseista TYKSin päivystyksessä, kun oireille ei ole löytynyt selitystä" (17.11.2020, #1110) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1110 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 2 months, 3 weeks agoDec. 2, 2020, 9:23 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.
  2. 2 months, 3 weeks agoDec. 2, 2020, 9:24 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.