Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta

Request to:
Korkein oikeus KKO
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyytäisin diaariluettelon kaikista tapauksista, joissa KKO on linjannut katsotaanko jokin huumausaine erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Olkaa hyvä ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<email address>>

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Date
Aug. 18, 2017, 3:52 p.m.
To
Korkein oikeus KKO
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista tapauksista, joissa KKO on linjannut katsotaanko jokin huumausaine erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Olkaa hyvä ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/452/up/3e9c2a02c81e5ee6f223b21b66d8888a99e7ac92/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 6 years, 11 months agoAug. 18, 2017, 3:52 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Korkein oikeus KKO.
From
KKO Kirjaamo <> – Korkein oikeus KKO
Subject
VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Date
Aug. 25, 2017
Status
Request resolved

Hei, tiedustelemaanne seikkaa eli sitä, onko jokin huumausaine katsottu tuomioistuimen ratkaisussa erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi, ei kirjata diaariin. Pyytämäänne luetteloa sellaisista tapauksista, joissa tätä kysymystä on arvioitu, ei sen vuoksi ole muodostettavissa korkeimman oikeuden asianhallinnan hakutoimintojen perusteella. Ystävällisin terveisin, Marina Häggqvist Apulaiskirjaaja Korkein oikeus PL 301, 00171 Helsinki
From
KKO Kirjaamo <korkein.oikeus@oikeus.fi> – Korkein oikeus KKO
Subject
VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Date
Aug. 25, 2017, 4:09 p.m.
Status
Request resolved

Humaania Päihdepolitiikkaa < <nimi ja sähköpostiosoite> > Hei, tiedustelemaanne seikkaa eli sitä, onko jokin huumausaine katsottu tuomioistuimen ratkaisussa erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi, ei kirjata diaariin. Pyytämäänne luetteloa sellaisista tapauksista, joissa tätä kysymystä on arvioitu, ei sen vuoksi ole muodostettavissa korkeimman oikeuden asianhallinnan hakutoimintojen perusteella. Ystävällisin terveisin, Marina Häggqvist Apulaiskirjaaja Korkein oikeus PL 301, 00171 Helsinki
  1. 6 years, 11 months agoAug. 25, 2017, 6:48 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 6 years, 11 months agoAug. 25, 2017, 6:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta' public.
  3. 6 years, 11 months agoAug. 25, 2017, 6:50 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietoa ei ole'.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Date
Aug. 27, 2017, 5:18 p.m.
To
Korkein oikeus KKO

Hyvä vastaanottaja, Millä tavoin voi saada tietoonsa, minkä huumausaineiden vaarallisuudesta korkein oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen? On kai jokin keino etsiä päätöksiä, joissa tarkastelussa RL 50 luku 5 § 2 mom? Toivomme jälleen vastauksesta kopiota sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 452 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 6 years, 10 months agoAug. 27, 2017, 5:19 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Korkein oikeus KKO.
From
KKO Kirjaamo <korkein.oikeus@oikeus.fi> – Korkein oikeus KKO
Subject
VS: VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Date
Sept. 4, 2017, 8:01 a.m.

Hei, korkeimman oikeuden ennakkopäätökset julkaistaan julkisessa Finlex-palvelussa osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/ Finlex-palvelussa on mahdollista tehdä hakuja, käyttäen tässä tapauksessa hakusanana esimerkiksi huumausainerikosta ja rajaamalla hakutulosta tarvittaessa muilla kiinnostuksenne kohteena olevaa teemaa kuvaavilla hakusanoilla. Ystävällisin terveisin, Marina Häggqvist Apulaiskirjaaja Korkein oikeus PL 301, 00171 Helsinki
From
=?utf-8?q?Marina_H=C3=A4ggqvist=2C_Apulaiskirjaaja=2C_Korkein_oikeus?= <> – Korkein oikeus KKO
Subject
VL: VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Date
Sept. 11, 2017
Status
Request resolved

Hei, korkeimman oikeuden ennakkopäätökset julkaistaan julkisessa Finlex-palvelussa osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/ Finlex-palvelussa on mahdollista tehdä hakuja, käyttäen tässä tapauksessa hakusanana esimerkiksi huumausainerikosta ja rajaamalla hakutulosta tarvittaessa muilla kiinnostuksenne kohteena olevaa teemaa kuvaavilla hakusanoilla. Ystävällisin terveisin,
  1. 6 years, 10 months agoSept. 11, 2017, 11:31 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 6 years, 10 months agoSept. 11, 2017, 11:41 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietoa ei ole'.
  3. 6 years, 9 months agoOct. 9, 2017, 4:27 p.m.: Received an email from Korkein oikeus KKO.
  4. 6 years, 9 months agoOct. 9, 2017, 4:28 p.m.: Received an email from Korkein oikeus KKO.
  5. 6 years, 9 months agoOct. 14, 2017, 11:33 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Information not held'.