Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta

Pyynnön vastaanottaja:
Korkein oikeus KKO
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto

Pyytäisin diaariluettelon kaikista tapauksista, joissa KKO on linjannut katsotaanko jokin huumausaine erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Olkaa hyvä ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>>


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Päivämäärä 18. elokuuta 2017 kello 15.52
Vastaanottaja Korkein oikeus KKO
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista tapauksista, joissa KKO on linjannut katsotaanko jokin huumausaine erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Olkaa hyvä ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/452/up/3e9c2a02c81e5ee6f223b21b66d8888a99e7ac92/
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
  1. 5 kuukautta, 1 viikkoitten18. elokuuta 2017 kello 15.52: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Korkein oikeus KKO.
Lähettäjä KKO Kirjaamo <> – Korkein oikeus KKO
Otsikko VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Päivämäärä 25. elokuuta 2017
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Hei, tiedustelemaanne seikkaa eli sitä, onko jokin huumausaine katsottu tuomioistuimen ratkaisussa erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi, ei kirjata diaariin. Pyytämäänne luetteloa sellaisista tapauksista, joissa tätä kysymystä on arvioitu, ei sen vuoksi ole muodostettavissa korkeimman oikeuden asianhallinnan hakutoimintojen perusteella. Ystävällisin terveisin, Marina Häggqvist Apulaiskirjaaja Korkein oikeus PL 301, 00171 Helsinki
Lähettäjä KKO Kirjaamo <korkein.oikeus@oikeus.fi> – Korkein oikeus KKO
Otsikko VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Päivämäärä 25. elokuuta 2017 kello 16.09
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Humaania Päihdepolitiikkaa < <nimi ja sähköpostiosoite> > Hei, tiedustelemaanne seikkaa eli sitä, onko jokin huumausaine katsottu tuomioistuimen ratkaisussa erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi, ei kirjata diaariin. Pyytämäänne luetteloa sellaisista tapauksista, joissa tätä kysymystä on arvioitu, ei sen vuoksi ole muodostettavissa korkeimman oikeuden asianhallinnan hakutoimintojen perusteella. Ystävällisin terveisin, Marina Häggqvist Apulaiskirjaaja Korkein oikeus PL 301, 00171 Helsinki
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: Humaania Päihdepolitiikkaa <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 18. elokuuta 2017 15:53 Vastaanottaja: KKO Kirjaamo < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista tapauksista, joissa KKO on linjannut katsotaanko jokin huumausaine erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Olkaa hyvä ja laittakaa kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/452/up/3e9c2a...
  1. 5 kuukauttaitten25. elokuuta 2017 kello 18.48: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  2. 5 kuukauttaitten25. elokuuta 2017 kello 18.49: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta' julkiseksi.
  3. 5 kuukauttaitten25. elokuuta 2017 kello 18.50: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.
Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Re: VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Päivämäärä 27. elokuuta 2017 kello 17.18
Vastaanottaja Korkein oikeus KKO

Hyvä vastaanottaja, Millä tavoin voi saada tietoonsa, minkä huumausaineiden vaarallisuudesta korkein oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen? On kai jokin keino etsiä päätöksiä, joissa tarkastelussa RL 50 luku 5 § 2 mom? Toivomme jälleen vastauksesta kopiota sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 452 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/452/up/3e9c2a...
  1. 4 kuukautta, 4 viikkoaitten27. elokuuta 2017 kello 17.19: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Korkein oikeus KKO.
Lähettäjä KKO Kirjaamo <korkein.oikeus@oikeus.fi> – Korkein oikeus KKO
Otsikko VS: VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Päivämäärä 4. syyskuuta 2017 kello 8.01

Hei, korkeimman oikeuden ennakkopäätökset julkaistaan julkisessa Finlex-palvelussa osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/ Finlex-palvelussa on mahdollista tehdä hakuja, käyttäen tässä tapauksessa hakusanana esimerkiksi huumausainerikosta ja rajaamalla hakutulosta tarvittaessa muilla kiinnostuksenne kohteena olevaa teemaa kuvaavilla hakusanoilla. Ystävällisin terveisin, Marina Häggqvist Apulaiskirjaaja Korkein oikeus PL 301, 00171 Helsinki
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: Humaania Päihdepolitiikkaa <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 27. elokuuta 2017 17:19 Vastaanottaja: KKO Kirjaamo < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Re: VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452] Hyvä vastaanottaja, Millä tavoin voi saada tietoonsa, minkä huumausaineiden vaarallisuudesta korkein oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen? On kai jokin keino etsiä päätöksiä, joissa tarkastelussa RL 50 luku 5 § 2 mom? Toivomme jälleen vastauksesta kopiota sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 452 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/452/up/3e9c2a...
Lähettäjä "Marina Häggqvist, Apulaiskirjaaja, Korkein oikeus" <> – Korkein oikeus KKO
Otsikko VL: VS: Tapaukset, joissa KKO arvioinut huumausaineen vaarallisuutta [#452]
Päivämäärä 11. syyskuuta 2017
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Hei, korkeimman oikeuden ennakkopäätökset julkaistaan julkisessa Finlex-palvelussa osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/ Finlex-palvelussa on mahdollista tehdä hakuja, käyttäen tässä tapauksessa hakusanana esimerkiksi huumausainerikosta ja rajaamalla hakutulosta tarvittaessa muilla kiinnostuksenne kohteena olevaa teemaa kuvaavilla hakusanoilla. Ystävällisin terveisin,
  1. 4 kuukautta, 2 viikkoaitten11. syyskuuta 2017 kello 11.31: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  2. 4 kuukautta, 2 viikkoaitten11. syyskuuta 2017 kello 11.41: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.
  3. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.27: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Korkein oikeus KKO.
  4. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.28: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Korkein oikeus KKO.
  5. 3 kuukautta, 1 viikkoitten14. lokakuuta 2017 kello 11.33: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Information not held'.