Tapahtumat Malmin lentoasemalla kesällä 2020

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
March 12, 2020 - 4 weeks, 1 day ago
Summary of Request
Lehtitietojen mukaan Helsingin kaupunki neuvottelee neuvottelee Malmin kentän vuokraamisesta lähes koko kesäksi kolmeen nimeämättömään tilaisuuteen: 9.–10.5, 3.6.–20.7. ja 27.7.–14.8. Pyydämme saada nähtäväksi asiaan liittyvät julkiset asiakirjat.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Tapahtumat Malmin lentoasemalla kesällä 2020 [#928]
Date
Feb. 27, 2020, 8:53 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Lehtitietojen mukaan Helsingin kaupunki neuvottelee neuvottelee Malmin kentän vuokraamisesta lähes koko kesäksi kolmeen nimeämättömään tilaisuuteen: 9.–10.5, 3.6.–20.7. ja 27.7.–14.8. Pyydämme saada nähtäväksi asiaan liittyvät julkiset asiakirjat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 1 month, 1 week agoFeb. 27, 2020, 8:54 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.