Tapahtumat Malmin lentoasemalla kesällä 2020

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Lehtitietojen mukaan Helsingin kaupunki neuvottelee neuvottelee Malmin kentän vuokraamisesta lähes koko kesäksi kolmeen nimeämättömään tilaisuuteen: 9.–10.5, 3.6.–20.7. ja 27.7.–14.8. Pyydämme saada nähtäväksi asiaan liittyvät julkiset asiakirjat.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Tapahtumat Malmin lentoasemalla kesällä 2020 [#928]
Date
Feb. 27, 2020, 8:53 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Lehtitietojen mukaan Helsingin kaupunki neuvottelee neuvottelee Malmin kentän vuokraamisesta lähes koko kesäksi kolmeen nimeämättömään tilaisuuteen: 9.–10.5, 3.6.–20.7. ja 27.7.–14.8. Pyydämme saada nähtäväksi asiaan liittyvät julkiset asiakirjat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 3 years, 7 months agoFeb. 27, 2020, 8:54 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Tapahtumat Malmin lentoasemalla kesällä 2020 [#928]
Date
April 14, 2020, 1:25 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tapahtumat Malmin lentoasemalla kesällä 2020" (27.2.2020) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 34 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 928 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
  1. 3 years, 5 months agoApril 14, 2020, 1:26 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
April 14, 2020, 1:28 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 3 years, 5 months agoApril 14, 2020, 1:29 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Sorakari Merja <merja.sorakari@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Tietopyyntö_HEL2020-002497
Date
April 14, 2020, 2:46 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Vastaus uudelleen, jos edellistä ei ole havaittu. Kuittaisitteko vastaanotetuksi. Hyvä vastaanottaja, kaikki Tukkutori -yksikön päätökset löytyvät web-sivuilta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... Muita julkisia asiakirjoja ei ole. Päätöksen yhteydestä löytyy aina valmistelijana toimivan henkilön nimi. yhteistyöterveisin, Merja Sorakari Tiimipäällikkö Puh 09 310 33988/0400 190588 Käyntisoite; Vanha Talvitie 10 H, 2.krs Kaupunkiympäristön toimiala/Rya Tilapalvelut/Tukkutori -yksikkö PL 58227, 00099 Helsingin kaupunki
  1. 3 years, 5 months agoApril 14, 2020, 2:48 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 3 years, 5 months agoApril 15, 2020, 11:22 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Tapahtumat Malmin lentoasemalla kesällä 2020.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: Tietopyyntö_HEL2020-002497 [#928]
Date
April 15, 2020, 11:26 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos, nyt vastauksenne 4. maaliskuuta 2020 tuli perille. Tässä OKFI:n eli Open Knowledge Finland ry:n ylläpitämässä palvelussa on ollut ongelmia. Julkisia asiakirjojahan ovat myös Helsingin kaupungille lähetetyt hakemukset alueen vuokraamiseksi ja käytöksi. Vähintään ne tiedot mitä niistä on diaariin kirjattu on saatava nähtäväksi. Voitteko toimittaa pyydetyt tiedot ja avustaa asiakirjojen yksilöinnissä? Malmigate Request Number: 928 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
From
Sorakari Merja <merja.sorakari@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VL: Tietopyyntö_HEL2020-002497 [#928]
Date
April 16, 2020, 2:42 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Kesän 2020 suurtapahtumia varten tehdyt alustavat varaukset eivät johtaneet vuokrauksiin. Alla lakimiesten tulkinta: "Kyseessä on normaali kommunikointi sähköpostin välityksellä. Sähköpostikeskustelu ei johda kentän varaukseen eli keskustelu päättyy ilman varausta / päätöstä eikä ns. asian käsittelyä tehdä. Kysymyksessä olevat sähköpostiviestit eivät sisällä sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon. Tapauksessa ei siis ole olemassa julkisuuslain 5 §:ssä tarkoitettua viranomaisen asiakirjaa. Julkisuuslain 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Viranomaisella ei ole kuitenkaan julkisuuslain nojalla velvollisuutta uuden asiakirjan laatimiseen. Koska kaupungilla ei ole hallussaan pyydettyä asiakirjaa, ei asiakirjaa voi luovuttaa tietopyytäjälle." Ja taas pyydän kuittauksen viestin vastaanotosta, kiitos. yhteistyöterveisin, Merja Sorakari Tiimipäällikkö Puh 09 310 33988/0400 190588 Käyntisoite; Vanha Talvitie 10 H, 2.krs Kaupunkiympäristön toimiala/Rya Tilapalvelut/Tukkutori -yksikkö PL 58227, 00099 Helsingin kaupunki
  1. 3 years, 5 months agoApril 16, 2020, 2:43 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Sorakari Merja <merja.sorakari@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: VL: Tietopyyntö_HEL2020-002497 [#928]
Date
April 21, 2020, 9:45 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, pyytäisin vastaanottokuittausta tähän. yhteistyöterveisin, Merja Sorakari Tiimipäällikkö Puh 09 310 33988/0400 190588 Käyntisoite; Vanha Talvitie 10 H, 2.krs Kaupunkiympäristön toimiala/Rya Tilapalvelut/Tukkutori -yksikkö PL 58227, 00099 Helsingin kaupunki
  1. 3 years, 5 months agoApril 21, 2020, 9:46 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: VL: Tietopyyntö_HEL2020-002497 [#928]
Date
April 27, 2020, 1:39 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, kiitos, saisiko tästä lakimiesten tulkinnasta ihan päätöksen mihin voi hakea muutosta? Malmigate Pyynnön numero: 928 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
  1. 3 years, 5 months agoApril 27, 2020, 1:40 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunkiymparisto@hel.fi> – Helsinki
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2020-002497 Tekninen johtaja/Helsingin kaupunki
Date
May 4, 2020, 5:52 p.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Tietopyyntö Helsingin kaupungille lähetetyistä hakemuksista Malmin lentokenttäalueen vuokraamiseksi ja käytöksi kesälle 2020<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-002497.</p> <p> Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 3 years, 4 months agoMay 4, 2020, 5:53 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 3 years, 4 months agoMay 14, 2020, 2:20 p.m.: Helsinki answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.