Syyte harkinnassa syyttäjällä

Request to:
Oulun syyttäjänvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Hei. Syyte lievästä pahoinpitelystä. Syyte harkinnassa syyttäjällä ja asia näkyy turvallisuusselvityksessä, tämän johdosta uutta virkaa ei voida panna täytäntöön. Voisinko asiasta tiedustella tarkemmin?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Syyte harkinnassa syyttäjällä [#937]
Date
March 23, 2020, 11:01 a.m.
To
Oulun syyttäjänvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei. Syyte lievästä pahoinpitelystä. Syyte harkinnassa syyttäjällä ja asia näkyy turvallisuusselvityksessä, tämän johdosta uutta virkaa ei voida panna täytäntöön. Voisinko asiasta tiedustella tarkemmin?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 months agoMarch 23, 2020, 11:02 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oulun syyttäjänvirasto.
  2. 7 months agoMarch 23, 2020, 11:06 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Syyte harkinnassa syyttäjällä' public.