Suojateiden maalaus

Request to:
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Sepänkadun suojateiden maalaus .

Messages in this request

From
Lauri Haapkylä
Subject
Suojateiden maalaus [#1462]
Date
June 23, 2021, 10 a.m.
To
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Sepänkadun suojateiden maalaus .
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Lauri Haapkylä <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Lauri Haapkylä << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Lauri Haapkylä
  1. 2 years, 11 months agoJune 23, 2021, 10:02 a.m.: Lauri Haapkylä sent a message to Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 23, 2021, 10:05 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 2 years, 11 months agoJune 23, 2021, 10:06 a.m.: Received an email from Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2021-007749/Helsingin kaupunki
Date
June 24, 2021, 10:54 a.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, suojateiden maalaus, Haapkylä Lauri<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-007749.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 2 years, 11 months agoJune 24, 2021, 10:55 a.m.: Received an email from Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
From
Putkonen Reetta <reetta.putkonen@hel.fi> – Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Subject
TIetopyyntö sepänkadun suojateiden maalauksesta
Date
June 28, 2021, 1:23 p.m.
Attachments

Hei, Olen saanut kaupungin asianohjausjärjestelmän kautta liitteenä olevan tietopyynnön Sepänkadun suojateiden maalauksesta. Viestistä ei käy tarkemmin ilmi mitä tietoa suojateiden maalauksesta pyydetään? Voitteko tarkentaa tältä osin tietopyyntöä. Ystävällisesti, NN ---------------------------------------- NN Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö Maankäyttö ja kaupunkirakenne, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu PL 58214 (käyntiosoite Työpajankatu 8) 00099 Helsingin kaupunki Puhelin NNN
  1. 2 years, 11 months agoJune 28, 2021, 1:24 p.m.: Received an email from Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
From
Suominen Lotta <lotta.suominen@hel.fi> – Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Subject
Tietopyyntö sepänkadun suojateiden maalauksesta
Date
July 12, 2021, 12:07 p.m.
Attachments

Hei Olette lähettäneet meille tietopyynnön 23.6.2021, Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö NN on lähettänyt alla olevan viestin 28.6, jossa hän pyytää tarkennusta mitä tietoja pyydetään. Emme pysty vastaamaan tietopyyntöön ilman tarkennusta, voisitteko tarkentaa tietopyyntöänne mitä tietoa suojateiden maalauksesta kaivataan. Toivomme vastausta 23.7 klo 15.00 mennessä. Terveisin NN toiminnanohjausyksikön päällikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö Maankäyttö ja kaupunkirakenne, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu Puhelin NN www.hel.fi<http://www.hel.fi/>
  1. 2 years, 10 months agoJuly 12, 2021, 12:10 p.m.: Received an email from Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
  2. 2 years, 10 months agoJuly 24, 2021, 5:11 p.m.: Lauri Haapkylä published an attachment on request Suojateiden maalaus.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunkiymparisto@hel.fi> – Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2021-007749 Maankäyttöjohtaja/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 2, 2021, 1:20 p.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Vastaus tietopyyntöön HEL 2021-007749, Tietopyyntö, suojateiden maalaus<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-007749.</p> <p> Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 2 years, 10 months agoAug. 2, 2021, 1:21 p.m.: Received an email from Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
  2. 2 years, 6 months agoNov. 20, 2021, 4:39 p.m.: Lauri Haapkylä set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.